Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 500 elever. Upphandlas tillsammans med . 1636458, 1033873,
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Värnamo
Avser en helt ny byggnad (hus 21) för delar av psykiatriska kliniken, vårdavdelning med 16 vårdplatser, jour- och beroendemottagning. Huskroppen får tre innegårdar som ger möjlighet till naturupplevelser, avkoppling och träning.
Nybyggnad av industri, logistik och kontor i Värnamo
Avser cirka 33 hektar kvartersmark för industri och kontor och logistik vid Bredastens verksamhetsområde i Värnamo. Exploatering: Id 1099140
Nybyggnad av skola, Värnamo
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 4-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129
Nybyggnad av logistikanläggning på Bredasten, Värnamo
Avser nybyggnad av logistikbyggnad för Båfi Pac AB på Bredasten industriområde i Värnamo. Byggnaden kommer att ha en yta om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129,
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 21 lägenheter fördelande med 2 huskroppar i tre plan med tillhörande förråd, samt radhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och centrumändamål i Värnamo
Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning med centrumändamål och bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri för produktion samt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Området är för villatomter, enfamiljshus. Kommunala bostadskön
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Nybyggnad flerbostadshus i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lägenhetsförråd, cykelgarage och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus, samt rivning.
Anläggande av överföringsledning i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning mellan Kärda och Herrestad på en sträcka ca ca 3,5 km. Entreprenaden omfattar schaktfri förläggning av ledningarna på delar av sträckan. Entreprenaden omfattar även byggande av gång- och cykelväg på en sträcka av ca 0,7 km.
Schaktfri förläggning under väg 27 i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser schaktfri förläggning av tre styck rördrivningar under väg 27 i Rydaholm med tillhörande brunnsarbete med mera.
Utredning och trafiklösning i Värnamo
Trafiklösning Kv Kärleken Värnamo. Upptagen i investeringsbudget.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Uppförande av paviljong för Folktandvården i Värnamo
Objektet avser hyra inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Beräknad uppställningstid är 7 år eller mer. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 335 m2 som ska anpassas för Folktandvårdens behov.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).