Aktuell nybyggnation i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihotell i Hultsfred, etapp 2
Planer finns för ytterligare nybyggnation av industrihotell/företagshotell på kvarteret Batteriet i Hultsfred.
Ombyggnad av gata, ny GC-väg samt VA-sanering i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Aspedalsgatan i Hultsfred, ca 350 m gata inklusive ny gång- och cykelväg.
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
VA-arbeten vid Lindgården, Hultsfred
Avser flytt av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar vid Lindgården i Hultsfred. VA-arbeten utförs i egen regi. Objektets läge: Lindvägen/Aspedalsgatan, Hultsfred, Hultsfreds kommun.
Direktupphandling av cykeltvätt i Hultsfred
Upphandlingen avser byggnation av utomhusförlagd cykeltvätt i anslutning till den på fastigheten belägna byggnaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).