Aktuell nybyggnation i Vimmerby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 1
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i första etappen av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av solcellspark i Vimmerby
Avser nybyggnad av Sveriges största solpark ansluten till enbart en industri. Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri blir helt självförsörjande på solel.
Nybyggnad av villaområde i Vimmerby
30-talet villatomter.
Ny 40/10kV-station i Vimmerby
D16- Vallnäs. Ny 40/10 kV-station.
Nybyggnad av bostad i Vimmerby
Avser nybyggnad av bostad med 4 lägenheter vid Vimmerby camping.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Frödinge, Vimmerby kommun
Avser nya spill- och vattenledningar längs med Västerviksvägen som skall ersätta de befintliga. Nya ledningar skall även ersättas in på Dalhemsgatan. Befintlig vattenledning i Idrottsvägen skall ersättas med ny vattenledning, spillvattenledningen i Idrottsvägen skall behållas. Befintliga berörda serviser skall ansluta till de nya ledningarna.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Avser ett lagertält.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).