Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av parhus i Örsjö
Avser nybyggnad av 12 parhus.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Nybro
Nybyggnad av 6 parhus Örsjö 1:288,1:289,1:290,1:291,1:292,1:293.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Nybyggnad av industribyggnad kontor, verkstad och lager.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av hotell i Nybro
Detaljplanen tillåter byggnation av hotell och flerbostadshus.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av pumpstationer i Nybro
nybyggnad av prefabricerade pumpstationer i Bäckebo, Sandslätt, Svensboryd och Knivingaryd
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gång- och cykelbana i Nybro
Nybro kommun anlägger en 1100 m lång GC-bana (gång- och cykelbana) med bredden 3-4 m längs med Villagatans södra sida, från Tunnelgatan vid bron till Hallandsgatan där befintlig GC-bana finns. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid samtliga korsningspunkter med bilar. •Bredder GC-banor: 3-4 m •Bredd asfalterade gator: 6 till 6,5 m. •Antal upphöjda gång- och cykelöverfarter: 8 st •Antal m2 nylagd asfalt: 12 880 m2 •Kostnad: Ca 3,5 Mkr
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - nybyggnad av mast.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av miljöhus, Bygglov - nybyggnad av förråd Ljunghaga 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Nybro
Bygglov - nybyggnad av plank och ljusanordning för padelbana.
Nybyggnad av friggebod i Nybro
Bygglov - komplementbyggnad (friggebod).
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.