Aktuell nybyggnation i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Man har ännu ej fastställt vad som kommer byggas.
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Planer finns för byggnation av centrumverksamheter. Marken kan vara färdig för byggnation 2022-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskroppar andra etappen.
Nybyggnad av bostäder Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av spannmålslager med foderberedning, Ottenby Kungsgård Öland
Avser uppförande av ett spannmålslager med foderberedning om ca 1 600 kvm. Byggnaden kommer vara oisolerad.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken parhus i två plan.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken småhus i enplan/kedjeform och 2plan i parhusform.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Avsre etablering av ny lokal för Växa på Algutsrums industriområde.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad samt rivning av gammalt garage.
Nybyggnad av tryckstegring och dricksvattenreservoar i Borgholms kommun
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation och drickvattenreservoar med tillhörande mark- och VA-arbeten.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Gårdby - Triberga. Omfattar en sträcka på 20 km och ca 230 fastigheter.
Exploatering för nya enbostadshus i Mörbylånga
Omfattning oklar. 10-13 tomter.
Rivning- och anläggande av nya flytbryggor vid Färjestadens hamn i Möbylånga
Befintlig bryggkonstruktion innanför norra pirarmen ska rivas i sin helhet och ersättas med flytbryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.