Aktuell nybyggnation i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planen är nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad samt mur och plank, Lejonet 8 Nässjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av byggnad flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Nässjö
På kvarteret Vallen 3 avser Fastighets AB Linden att uppföra ett flerbostadshus med 14 lägenheter, med option för två ytterligare likadana flerbostadshus (totalt 42 lägenheter) samt 2 radhuslängor med 8 lägenheter, cykelförråd, källsortering, carportar och lekplats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nässjö
Exploatering av nytt bostadsområde. Bostäder Id: 2030477
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Exploateringsarbete avseende utbyggnad av industriområde i Nässjö kommun, Etapp 3
Avser anläggande av en gata, GC-väg och busshållplats samt anläggande av grönområde och däri hårdgjorda ytor mm. Förläggning av VA-ledningar; vatten, dagvatten och spilledningar samt anläggande av ett dagvattendike. Schaktning för kablar, förläggning av kabelslang och montage av belysningsfundament och el- och optoskåp.
Anläggande av en byggväg i Nässjö kommun
Avser anläggande av en byggväg inom Sörängen industriområde i Nässjö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).