Aktuell nybyggnation i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av bilverkstad i Sävsjö
Avser nybyggnation av bilverkstad med kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Avser nybyggnad av kallager
Ny gång- och cykelväg längs med Allgunnen i Rörvik
Ny gc-väg längs väg 744/Storgatan i Rörvik, börjar vid korsningen väg 744/Strandgatan och slutar vid badplatsen ca 600 meter norrut. 2,5-3 meter bred. Flytt av belysningsstolpar.
Nybyggnad av padelbana i Sävsjö
Avser nybyggnad av padelbana utomhus med tak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sävsjö
Ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för återvinningsstation och plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.