Aktuell nybyggnation i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ambulansstation i Hultsfred
Byggnaden omfattar ca 300 m², en kombinerad garagedel med tvättmöjligheter, två jour rum, en expedition, ett kombinerat dagrum och mötesrum, RWC, tvättstuga, rum för larmställsomklädning och omklädningsrum.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5 villatomter. Detaljplan finns.
Exploatering för bostäder i Herrstorpet, Hultsfred
Hultsfreds kommun avser att exploatera Herrstorpet ca 2 km söder om Hultsfreds stationsområde för bostäder, enligt gällande detaljplan ”Hultsfred 3:1, Herrstorpet”. Detta objekt avser infrastruktur för exploatering av området öster om järnvägen, och innefattar även anläggande av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten till det nya området.
Nya lokalgator samt utbyggnation och sanering av VA i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Norra Oskarsgatan, ca 1150 m gata inkl. ny gc-väg och nytt parkstråk. Nya lokalgator samt utbyggnation av VA i inom kv. Batteriet, ca 850 m gata med gc-väg.
VA-arbeten vid Lindgården, Hultsfred
Avser flytt av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar vid Lindgården i Hultsfred. VA-arbeten utförs i egen regi. Objektets läge: Lindvägen/Aspedalsgatan, Hultsfred, Hultsfreds kommun.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av centralförråd.
Nybyggnad av pumpstationer i Hultsfred
Nybyggnad av 2 pumpstationer.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).