Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen. Avser även gårdsbjälklag på innergård 1800 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i de två nedre plan. Exploatering 1616008
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad flerbostadshus i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lägenhetsförråd, cykelgarage och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av 32 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 7 lägenheter samt förråd.
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lager/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av grupphus/radhus, samt förrråd.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum, samt förlängning av skärmtak, nybyggnad av silos, transformatorbyggnader, samt installation av solceller och skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning ovanjord i container, samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage/carport/förråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av gäststuga i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd anläggande av parkering samt rivning.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.