Aktuell nybyggnation i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Borgholm
Avser nybyggnad av garagebyggnad som skall för uppställning av fordon, förvaring. Aktuell markyta är avschaktad och tom.
Ny kabel i Löttorp
Ny 50kV-kabel mellan Löttorp och Böda, cirka sex kilometer.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Nybyggnad av 4 bostadshus permanentboende och förråd samt installation av eldstad Halltorp 1:92,1:91,1:90,1:89.
Markberedning för villabebyggelse i Borgholm
Markberedning för bostadstomter, villabebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Ny råvattenledning och intagspumpstation i Borgholm
Avser nybyggnation av råvattenledning och råvattenpumpstation, samt kompletterande arbeten mellan Lindby och Sättra på Öland.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Nybyggnad av växthus i Borgholm
Högby 2:8 bygglov för nybyggnad av växthus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).