Aktuell nybyggnation i Habo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av 89 st bostadsrätter , med 3-10 våningar . Huset kommer att ha 4 trapphus och bygget kommer delas upp i etapper per trapphus. Lägenheterna bli i varierande storlek från ett till fyra rum, mellan 24 och 111 kvm. Förråd och miljöhus tillkommer.
Nybyggnad av flerbostadshus Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av hyresrätter, 40 lägenheter samt förråd och miljöhus.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Nybyggnad av flerbostadshus i Habo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i 2 våningar, Bränninge haga Habo.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nybyggnad av flerbostadshus i Bränninge, Habo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 29 lägenheter. Hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av butik för Willys, Kärnekulle Habo.
Nybyggnad av radhus Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av 14 st radhus, Kärnekulla Habo. Husen består både av 2 och 3 våningar.
Inköp av torrisolerad krafttransformator, Habo
Avser inköp av 2 st 45/11 kV 25 MVA. Mottagningsstation Stora Kärr, samt option på ytterligare 1 st
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Habo
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg samt förnyelse av va-ledning.
Nybyggnad av Va-ledning och GC-väg i Habo
Avser förnyelse av Va-ledning samt ny gång- och cykelväg, Bränningegatan i Habo.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Habo
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Solhöjden, Habo
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för utbyggnad av ledningsnätet gällande dricksvattendistribution, Solhöjden Habo
Nybyggnad av enbostadshus i Habo
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mur i Habo
Bygglov för nybyggnad av mur/plank (stödmur).
Nybyggnad av pumpstation i Habo
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av telestation i Habo
Bygglov för nybyggnad fibernod/teknikbod.
Åtgärdande av toaletter/serviceanläggning Västgöte i Habo
Upptaget i förslag till investeringsplan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.