Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av punkthus i fyra våningar. Kommer byggas i etapp med Id 1529378
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärslokal.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser byggnation av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för industrilokal.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätatation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för pumphus.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för virkesställ/skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för marknätstation.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vetlanda
Ansökan om tidbegränsat åtgärd för mobil livsmedelsbutik.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Ansökan om tidsbgränsat bygglov för etableringsbodar.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lusthus.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för 2 skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.