Aktuell nybyggnation i Högsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad flerbostadshus i 2 plan med 8 lägenheter I Högsby.
VA-sanering i Fagerhult, Högsby kommun
Avser VA-sanering av befintliga vatten- och spillvattenledningar i delar av Stationsvägen i Högsby. En befintlig dagvattenledning ska flyttas från tomtmark till gatumark. Nya ledningar kommer att placeras i samma sträckning som befintliga ledningar. Berg förväntas i hela sträckningen delvis för att befintlig rörgrav behöver breddas för att ge plats för dagvatten. Beställaren utför va-arbeten i egen regi.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).