Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 18 lgh vid Lästgränd, Gislaved. Även miljöhus kommer byggas.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved, etapp 2
Område med två exploateringingstomter på ca 3000-5000 bruttoarea. Kommer även finnas mark till ca 20 enbostadshus.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Områdets area är cirka 20 000 m2
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sunnaryd, Gislaved
Nytt avloppsreningsverk byggs för att ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av gata Smålandsstenar, Gislaved
Ny gata vid Haghult, Smålandsstenar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av personallokal vid reningsverk i Gislaved
Avser nybyggnad av personallokaler vid reningsverket i Gislaved.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Tokarp, Gislaved
Nybyggnad av lokalgata med belysningsanläggning samt utbyggnad av vatten- och avloppsledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Gislaved
Avser nybyggnad av plåthall.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silotorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n154926 skärsjön.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n154927 västerån.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation- n155023 bjärsved.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation- vbn23ma lommeberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gislaved
Rivningslov samt bygglov för servicebyggnad och ställplatser.
Nybyggnad av butik i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för mobil livsmedelsbutik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.