Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Avser nybyggnad av F-3 skola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ca 350 elever. Skolan får en yta av ca 5100 kvadratmeter, varav 2200 kvm av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik. 3 våningar i skolan och 2 våningar i idrottshall
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Värnamo
Avser en helt ny byggnad (hus 21) för delar av psykiatriska kliniken, vårdavdelning med 16 vårdplatser, jour- och beroendemottagning. Huskroppen får tre innegårdar som ger möjlighet till naturupplevelser, avkoppling och träning. Samt ny förbindelsegång.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Värnamo
Planer finns för nybyggnation av ett habiliteringscentrum i Värnamo. Tanken är att det ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo Sjukhus.
Ny 50/20 station utanför Värnamo
Bredasten 50/20 kV ny station utanför Värnamo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med garage/carport, samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser etablering av ett nytt bostadsområde med olika bostadstyper och upplåtelseformer samt en förskola i stadsdelen Mossle, söder om sjukhuset. Exploatering 1616008 Vårdcentral:1652704
Nybyggnad av industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Exploatering Id 1157757
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus, samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri för produktion.
Nybyggnad av enfamiljshus i Värnamo
Förfrågan om nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser nybyggnad av grupphus/radhus, samt förråd.
Exploateringsarbeten för industriområde i Värnamo
Exploatering av industriområde.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rydaholm
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 1 st bostäder.
Nybyggnad av hyvleri i Värnamo
Planer för nybyggnad av mindre hyvleri.
Nybyggnad av lagertält i Värnamo
Avser lagertält med leverans och montering.
Anläggande av erosionsskydd i Värnamo
Avser anläggning av erosionsskydd i Lagan vid Finnvedsvallen, Värnamo. Erosionsskydd ska genom spontning anläggas på östra sidan av ån Lagan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).