Aktuell nybyggnation i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (3)
Gislaved (3)
Gnosjö (0)
Habo (5)
Mullsjö (3)
Nässjö (7)
Sävsjö (3)
Tranås (6)
Vaggeryd (5)
Vetlanda (5)
Värnamo (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Planer för nbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser ett multihyresgästlager på ca 32 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Very Good, 500 kw solceller på taket. Byggnaden ska stå klar i början av 2025.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Ansökan nybyggnad av logistikanläggning, Stigamo Jönköping. Certifieras enligt BREEAM Excellent,. På taket planeras för solcellsanläggningar.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Avser nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ca 350 elever. Skolan får en yta av ca 5000 kvadratmeter, varav 1500 kvm av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-6, ca 600 elever, samt idrottshall avser även tillagningskök och administrationslokaler. Byggs enligt miljöklass Silver. Installeras solceller på taket.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av produktionslokaler i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Exellent,
Uppförande av vindkraftverk i Haurida Västra, Aneby/Jönköping
Projektet avser 4 stycken vindkraftverk. Totalhöjd max 185 m. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haurida 2:3 och Aneby Kråketorp 1:2. I Jönköpings kommun berörs fastigheterna Anvarp 1:1 och Svarttorps-Tokeryd 1:5.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Värnamo
Avser en helt ny byggnad (hus 21) för delar av psykiatriska kliniken, vårdavdelning med 16 vårdplatser, jour- och beroendemottagning. Huskroppen får tre innegårdar som ger möjlighet till naturupplevelser, avkoppling och träning.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Avser nybyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av totalt 64 radhus . I första etappen kommer 15 lägenheter att byggas med byggstart i slutet av 2023.
Nybyggnad av grundskola i Tranås
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola för ca 420 elever samt särskola med ca 45 elever. Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av logistiklokaler i Tokarp Jönköping
Planer finns för nybyggnad logistikpark med 3-4 st byggnader, 20000-50000 kvm .
Nybyggnad av skola, Bottnaryd
Nybyggnad av skola och sporthall med kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6, samt rivning bef skola och sporthall. Inkl utemiljö och komplementbyggnader. Byggs enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kontorshus med 60 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar, Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter vid Avenboksgatan, Smålandsstenar. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av affärshus i Nydala, Vetlanda
Planer för nybyggnad av affärshus där Willys och Jula kommer att etablera sig vid affärsområdet Nydala, Vetlanda.
Nybyggnad av bostäder-, och församlingslokaler i Jönköping
Planer för byggnation av församlingslokaler , två hus för trygghetsboende med ca 40 lägenheter samt studentlägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall, i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nytt av bostadsområde, Mullsjö
Nybyggnad av 35st villor.
Nybyggnad av punkthus i Jönköping
Avser nybyggnad av punkthus, omfattning är inte klar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Värnamo
Planer finns för nybyggnation av ett habiliteringscentrum i Värnamo. Tanken är att det ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo Sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kärnekulla i Habo, etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder på det nya området Kärnekulla i Habo. Björkallén kommer totalt bestå av 66 lägenheter uppdelade i mindre hus. I en första etapp byggs 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av byggnad flerbostadshus 32 lägenheter.
Ny ledning Lyckås-HF
40kV ny ledning Lyckås-HF.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Planer för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Granarp, Jönköping
Avser utförandeentreprenad för markarbete och byggnation av en ny fördelningsstation vid Granarp i Jönköpings kommun.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av nytt dagvattensystem och ombyggnation av GC-banor i Jönköping
Avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund, Strandparken och ombyggnation av gång- och cykelbanor. Entreprenaden omfattar i stora drag: · Ca 400 m utloppsledning, sjöentreprenad · Ca 225 m DN1200 ledning · Ca 150 m DN 800 ledning · Ca 90 m DN500 ledning · Övriga VA-ledningar DN100-400 · 2 st dagvattenreningsanläggningar · Ombyggnation av gång och cykelbanor · Flytt av basketplan · Grundvattensänkning · Trafikanordningar · Mark, rivning, spont och muddringsarbeten mm
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Nässjö
På kvarteret Vallen 3 avser Fastighets AB Linden att uppföra ett flerbostadshus med 14 lägenheter, med option för två ytterligare likadana flerbostadshus (totalt 42 lägenheter) samt 2 radhuslängor med 8 lägenheter, cykelförråd, källsortering, carportar och lekplats.
Nybyggnad av idrottsplats i Gislaved
Nybyggnad av sportcenter, cafe, lägenheter
Nybyggnad av förskola i Tranås
Avser nybyggnad av förskola som ska uppförs i ett vångsplan med 8 separata enheter med gemensam matplats och storkök, ca 120 barn. Kungsparkens förskola, Tranås. Rivning och sanering: Id 2249320
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnation av 3 snabbmatsrestauranger i Jönköping.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Planer för nybyggnad av kedjehus i bostadsrättsform vid sjön Sommen, Tranås. Kommer att bli 11 st tvåplans och 8 st enplanshus.
Nybyggnad av kontorslokaler i Nässjö
Avser nybyggnad av kontor, utbildningslokal samt verkstad, Nässjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 32 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av cirka 200 bostäder flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar.
Nybyggnad av korttidsboende i Centrala Sävsjö
Avser nybyggnad av korttidsboende i 1 plan, med 7 boenderum samt tillhörande gemensamma utrymmen. Det kommer även uppföras två komplementbyggnader; uteförråd samt miljöhus, Sturevallen Sävsjö
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad kallager.
VA-förnyelse i Habo
Projektet avser förnyelse av VA ledningar samt el- och belysningskablar.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Avser projektering och byggnation av ny dagvattenpumpstation med tillhörande ledningar
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärshus/butik.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang.
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 2, Jönköping kommun
Avser förnyelse, utbyggnad VA-ledningar. Kapellgatan, Klostergatan, Brunnsgatan, Oxtorgsgatan, Gjuterigatan i Jönköping.
Iordningsställande av utemiljö vid Rörviksskolan i Sävsjö
Iordningsställande av utemiljö på norra sidan, bakom nybyggnation skola. Nybyggnation komplementbyggnad, Kommer att upphandlas tillsammans med Nybyggnad av skola, Id: 1181399 Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nässjö
Exploatering av nytt bostadsområde. Bostäder Id: 2030477
Nybyggnad av LSS-boende i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter i ett plan, gemensamhetsytor och personalutrymmen.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Om- och tillbyggnad av motionsgård i Lövhult, Nässjö kommun
Avser ombyggnad och renovering av motionsgård samt nybyggnad av servicebyggnad till Lövhults camping.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri för produktion.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Jönköping
Avser att möjliggöra bostadsbebyggelse i 3-8 våningar samt butik och cafe i bottenplan.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gislaved
Avser nybyggnad avloppsreningsverk i Öreryd, Gislaveds kommun.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 2
Projektet avser anläggande av ny lokalgata inkl VA, GC-vägar samt park- och naturmark.
Nytt ställverk i Jönköping
D36 Tenhult nytt 40kV ledningsskydd.
Ny station Kaxholmen
KAHN, Kaxholmen Utbyggnad station (en del av P1792 - Lyckås 2 Kraftö), samupphandlas med Lyckås.
Ny station Lyckås
Ny station Lyckås 40/20kV.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Installation av nytt ställverk och UPS:er vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av nytt ställverk inklusive två redundanta UPS:er med nickelkadmium i hus 9 och 11 och som matas från två ställverk i hus 27. Höglandssjukhuset Eksjö.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Planer för nybyggnation av kontor och industrilokal.
Exploatering av nytt bostadsområde, Mullsjö
Avser exploatering av bostadsområde, Havstenshult Mullsjö. 700 meter gata samt va kommer att färdigställas för 35 villatomter.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller.
Nybyggnad av lager, i Aneby
Nybyggnad av visningshall.
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Nybyggnad av personallokal i Sävsjö
Nybyggnad av personalbyggnad- och förrådsbyggnad.
Tillfälliga lokaler för psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Jönköping
projektering och uppförande av modern, flyttbar paviljong som uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Modulen skall hyras av Region Jönköpings län under sju (7) år. Förlängning av hyrestiden kan komma att ske.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad och tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av panncentral i Värnamo
avser installation av panncentral och pelletssilo.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av GC-bro m.m i Norrahammar, Jönköpings kommun
Avser nybyggnation av GC-bro och avsmalning av Hammarvägen och Villagatan i Norrahammars centrum.
Nytt reservvattensystem vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av ett nytt reservvattensystem omfattande reservvattentankar och tillhörande vattenreningsutrustning för Höglandssjukhuset i Eksjö. 2 st cylinderformade vattentankar av plast grävs ned och förläggs under mark utanför hus 34 mot Västanågatan. General/utförandeentreprenad med Rörentreprenören som Generalentreprenör (GE) och med El- & SÖV-entreprenörer som Underentreprenörer (UE). Sidoentreprenader (SE) för Mark- och Bygg handlas upp separat av beställaren
Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun
Avser utbyggnad av ny gata, VA-ledningar och belysning för nytt detaljplaneområde inom stadsdelen Väster i centrala Jönköping och ligger inom fastigheten Hälsan intill science park och det nybyggda science Tower.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar och laddstation elcykel.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstation för elbilar.
Nybyggnad av gasdepå i Jönköping
Nybyggnad av gasdepå
Nybyggnad av virkesterminal i Aneby
Avser uppbyggnad av virkeshus.
Byte av ställverk för Habo vårdcentrum
Avser byte av ställverk för Habo vårdcentrum.
Nybyggnad av lagertält i Värnamo
Avser lagertält med leverans och montering.
Nybyggnad av ljudplank i Eksjö
Avser nybyggnad av ljudplank vid Linneskolan röda.
Landskapsanalys för Vetlanda kommun
Avser landskapsanalys och omfattar hela Vetlandas kommuns yta. • Landskapets uppbyggnad (geologi, topografi, geografi, historia med mera; underlag finns från 2009) • Markanvändning (intressegrupper, riksintressen, lokala intressen) • Landskapsbild (landskapsrum, skala, komplexitet, utblickar, riktningar, landmärken, med mera) • Landskapskaraktär • Riktlinjer
Nybyggnad av idrottsplats i Habo
Nybyggnad av fotbollsplan. Femmannaplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).