Aktuell nybyggnation i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (5)
Gislaved (4)
Gnosjö (0)
Habo (8)
Mullsjö (1)
Nässjö (8)
Sävsjö (4)
Tranås (5)
Vaggeryd (11)
Vetlanda (6)
Värnamo (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av logistikbyggnader i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikterminal med en yta på 107000 kvm.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av lager- och logedstikbyggnad. 55 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Avser nybyggnad av 164 lägenheter vid Strandängen I markplan byggs verksamhetslokaler för gym, restaurang och butik. Källarplan med garage och skyddsrum. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av 21 000 kvm logistik i Stigamo, Jönköping.
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Nybyggnad av Wilhelmsrogården äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 90 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Nybyggnad av kontor på Södra Stigamo i Vaggeryd
Avser nybyggnad av huvudkontor åt Sesol AB och Sekraft på Södra Stigamo i Vaggeryd. Fastigheten har namngetts till The Park och kommer husera över 400 kontorsplatser. Fastigheten utrustas även med centrallager och kommer även inhysa egen restaurang, padelbanor, och idrottshall. Projektet kommer miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av grundskola i Tranås
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola för ca 420 elever samt särskola med ca 45 elever. Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bränninge, Habo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter, Bränningen Habo.
Nybyggnad av skola, Värnamo
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 4-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Habo, etapp 1
Avser uppförande av 58 bostadsrättslägenheter fördelade på ett 6-våningshus och ett 10-våningshus. Samtliga bostäder får egen uteplats eller balkong.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Nybyggnad av flerbostadshus med 34 lägenheter i fyra plan samt tre lokaler i markplan för kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nybyggnad av gata och va på Hedenstorp, Jönköping
Avser utbyggnad av cirkulationsplatser, gator, grusvägar, belysning, VA-ledningar, dagvattendammar, fjärrvärme, elnät, optofiber m.m. inom nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun. Objektet är beläget ca 5 km från centrala Jönköping och ligger inom del av fastigheterna Åsen 1:2, Hedenstorp 1:2, Hedenstorp 1:13, Hedenstorp 1:17, Hedenstorp 1:22, Dylycke 1:1, Tokarp 7:1.
Nybyggnad av logistikanläggning på Bredasten, Värnamo
Avser nybyggnad av logistikbyggnad för Båfi Pac AB på Bredasten industriområde i Värnamo. Byggnaden kommer att ha en yta om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikanläggning för tävtt, lagning och kontroll av livsmedelsbranschens lastbärare i Vaggeryds kommun. Planen är att den ska vara i drift redan under 2024. Den totala ytan blir drygt 30.000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenvåning. Rivning av ett gammalt hotell på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av hyresrätter på kv Krusbäret & kv Lingonet i Nässjö.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-6 skola, den gamla Hjortsjöskolan kommer att rivas innan byggnation av och en ny skola.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri för produktion samt kontor.
Nybyggnad av kontor/verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor med verkstad, butik samt uppställningsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 30 lägenheter i suterräng samt mur, plank och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 21 lägenheter fördelande med 2 huskroppar i tre plan med tillhörande förråd, samt radhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kontorshus med 60 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av förråd, utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö, K0154.170
Projektet avser nybyggnad av ouppvärmd förråd 1000 kvm, utbildningslokaler 90 m² samt ca 2 000 m² rangerytor.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Planer för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Stigamo, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av fördelningsstation vid Stigmo, det kommer ingå bl.a. schaktning, grundläggning och uppförande av byggnation. Samarbete med den part vi kommer välja för elkraftsentreprenaden är en viktig del som ingår i generalentreprenaden.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Nybyggnad tidsbegränsad skola i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnad av tidsbegränsad F-3 skola med tillagningskök och matsal för totalt 200 elever.
Nybyggnad av rad- och parhus i Habo
Planer för nybyggnad av 23 parhus/radhus i två våningar, Bränninge Trädgård, Habo.
Ny- och ombyggnad av kraftförsörjning i Värnamo
Avser ny och ombyggnad av kraftförsörjning, ny reservkraft och mottagningsstation, transformatorer, kontrollsystem mm inom Värnamo Sjukhus. Byggnation av ny byggnad för kraftförsörjning finns på projekt ID 2117704.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola. Upphandlas tillsammans med Id 1301192, Id 1319043
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av bostäder Jönköping
Planer för nybyggnad av 8 kedjehus samt två hus med 6 lägenheter i varje hus.
Modulbyggnader för vårdcentral i Skillingaryd
Avser modulbyggnad som kommer att placeras som ersättningslokal för vårdcentralen i Skillingaryd. Lokalerna omfattar förslagsvis en 2-plansbyggnad och en anslutande 1-plansbyggnad i vinkel med en förbindelsegång. BTA ca 7062 kvm. Mark ägs av Vaggeryds kommun och iordningsställs av kommunen. Hyrestid 2 år.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vetlanda
Planer för nybyggnad av 8 radhus i två plan samt 11 kedjehus där 5 hus kommer att vara i 1 plan och 6 hus i två plan.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 st radhus i tre plan. Brf Vitsippsbacken Jönköping.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i 2 huskroppar och 3 våningar exkl takvåning. Solceller på taken planeras.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av kedjehus i bostadsrättsform vid sjön Sommen, Tranås. Kommer att bli 11 st tvåplans och 8 st enplanshus.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av äganderätter i kedjehusutförande. Det kommer att bli 8 hus i två plan och 7 hus i ett plan. Carport kommer att byggas mellan husen.
Nybyggnad av visningshall i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en av Europas största showroom för tunga fordon och släp. Anläggningen kommer ligga strax norr om travbanan utmed E4 och kommer även omfattas av verkstad, tvätthall, lager och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter fördelat i två huskroppar
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Avser schakt, styrd borrning, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar från Gummarpsnäset - Bellö, totalt ca 11000m
Nybyggnad av radhus i Vrigstad, Sävsjö
Avser nybyggnad av 13 radhus fördelade på 4 radhuslängor.
Anläggande av gata och VA i Tranås
Avser VA och gatuarbeten i Norrabyvägen, Svampgatan och Murkelvägen. Ny väg (Tallvägen) och VA ledningar upp till område för ny skola. Tre st nya dagvattendammar, diken samt en ny dagvattentrumma under Norrabyvägen. Objektet är beläget i norra delen av Tranås tätort vid korsningen Norrabyvägen-Svampgatan.
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 12 radhus och de är fördelade i längor om 3.
Nybyggnad av bostäder Mullsjö
Nybyggnad av 14 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av bostäder i Forserum, Nässjö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, ca 40 lgh.
Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Vaggeryd
Avser utbyggnad av gata vid bostadsområde.
Nybyggnad av lokaler för djurvård och undervisning i Tenhult, Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken byggnader för djurvård och undervisning för Tenhults naturbruksgymnasium samt tillhörande markarbeten. BTA ca 500kvm.
Ramavtal avseende paviljong till Skillingaryds Vårdcentral
Avser ersätta befintliga primärvårdslokaler/vårdcentral med en paviljongslösning, i 2 plan med totalyta på 1 400 kvm. Avtalstid 2022-08-09 - 2023-08-08 med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av gruppbostad i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad/LSS boende med 6 lägenheter i ett plan samt gemensamhetsytor och personalutrymmen
Nybyggnad av industriradhus i Gislaved
Planer finns för uppförande av industriradhus på Verkstadsgatan/Fräsgatan/Däckgatan i Gislaved.
Nybyggnation RIG Motocross & Enduro, Sävsjö
AB Sävsjö Industribyggnader (ABSI) ska bygga en lokal på del av Sävsjö Gästgivaregården 1:96 i Vrigstad, Sävsjö kommun. Den ska brukas förriksidrottsgymnasium (RIG) motocross och enduro, som ska starta verksamhet på Aleholmgymnasiet i Sävsjö. Entreprenaden avser nybyggnation av byggnad i två våningsplan innehållande verkstadslokal, gym, omklädningsrum, lunchrum m.m. om totalt ca 850 m².
Nybyggnad av padelhall i Nässjö
Avser nybyggnad av padelhall i Nässjö.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Nybyggnad av bilanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av en anläggning för Dacia och Renault på Bredasten intill Hedin Bils nuvarande anläggning. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3000 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad i tre plan samt rivning av skärmtak.
Utbyggnad av va-ledning i Jönköping
Avser ny torggata med VA-ledningar och belysning. Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköping.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Vetlanda
Avser uppförande av ett 1 vindkraftverk.
Nybyggnad av LSS-boende i Bankeryd, Jönköping
Avser nybyggnad av Lss boende med 6 lägenheter, Bankeryd Jönköping.
Nytt ställverk och transformator i Aneby
D84 Stalpet. Nytt 40kV ställverk och nya transformatorer.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser utförande av gång- och cykelväg längs väg 806 mellan Skillingaryd och TallnäsA längd av cirka 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad av radhus, Sävsjö
Avser nybyggnad av radhus i ett plan.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Avser byggnation av ny skolidrottsplats i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av skolidrottsplats vid Nordinskolan i Smålandsstenar.
Nybyggnad av kallager i Jönköping
Planer för nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Utbyggnad av fibernät Brandstorp Kyrkby Habo
Avser byggnation av bredbandsnät inom Brandstorp Kyrkby Habo. Projektet är indelat i tre etapper
Utbyggnad av fibernät Habo
Avser utbyggnad av fibernät område Sydvästra Habo. bredbandsnät till ca: 270 adresser.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 1, Jönköping kommun
Avser grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl elmätar- och automatikskåp), samt va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Ventilkammare är VA-utrustad med bl.a. motorstyrda ventiler, flödesmätare och tryckgivare.
Utbyggnad av ventilkammare- och vattenledningar i Jönköping
Avser utbyggnad av underjordiska ventilkammare i knutpunkt på huvudvattennätet. Arbetet omfattar grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl automatikskåp), samt ombyggnation av huvud- och distributionsvattenledningar.
Uppförande av paviljong för BUP, Länssjukhuset Ryhov
Avser projektering och uppförande av nytillverkad, flyttbar paviljong som kall hyras av Region Jönköpings län under 10 år. Paviljongen uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Paviljongen kommer att byggas med koppling till befintlig byggnad By A1 i båda plan.
Nybyggnad av avloppspumpstation, Höreda Eksjö
Avser nybyggnad av avloppspumpstation . Upphandlas tillsammans med Id: 2205700
Nybyggnad av vattenspel på Stora torget, Eksjö
Avser nytt vattenspel vid Stora torget, Eksjö
Utbyggnad av GC-väg vid sjukvårdsområdet Ryhov, Jönköping
Avser utbyggnad och förbättringar av cykelvägnäte vid sjukvårdsområdet, Ryhov Jönköping.
Nybyggnad av lager i Aneby
Avser nybyggnad av lager. Byggnaden kommer att timras av barkborretimmer för att ta tillvara av miljösynpunkt. Tomtyta 3000 kvm.
Leverans och uppställning av 2st ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 12kV ställverk.
Nybyggnad av spånhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av spånhall bestående av betonggolv och skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Avser nybyggnad av tvätthall och personalbod.
RFI angående installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder, Jönköping Energi AB
Avser installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder.
Leverans och uppställning av begagnade kontorsmoduler, Tranås kommun
Avser 6 st begagnade kontorsmoduler. Fyra av modulerna ska användas till butik och två till samlingslokal och matrum för personal vid återvinningscentralen i Tranås.
Leverans av 2 st transformatorer till Jönköping Energi Nät AB
Avser leverans av transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri, därav ställer vi högre krav på drifttillgänglighet och konsekvenser vid fel som t.ex. brand.
Utbyte av gångbroar i Jönöping
Projektet avser rivning av 2 broar och byggnation av 2 nya broar i samma läge vide Rocksjön samt anslutande gångspångar.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biogasmack.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved, Stiftelsen Isabergstoppen
Avser nybyggnad av ett fritidshus vid Isaberg Mountain Resort i Hestra.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).