Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Ny järnväg sträckan Byarum-Tenhult
Ca 24 km lång sträcka. Elektrifiering Vaggeryd-Byarum, ny bansträckning Byarum-Tenhult, ny väg förbi Tenhult, mötesstation Huskvarna-Tenhult. Bullerskydd.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av produktionsanläggning för köksspecialisten Nobia, söder om Jönköping. Den kommer att bli 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Avser hotell med 229 rum, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotellet. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter med 149 lägenheter varav 60 lägenheter kommer att ingå i trygghetsboendet Parketten. Lägenheterna är av skiftande storlek, från ettor till fyror, där majoriteten utgörs av tvåor. Garaget under mark kommer att ha plats för 60 bilar. Dessutom ska det byggas 285 cykelplatser i anslutning till husen. Avser lokaler för paketleverans, ett bageri/café samt en salong för frisör- och hudvård i bottenplanet.
Nybyggnad av Wilhelmsrogården äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 90 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 1 huskroppar. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 120 lägenheter mellan 4-8 våningar i 6 huskroppar. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Totalt planeras ca 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H Etapp 1:1616711
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Etapp 1: Hus D,E,I,J,K Totalt planeras ca 142 lägenheter på båda etapperna. Etapp 2:1637439
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus samt installation av eldstad, mur, plank och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Centrum i Bankeryd.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp 2:93 med ca 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 150 lägenheter i 5 våningar och garage/källare under mark.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser byggnation av villabebyggelse, radhus och flerbostadshus i avsikt att tillskapa cirka 60-100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 52 st hyresrätter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 bostadsrättslägenheter i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av Kontor-,konferensverksamhet i Jönköping
Planen avser att möjliggöra en ny märkesbyggnad för kontor-, konferens- och övrig centrumverksamhet inom kvarteret Hälsan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av kontor Gränna Hamn
Planer finns för nybyggnad av kontorshus. Uppdraget består i att analysera omgivning och presentera en tänkt placering (skiss) av hamnbyggnad som överensstämmer med omkringliggande miljö.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lager på fastighet Stigamo 1:40.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 65 st hyresrätter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med totalt 8 avdelningar som ska inrymma ca 120 barn, samt tillagningskök.
Nybyggnad av kedjehus i Taberg, Jönköping.
Avser nybyggnad av 24 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vättersnäs, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 36 bostäder i flerbostadshus samt trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Taberg Jönköping
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i parhus/kedjehus som skall uppföras på fastigheten Tahe 3:47. Omfattning: 10 lägenheter i 2 plan 107 kvm, 2 parhus med 5 lägenheter i varje i ett plan, 67 kvm och 2 lägenheter i ett plan, 35 kvm.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 22 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad. Exploatering av området Id: 2030170
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 25 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Avser nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Nybyggnad av hotell i Jönköping
Avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av radhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 3 radhus med 9 lägenheter i två plan.
Nybyggnad av parhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i två plan vid Fagerslätt östra.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad för husbilsförsäljning, Jönköping
Avser nybyggnad av lokal för försäljning av husbilar. Lokalen kommer att kontor, utställningshall, lager och tvätthall.
Nybyggnad av gata i Jönköping
Avser nybyggnad gata och GC-väg i området Granarp inför planerad industriexploatering. Totalt längd på gata är ca 1600 meter.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnation av 7 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 7 radhus med förråd, Hovslätts Ängar.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 6 st radhus.
Nybyggnad av padelbana i industri, Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana i industri.
Nybyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av östra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser demontering/rivning samt återmontering (på annan plats) av befintlig läktare, nybyggnad av ståplatsläktare och servicedel, plank, markarbeten samt diverse anslutningar till övriga Stadsparksvallen i Jönköping. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 2:1-1602967 Etapp 3: 1602971
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Planer finns för utökning av kyrkogård samt nybyggnad av ekonomibyggnad med verkstad, garage och personalutrymmen.
Nytt parktorg vid Munksjön i Jönköping
Avser nytt parktorg vid Magnus Ladulås plats, samt befintlig gång- och cykelväg ska förlängas norrut mot Slottsbron
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Avstyckning tomter för nybyggnad av 4 st enbostadshus, 5 st garage/förråd .
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Jönköping
Exploatering av nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av reservoar i Jönköping
Nybyggnad av vattenreservoar med överbyggnad, process och anslutning till befintligt vattenverk samt markåterställning.
Nybyggnad av gata och VA i Lekeryd
Avser nybyggnation av lokalgata Stenåkersvägen. Byggnationen omfattar ca 340 m gata, ca 120 m gång- och cykelväg samt VA, belysning och tele- och optokablar. Ny gata ansluter till Västergårdsvägen i öster. GC-väg ansluter till Södra Vägen i norr i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Terrassering a industrimark i Jönköping
Avser terrassering av yta inför kommande exploatering. Ytan består idag av åkermark, skogsmark och naturmark på berg. I projektet kommer massförflyttningar ske av både jordmassor och bergmassor samt anläggande av dike
Ny industrigata i Jönköping
Avser utbyggnad av ny industrigata med vändplan, VA, elnät , opto samt GC-väg. Objektets läge: Öster om E4:an, söder om Sagaholmsvägen i Ljungarums industriområde.
Utbyggnad av gångbanor och parkering i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkeringsyta inom bostadsområdet Kungsängen. Objektet är beläget söder om Kungsängsvägen ca 4 km öster om centrala Jönköping inom del av fastigheten Vingpennan samt Ekhagen 1:1
Nytt ställverk till pumpstation i Jönköping
Avser leverans av 690 och 400V ställverk inkl skenanslutning mot transformatorer, uppställning, montage och driftsättning. Leverans av godset ska ske till Jönköping Energi, Energivägen 10 Jönköping.
Nybyggnad av GC-väg i Jönköping
Avser ny gång- och cykelväg längs Hermansvägen i Jönköping, ombyggnad av busshållplats och övergångsställen.
Ny vägbro i Jönköping
Planskildhet, Plk 12952.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Huskvarna, Jönköpings kommun
Avser nyanläggning av två padelbanor, 4 pickleballbanor samt en mindre konstgräsplan för fotboll samt en belysningsanläggning och en del andra elinstallationer.
Nybyggnad av ventilhus i Jönköping
Avser nybyggnad av ventilhus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana för utomhus med två banor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för anordnande av idrottsanläggning (padel).
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt rivning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå (anläggning av bmx-bana).
Nybyggnad av mast i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt mur och plank.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (reaktorhus, kopplingsstation).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (reaktorhus, kopplingsstation, servicehus.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tryckstegringsstation).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vården 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Öggestorp 1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Bygglov för uppförande av mur och ändring av parkeringsfickor.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av pumpstation.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av skylt och byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.