Aktuell nybyggnation i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Nybyggnad av radhus i Vrigstad, Sävsjö
Avser nybyggnad av 13 radhus fördelade på 4 radhuslängor.
Iordningsställande av utemiljö vid Rörviksskolan i Sävsjö
Iordningsställande av utemiljö på norra sidan, bakom nybyggnation skola. Nybyggnation komplementbyggnad, Kommer att upphandlas tillsammans med Nybyggnad av skola, Id: 1181399 Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av radhus, Sävsjö
Avser nybyggnad av radhus i ett plan.
Nybyggnad av plank i Sävsjö
Ansökan om bygglov för plank Nyholm 1,Stockaryd 4:219,Stockaryd 1:73,Nyhem 1,Ställverket 3,Ställverket 4,Muraren 5.
Nybyggnad av plank i Sävsjö
Ansökan om bygglov för plank Stockaryd 3:14,4:117,3:27,Nylund 1.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.