Aktuell nybyggnation i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Utbyggnad av kommunala VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. Enligt kommunens VA-planering ska utbyggnaden nu fortsätta till bland annat områdena Björkelid, Porskärr, Västra Malmen och Pilekulla.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av affärshus i Mörbylånga
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad samt rivning av gammalt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad Tveta 1:179.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.