Aktuell nybyggnation i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av flerbostadshus i Löttorp, Borgholm
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter i centrala Löttorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Borgholm
nybyggnad av bränslestation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av lada.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Halltorp 1:10 bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Borgholm
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borgholm
Plogen 3 bygglov för nybyggnad av padelbana för singelspel.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.