Aktuell nybyggnation i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (3)
Gislaved (2)
Gnosjö (3)
Habo (4)
Mullsjö (3)
Nässjö (10)
Sävsjö (4)
Tranås (6)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (6)
Värnamo (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. .
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Avser nybyggnad av 164 lägenheter vid Strandängen I markplan byggs verksamhetslokaler för gym, restaurang och butik. Källarplan med garage och skyddsrum. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Möjligheter finns att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.
Ny- och ombyggnad av väg 40 mellan Nässjö-Eksjö
Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Ny gc-väg ca 11 km, flytt av busshållplatser, ny pendlarparkering vid Vinkarn. Utbyte av viltstängsel. Fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen. Avser även gårdsbjälklag på innergård 1800 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 82 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 55 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Totalt planeras ca 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H Etapp 1:1616711
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola, Värnamo
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 4-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Markanvisningsområdet är planerat för flerbostadshus .Husen kommer att byggas som lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenvåning. Rivning av ett gammalt hotell på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129,
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 12,5 x7,5 m samt en spa och relax avdelning, omklädningsrum. Golvet kommer att vara höj och sänkbart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 21 lägenheter fördelande med 2 huskroppar i tre plan med tillhörande förråd, samt radhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av logistikanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av logistikterminal/anläggning för PostNord i Värnamo. Fastigheten ligger i anslutning till väg 27 och knutpunkten med E4:an, det s.k. Sydsvenska krysset. Anläggningen blir 1900 kvm med terminal och tillhörande kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Exploateringsarbeten vid området Hovslätts Ängar i Jönköping, etapp 2
Avser utbyggnad av nya gator, VA, el, opto samt fjärrvärme inom nytt detaljplanelagt området Hovslätts Ängar etapp 2. Planområdet är ca 8,5 hektar.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad tidsbegränsad skola i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnad av tidsbegränsad F-3 skola med tillagningskök och matsal för totalt 200 elever.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Nybyggnad av rad- och kedjehus, Mullsjö
Avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter och 6 kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hyreshus (2,5-plan). Tilldelad från markanvisning.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola. Upphandlas tillsammans med Id 1301192, Id 1319043
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Nybyggnad av bostäder Jönköping
Planer för nybyggnad av 8 kedjehus samt två hus med 6 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av höghus i Hamnparken, etapp 2. Huset blir 7 våningar med 28 lägenheter, 4 lägenheter i varje plan.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i 2 huskroppar och 3 våningar exkl takvåning. Solceller på taken planeras.
Nybyggnad av fördelningsstation i Huskvarna
Avser nybyggnad av en fördelningsstation i Huskvarna.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av äganderätter i kedjehusutförande. Det kommer att bli 8 hus i två plan och 7 hus i ett plan. Carport kommer att byggas mellan husen.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av kedjehus i bostadsrättsform vid sjön Sommen, Tranås. Kommer att bli 11 st tvåplans och 8 st enplanshus.
Nybyggnad av visningshall i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en av Europas största showroom för tunga fordon och släp. Anläggningen kommer ligga strax norr om travbanan utmed E4 och kommer även omfattas av verkstad, tvätthall, lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av 3 rad/kedjehus Rapphönan 6,7,8.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder Mullsjö
Nybyggnad av 14 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 10 st radhus i ett plan.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Habo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av lager , Jönköping
Avser nybyggnad av två stålhallar, 2300 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 8 st enfamiljshus. Sju av hussen byggs i suterräng och en enplans hus.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av gruppbostad i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad/LSS boende med 6 lägenheter i ett plan samt gemensamhetsytor och personalutrymmen
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Nybyggnad av padelhall i Nässjö
Avser nybyggnad av padelhall i Nässjö.
Anläggande gc-väg i Huskvarna
Avser nybyggnad av avskild gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen och Blåklintsvägen mellan Floragatan och Korsvägen (Hakarspvägen) i Huskvarna. Även ombyggnation av busshållplatser utmed sträckan samt hastighetsbegränsande åtgärder
Nybyggnad av padelhall Jönköping
Planer för nybyggnad av padelhall med gym i en våning samt entresol.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Avser nybyggnad av 3 parhus, 6 lägenheter i ett plan, Husen är tänkt som seniorboende. Holm 1:3,1:6,1:10.
Nybyggnad av bilanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av en anläggning för Dacia och Renault på Bredasten intill Hedin Bils nuvarande anläggning. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3000 kvadratmeter.
Nytt ställverk och transformator i Aneby
D84 Stalpet. Nytt 40kV ställverk och nya transformatorer.
Anläggande av VA-och fjärrvärmeledningar i Nässjö
Avser anläggande av vatten-, dag-, spill- och fjärrvärmeledningar med tillhörande arbeten till och från den nya tågdepån.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser nybyggnad av grupphus/radhus, samt förrråd.
Nybyggnad av radhus, Sävsjö
Avser nybyggnad av radhus i ett plan.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av torkanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av virkestork, ca 300 kvm och 10 m hög.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser utförande av gång- och cykelväg längs väg 806 mellan Skillingaryd och TallnäsA längd av cirka 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad av paviljong till Folktandvården, Region Jönköpings Län
Avser nytillverkad, flyttbar paviljong som ska anpassas för Folktandvårdens behov. Beräknad BTA ca 335 kvm.
Byte av bro över Södra stambanan vid Skrapstad
Utbyte av en vägbro till en gång- och cykelbro.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Jönköping
Planer för nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av parhus i Värnamo
Planer för nybyggnad av parhus i två plan.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Avser exploatering av nytt industriområde. Planerat projekt efter 919561.
Nybyggnad av torg och gata i Norrahammar centrum i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 1300 kvm torg samt 100 m lokalgata i Norrahammars centrum. Anpassning till intilliggande ytor krävs, bl a släntning in på kyrkans mark, anslutning till Villagatan, Centrumgången och befintlig GC. Markvärme i terrassen ska utföras som totalentreprenad i entreprenaden. Berörd markyta ägs av Jönköpings kommun och Svenska Kyrkan.
Nybyggnad av barack i Värnamo
Moduler för f-5 skola.
Exploateringsarbete avseende nytt industriområde i Nässjö kommun
Avser anläggande av en gata och anslutningsväg till en ny avloppspumpstation. Förläggning av VA-ledningar samt montage av sump, flytt av pumphus och bräddhantering till en pumpstation. Anläggande av en dagvattendamm samt anslutande och utgående ledningar och diken. Schaktning för kablar och montage av belysningsfundament och el- och optoskåp.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vetlanda kommun
Avser att exploatera området Ekhöjden för bostäder. Området är beläget vid korsningen Norrvägen-Mellangårdsvägen i Vetlanda centralort.
Ny transformator 1st 2000kVA, Jönköping Energi AB
Avser 1 st tre-fas gjuthartsisolerade transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
nybyggnad av restaurang samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av spånhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av spånhall bestående av betonggolv och skärmtak.
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
VA-plan i Aneby
Projektet avser en sakkunnig hjälp att skriva en ny VA-plan som omfattar underhåll och utveckling av kommunalt och enskilt dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved, Stiftelsen Isabergstoppen
Avser nybyggnad av ett fritidshus vid Isaberg Mountain Resort i Hestra.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser pumpstation i nya området Trädgårdsstaden, Eksjö.
Inbyggnad av flisupplag vid kraftvärmeverk, Nässjö
Avser att bygga in befintlig flishantering på tomten intill stambanan för järnvägstrafik.
Nybyggnad av gågata vid Piren och hamnområdet i Jönköping
Avser att göra en gångväg vid Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. En sommarväg för badande gäster.
Byte av ställverk för Habo vårdcentrum
Avser byte av ställverk för Habo vårdcentrum.
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av padelbana utomhus.
Byggnation och plantering av ädellöv-hägn i Eksjö kommun
Avser byggnation och plantering av ädellöv-hägn, Eksjö kommun.
Ny bro vid elljusspår i Gislaved
Avser nya trummor som dimensioneras för ett högre utflöde och därmed minskar risken för översvämning.
Anläggande av gång- och cykelväg i Tranås
Avser anläggande av en ny gång- och cykelväg samt upphöjd övergångsställe och bugghållplats längs med Beckehemsvägen.
Ny badbrygga till Näshults badplats i Vetlanda kommun
Avser ny komplett badbrygga till Näshults badplats, som ligger vid sjön Serarpasjön cirka 30 km från Vetlanda centrum.
Nybyggnad av plank vid idrottsplats i Jönköping
Nybyggnad av mur och plank vid idrottsplats.
Renovering av markiser på Kommunhuset Gnosjö
Avser nytt tyg till befintliga markiser , serva befintliga motorer och utföra en funktionskontroll vid Kommunhuset i Gnosjö.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).