Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kontorshus med 60 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av industri och kontor, Vetlanda
Avser nybyggnad av industri med kontor i 2 plan, Trucken 11 Vetlanda.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av ett LSS boende med 6 st lägenheter, verksamhetslokaler, personaldel samt miljöbyggnad. Även ny markanläggning på fastigheten med uteplatser, parkeringsplatser samt 1 st laddstolpe för el-bilar. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Nybyggnad av industrilokal med verkstad och personalutrymmen samt kontor.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
planer för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av vårdhem i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lss boende.
Nybyggnad av radhus i Korsberga
Avser nybyggnad av radhus och garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av teknikhus och biodamm i Vetlanda
Avser rivning av betongbassänger och befintligt Teknikhus. Byggnation av nytt Reningsverk inklusive Teknikhus. Sanering av slam/förorenade massor i damm 1. Anläggande av ny dammvall i damm 1. Erforderliga inkopplingar mellan gamla och nya systemet gällande spillvatten, dricksvatten och el
Nybyggnad av stålhall för lagring av förorenade massor vid avfallsanläggning i Vetlanda
Avser uppförande av en stålhall för lagring av förorenade massor. Stålhallen kommer uppföras som ett skärmtak med täckta gavlar på befintlig tät asfaltsyta/behandlingsyta på Flishult Avfallsanläggning i Vetlanda Kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).