Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Vetlanda
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 63 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planområdet är lokaliserat i västra delen av centrumkärnan och omfattar fastigheten Vesslan 2 och Mogärde 20:12 och 20:1. Planområdet omfattar en del av Kullgatan i väst samt Bangårdsgatan i söder och angränsar till Storgatan i norr
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av affärslokal.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för 2 skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lusthus.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Ansökan om bygglov för mast.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för näststation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätatation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vetlanda
Ansökan om tidbegränsat åtgärd för mobil livsmedelsbutik.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Ansökan om tidsbgränsat bygglov för etableringsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.