Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd
Avser nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd, Vaggeryd på totalt 120 000 kvm, första etappen kommer bli på 50 000 kvm.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 12000 kvm.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus, Vaggeryd
Avser nybyggnad av 18 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av enfamiljshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av 6 enbostadshus och garage med förråd Domherren 7,6,5,Talltitan 1,Lövsångaren 2,Rapphönan 5.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gata i Vaggeryd
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata på mark som i befintlig detaljplan är planlagd för industri och naturområde. Den nya gatan behöver byggas då Trafikverket behöver anlägga en ersättningsväg mellan Mölna och Vaggeryd.
Uppförande av moduler vid skola i Vaggeryd
Uppförande av moduler som ersättningslokal vid Hjortsjöskolan.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning, Vaggeryd
Avser nybyggnation av markförlagd fjärrvärmeledning DN200. Sträckan är ca. 1 100m lång och ansluter till Jönköping Energi AB:s befintliga fjärrvärmeledning vid kommungränsen mellan Jönköpings Kommun och Vaggeryds Kommun.
Nybyggnad av bilhall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av bilhall med verkstad, biltvätt samt fasadskylt.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av rad/kedjehus och miljöhus Björken 6,8,9.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av kulisshus och förråd samt tillbyggnad av kulisshus.
Nybyggnad av sophus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp för sophantering.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av padelbana i lagertält, Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av tälthall för padelverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för parkeringsplats vid furugården, hemtjänsten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av pelletssilo.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar och byggskylt.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av logistikanläggning.
Nybyggnad av padelhall i Vaggeryd
Avser nybyggnad av padelverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.