Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus .
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 6000 kvm.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning, Vaggeryd
Avser nybyggnation av markförlagd fjärrvärmeledning DN200. Sträckan är ca. 1 100m lång och ansluter till Jönköping Energi AB:s befintliga fjärrvärmeledning vid kommungränsen mellan Jönköpings Kommun och Vaggeryds Kommun.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gata i Vaggeryd
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata på mark som i befintlig detaljplan är planlagd för industri och naturområde. Den nya gatan behöver byggas då Trafikverket behöver anlägga en ersättningsväg mellan Mölna och Vaggeryd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 6 lgh samt tvättstuga och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och garage med förråd Domherren 7,6,5,Talltitan 1,Lövsångaren 2,Rapphönan 5.
Anläggande av gc-väg i Hok
Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av kulisshus och förråd samt tillbyggnad av kulisshus.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (del 1+2) Tofteryds-gimmarp 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Vaggeryd
Bygglov för idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.