Aktuell nybyggnation i Habo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Nybyggnad av flerbostadshus i Habo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i 2 våningar, Bränninge haga Habo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bränninge, Habo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 29 lägenheter. Hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bränninge, Habo
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga delar av marken på fastigheten Bränninge 2:95 med flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av butik för Willys, Kärnekulle Habo.
Nybyggnad av radhus Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av 14 st radhus, Kärnekulla Habo. Husen består både av 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Habo
Avser nybyggnad av 40-45 radhus vid Vätterns strand. Samarbete mellan Njöbäcks, Västkusststugan och Chilid.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola Skola: 1559792
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Habo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Habo
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Inköp av torrisolerad krafttransformator, Habo
Avser inköp av 2 st 45/11 kV 25 MVA. Mottagningsstation Stora Kärr, samt option på ytterligare 1 st
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Habo
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg samt förnyelse av va-ledning.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Habo
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Solhöjden, Habo
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för utbyggnad av ledningsnätet gällande dricksvattendistribution, Solhöjden Habo
Nybyggnad av enbostadshus i Habo
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mur i Habo
Bygglov för nybyggnad av mur/plank (stödmur).
Nybyggnad av telestation i Habo
Bygglov för nybyggnad fibernod/teknikbod.
Åtgärdande av toaletter/serviceanläggning Västgöte i Habo
Upptaget i förslag till investeringsplan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.