Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Avser nybyggnad av 164 lägenheter vid Strandängen I markplan byggs verksamhetslokaler för gym, restaurang och butik. Källarplan med garage och skyddsrum. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 82 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Totalt planeras ca 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H Etapp 1:1616711
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 55 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Markanvisningsområdet är planerat för flerbostadshus .Husen kommer att byggas som lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter.
Exploateringsarbeten vid området Hovslätts Ängar i Jönköping, etapp 2
Avser utbyggnad av nya gator, VA, el, opto samt fjärrvärme inom nytt detaljplanelagt området Hovslätts Ängar etapp 2. Planområdet är ca 8,5 hektar.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Nybyggnad av bostäder Jönköping
Planer för nybyggnad av 8 kedjehus samt två hus med 6 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Huskvarna
Avser nybyggnad av en fördelningsstation i Huskvarna.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 10 st radhus i ett plan.
Nybyggnad av lager , Jönköping
Avser nybyggnad av två stålhallar, 2300 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 8 st enfamiljshus. Sju av hussen byggs i suterräng och en enplans hus.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Anläggande gc-väg i Huskvarna
Avser nybyggnad av avskild gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen och Blåklintsvägen mellan Floragatan och Korsvägen (Hakarspvägen) i Huskvarna. Även ombyggnation av busshållplatser utmed sträckan samt hastighetsbegränsande åtgärder
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Nybyggnad av padelhall Jönköping
Planer för nybyggnad av padelhall med gym i en våning samt entresol.
Nybyggnad av kallager i Jönköping
Planer för nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av torg och gata i Norrahammar centrum i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 1300 kvm torg samt 100 m lokalgata i Norrahammars centrum. Anpassning till intilliggande ytor krävs, bl a släntning in på kyrkans mark, anslutning till Villagatan, Centrumgången och befintlig GC. Markvärme i terrassen ska utföras som totalentreprenad i entreprenaden. Berörd markyta ägs av Jönköpings kommun och Svenska Kyrkan.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad.
Ny transformator 1st 2000kVA, Jönköping Energi AB
Avser 1 st tre-fas gjuthartsisolerade transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
nybyggnad av restaurang samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
Nybyggnad av gågata vid Piren och hamnområdet i Jönköping
Avser att göra en gångväg vid Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. En sommarväg för badande gäster.
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank vid idrottsplats i Jönköping
Nybyggnad av mur och plank vid idrottsplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).