Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Ansökan nybyggnad av logistikanläggning, Stigamo Jönköping. Certifieras enligt BREEAM Excellent,. På taket planeras för solcellsanläggningar.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av totalt 64 radhus . I första etappen kommer 15 lägenheter att byggas med byggstart i slutet av 2023.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Avser nybyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Nybyggnad av skola, Bottnaryd
Nybyggnad av skola och sporthall med kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6, samt rivning bef skola och sporthall. Inkl utemiljö och komplementbyggnader. Byggs enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Nybyggnad av bostäder-, och församlingslokaler i Jönköping
Planer för byggnation av församlingslokaler , två hus för trygghetsboende med ca 40 lägenheter samt studentlägenheter.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av punkthus i Jönköping
Avser nybyggnad av punkthus, omfattning är inte klar.
Ny ledning Lyckås-HF
40kV ny ledning Lyckås-HF.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Granarp, Jönköping
Avser utförandeentreprenad för markarbete och byggnation av en ny fördelningsstation vid Granarp i Jönköpings kommun.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av nytt dagvattensystem och ombyggnation av GC-banor i Jönköping
Avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund, Strandparken och ombyggnation av gång- och cykelbanor. Entreprenaden omfattar i stora drag: · Ca 400 m utloppsledning, sjöentreprenad · Ca 225 m DN1200 ledning · Ca 150 m DN 800 ledning · Ca 90 m DN500 ledning · Övriga VA-ledningar DN100-400 · 2 st dagvattenreningsanläggningar · Ombyggnation av gång och cykelbanor · Flytt av basketplan · Grundvattensänkning · Trafikanordningar · Mark, rivning, spont och muddringsarbeten mm
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnation av 3 snabbmatsrestauranger i Jönköping.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 32 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av cirka 200 bostäder flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Avser projektering och byggnation av ny dagvattenpumpstation med tillhörande ledningar
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 2, Jönköping kommun
Avser förnyelse, utbyggnad VA-ledningar. Kapellgatan, Klostergatan, Brunnsgatan, Oxtorgsgatan, Gjuterigatan i Jönköping.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Jönköping
Avser att möjliggöra bostadsbebyggelse i 3-8 våningar samt butik och cafe i bottenplan.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 2
Projektet avser anläggande av ny lokalgata inkl VA, GC-vägar samt park- och naturmark.
Ny station Lyckås
Ny station Lyckås 40/20kV.
Ny station Kaxholmen
KAHN, Kaxholmen Utbyggnad station (en del av P1792 - Lyckås 2 Kraftö), samupphandlas med Lyckås.
Nytt ställverk i Jönköping
D36 Tenhult nytt 40kV ledningsskydd.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller.
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Tillfälliga lokaler för psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Jönköping
projektering och uppförande av modern, flyttbar paviljong som uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Modulen skall hyras av Region Jönköpings län under sju (7) år. Förlängning av hyrestiden kan komma att ske.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad och tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av GC-bro m.m i Norrahammar, Jönköpings kommun
Avser nybyggnation av GC-bro och avsmalning av Hammarvägen och Villagatan i Norrahammars centrum.
Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun
Avser utbyggnad av ny gata, VA-ledningar och belysning för nytt detaljplaneområde inom stadsdelen Väster i centrala Jönköping och ligger inom fastigheten Hälsan intill science park och det nybyggda science Tower.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstation för elbilar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar och laddstation elcykel.
Nybyggnad av gasdepå i Jönköping
Nybyggnad av gasdepå

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).