Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i de två nedre plan. Exploatering 1616008
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 7 lägenheter samt förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av parhus i Värnamo
Planer för nybyggnad av parhus i två plan.
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mobilmast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transfomatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod samt rivning.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plastcistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum, samt förlängning av skärmtak, nybyggnad av silos, transformatorbyggnader, samt installation av solceller och skylt.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Nybyggnad av kallager i Värnamo
Avser uppförande av lagertält.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt plank.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd anläggande av parkering samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.