Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i de två nedre plan. Exploatering 1616008
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1610316
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende. Omfattning oklar.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 7 lägenheter samt förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Värnamo
Avser nybyggnad av parhus i två plan.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Rörmaterial Mossle-Pålslund i Värnamo
Avseende vatten och avloppsledningar för Mossle - Pålslund, med en sträcka på cirka 4 km. Upphandlingen omfattar vattenledningsrör och spillvattensrör enligt förfrågningsunderlaget.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod samt rivning.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plastcistern.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rining.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt mur/plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för anläggande av beachvolley och beachfotboll.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av carport, cykelställ, miljöhus och anläggande av parkering, samt rivning.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mast.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mobilmast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transfomatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält Sävrarp 2:60,2:63.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Nybyggnad av kallager i Värnamo
Avser uppförande av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd anläggande av parkering samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.