Aktuell nybyggnation i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Halltorp 1:49 nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Borgholm
Ombyggnad av hotell till radhuslägenheter och två parhus plus fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Rivning och utbyggnad av VA-ledningar i Högsrum
Objektet avser rivning och utbyggnad av VA-ledningar, byggnation av två avloppspumpstationer, samt kompletterande arbeten mellan Högsrum och Rönnerum på Öland.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Nybyggnad av 4 bostadshus permanentboende och förråd samt installation av eldstad Halltorp 1:92,1:91,1:90,1:89.
Nybyggnad av campingstuga i Borgholm
Nybyggnad av campingstugor. 8st.
Utökning av industriområde i Borgholm
Utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet för industrimark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).