Aktuell nybyggnation i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av ny stadsdel i Eksjö
Planer finns på nybyggnation av flerbostadshus, renovering av befintliga hus samt affärslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt handelshus i centrala Eksjö
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Nybyggnad av radhus i Eksjö
Planer för nybyggnad av 8 st radhus samt förrådsbyggnad och parkeringsplatser.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse. Styckebyggda villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 8 st enfamiljshus 1-2 plan.
Anläggande av mark i Eksjö
Avser anläggande av mark för eget bruk. Ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt en kontorsdel.
Anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda
Anläggande av dricksvattenledning från Eksjö-Ingarp (Höreda). Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation i Eksjö
Avser nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Avser nybyggnad av garagebyggnad.
Anläggande av ny gata och infart i Eksjö
Avser ny infart från Nifsarpvägen och en ny gata i Trädgårdsstaden som är en del av Kvarnarp 3:1 i Eksjö kommun. Omfattar Va- och El-anläggning samt underbyggnad, överbyggnad och ytskikt för ny gata.
Nybyggnad av virkesmagasin i Eksjö
Avser nybyggnad av virkesmagasin, yta ca 3000-4000 Kvm.
Nybyggnad av fritidshus i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt tält.
Nybyggnad av radiomast i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med radiomast.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av två lagertält.
Nybyggnad av väg i Eksjö
Strandskyddsdispens för anläggning av enskild väg.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar med kontor.
Snabbladdstation för el-bilar i Eksjö
Projektet avser en snabbladdstation för el-bilar med tillhörande leverans, montage, anslutning och driftsättning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.