Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Nybro
Nybro kommun kommer bygga fem nya gång- och cykelbanor, bland annat i ett miljonprogramsområde. 1. Gång- och cykelbana Villagatan 2. Gång- och cykelbanor Kungshall 3. Gång- och cykelbana Grönadalsgatan 4. Gång- och cykelbana Jutarnas väg 5. Gång- och cykelbana Emmabodavägen
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av lättindustri, kontor mm i Nybro
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av parhus i Nybro
5 parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall i Nybro
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall med strategisk partnering som arbetsform för byggande av ny skola i Västeräng i Nybro.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor och lagerbyggnad i Nybro
Nybyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Nybyggnad av tvätthall i Nybro
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Abbetorp 1:6,1:4,1:70.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Sjöahult 1:14,Lillaverke 1:43.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad nätstation Lillaverke 2:24,Ramsjö 1:6.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av plank i Nybro
Bygglov - uppförande av plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.