Aktuell nybyggnation i Dalarnas län

Avesta (8)
Borlänge (18)
Falun (31)
Gagnef (5)
Hedemora (4)
Leksand (5)
Ludvika (7)
Mora (8)
Orsa (4)
Rättvik (3)
Säter (1)
Vansbro (0)
Älvdalen (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av högstadieskola på Strandenområdet i Mora
Nybyggnad av skola för 800 högstadieelever samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Skola för 800 högstadieelever med ett storkök för 1000 portioner/dag samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Två idrottshallar. (med ca 45 duschar) Renovering av Rosa huset. Totalt Ca 17 000 – 18 000 m²
Nybyggnad av särskilt boende i Orsa
Det särskilda boendet ska omfatta 108 nya lägenheter, varav 18 korttidsboenden. Utemiljön omfattas bland annat av omledning och kulvertering av Skyttolabäcken, anläggning av en vattenspegel, byggnation av gång- och körytor samt parkeringar.
Nybyggnad av fritidsbostäder och restaurang i Stöten
Planer finns för nybyggnad av cirka 250 fritidsbostäder samt restaurangbyggnad centralt i Stöten.
Nybyggnad av hotell, klubbhus och maskinhall vid golfbana i Stöten
Planer finns för nybyggnad av hotell, 9 håls-golfbana med möjlighet att bygga ut till 18 hål inkl klubbhus, maskinhall, fritidshusbebyggelse, skidlift o längdspår.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre
Avser ny, om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre. Upphandlas tillsammans med id: 2140090, 2140136, 2140106
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana. Miljöcertifiseras enligt Miljöbyggnad Guld.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Älvdalens kommun
Avser nybyggnation alternativt om-och tillbyggnad av Mjågens reningsverk i Älvdalens kommun. Upphandlas tillsammans med id: 2140090, 2140136, 2140139
Nybyggnad av elektrisk ledning i Tandådalen
Avser anläggning av ett nytt kabelstråk mellan station Sälsätern samt station Tandådalen. Sträckan följer till stor del riksväg 66 och är ca.14,7 km. Arbetet innefattar 24 kV och 72,5 kV kablar, opto och jordlinor.
Nybyggnad av avfallscentral för Mora lasarett
Avser ny avfallscentral för Mora lasarett samt att säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral i och kring hus 22 vid Mora lasarett.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen. Sarkisian Bygg- & Fuktkonsult AB är fuktkonsult i detta projekt.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo, Avesta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny luftledning i Bäsna
Bäsna-Repbäcken 11 km 400 kv ledning inkl nytt fack i Bäsna.
Nybyggnad av kretsloppsbyggnad i Malung-Sälens kommun
Nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt) I nära anslutning till spillvattenreningsverket vid Sälfjället kommer en ny kretsloppsbyggnad (byggnad för slamavvattning) att behöva byggas.
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Nybyggnad av överföringsledning i Hedemora kommun
Avser nybyggnation av överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan områdena Nordansjö, Pershyttan, Viggesnäs och Hamrevägen i Hedemora kommun.
Nybyggnad av räddningsstation i Sälen
Projektet avser nybyggnation av en brandstation i Västra Sälenfjällen för att minska responstiderna till bland annat Hundfjället, Tandådalen, Stöten, Rärbäcksnäs och flygplatsen.
Nybyggnad av stationärt batterilager i Falun
Avser nytt storskaligt stationärt batterilagersystem (BESS-anläggning) och placeras i anslutning till kraftvärmeanläggningen vid Västermalmsverket i Falun.
Nybyggnad av industriområde i Pilbacken, Långshyttan
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. Marken som planeras ligger dolt inne i ett skogsområde i nordöstra delen av Långshyttan och nås via Hinshyttevägen.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Nybyggnad av bostadsområde i Falun
Herrhagsskogen är Faluns nya bostadsområde. Området ligger cirka tre kilometer nordväst om Falu centrum, mellan Herrhagsvägen och Björklunden. Totalt innehåller området 55 villatomter och för att få en mer blandad bebyggelse finns även möjlighet att bygga till exempel flerfamiljshus, vårdboende eller skola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser att ersätta befintligt 50kV ställverk i mottagningsstation M10 Övermo med ett nytt 50kV ställverk i GIS-utförande (gasisolerat). Entreprenaden omfattar projektering, konstruktion, rivning, kabelförläggning, markarbeten, uppförande av ny byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus.
Nybyggnad av idrottsarena i Ludvika
Objektet avser nybyggnad av multiarena som ska anslutas till ishallen vid Hillängens idrottsplats i Ludvika. I området ska också angränsande markytor skapas med aktivitetsområden, parkeringar, hängytor och GC-väg mm. Hallen kommer i första hand att utnyttjas av skolan och föreningar, men ska också kunna användas till andra arrangemang t.ex mässor. Total bruttoarea ca 4705m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med carport (26 lgh).
Ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8 i Borlänge
Avser nybyggnad av bränsleberedning i syfte att producera och leverera fjärrvärme till borlängeborna. Arbetena innefattar bygg-, mark- och anläggningsarbeten för processutrustning till ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik,
Planer finns på nybyggnation av flerbostadshus i Prästskogsvallen i Rättvik.
Nybyggnad av idrottshall i Falun
Nybyggnad av multihall. Öppen hall.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Förlängning av mötesspår vid Morshyttan
Mötesspårsförlängning, signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk samt stolp- och kontaktledningsbyte. Mark och BEST-arbeten. Bandel 312. Förlängning av Morshyttans driftplats norrut med ca 340 m för att uppnå 750 m möteslängd i båda spåren. Byte av spårväxlar och räl, montering av panelstängsel.
Nybyggnad av datacenter i Falun
Nybyggnad av nytt datacenter och reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Förnyelse och omläggning av VA-ledningar Ornäs - Dalsjö, Borlänge
Objektet avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Ornäs och Dalsjö. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensionen DN32-DN400 på en sträcka av c:a 2500 meter förlagt i åkermark och i vägområde samt anslutning mot befintlig pumpstation SPU72.
Ombyggnad av station Gäddtjärn
Gäddtjärn och Snösjön seriekompensering (CL4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Avser ett LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen och personallokaler.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Dalarna
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Dalarna.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av batterilager intill ett ställverk.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av två parhus med totalt fyra lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Nybyggnad av LSS boende. Byggnad ska utföras i ett plan med 6 st lägenheter, allmänna ytor och drift/personalytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Planerade bostadsrätter, 13 lgh som byggs i trä.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Avser nybyggnad av MC Donalds restaurang.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hedemora
Nyförläggning av vatten- och spillvattenledningar för anslutning av cirka 20 fastigheter till det allmänna VA-nätet. Schakt/fyll och grundläggningsyta för ny avloppspumpstation. Nyförläggning av dricksvattenledning för matning av området från Viggesnäs vattenverk. Sammanlagd ledningslängd cirka 3 km.
Nybyggnad av stugby i Leksand, etapp 1
Nybyggnad av fritidshus, förtätning av leksandsbyn med 25 st stugor, uppdelat i två etapper. Första etappen planeras ca 15 stugor ink infrastruktur och VA. Etapp 2: 2257322
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 37 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nbyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad samt förråd/lager/garage, ny entré.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel vid Mora Noret
Ny GC-tunnel med anslutningar vid Solgärdsvägen. Bandel 331, 179+700 km - 179+900 km.
Nybyggnad av affärshus i Ludvika
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Ny infrastruktur för bostäder mellan Tandådalen och Hundfjället
Ny infrastruktur för bostadsområde på 2161799.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av skola i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Exploateringsarbeten avseende ett handelsområde i Avesta
Avser anläggande och färdigställande av infrastruktur. Väg, VA, el och markberedning inom handelsområde Norra Åsbo, Avesta.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östra Rönningen
Östra Rönningen är ett fritidshusområde i Sälenfjällen där Vamas planerar utföra VA-arbeten. Arbeten planeras utföras både på befintliga ledningar samt nyanläggning. Arbetena kommer att i stora delar bedrivas i befintliga grusvägar samt på tomtmark. Området är beläget inom Transtrandsfjällen mellan Lindvallen och Sälenstugan samt mellan rv 66 och G:a Fjällvägen.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnation av vattenverk i Rättvik
Avser nybyggnation av vattenverk i Gärdsjö och två stycken brunnsöverbyggnader. Objektets läge: Getryggen efter väg 301/Ingels Furudalsvägen i Rättviks kommun.
Nybyggnad av förråd och garage i Gagnef
Nybyggnad av garage och förråd. Man kommer vid byggnation bilda en gemensamhetsförening för garagen och förråden och varje garage/förråd avstyckas. 16 fack.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar till Östra Falun, etapp 1
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en vattenledning samt förnyelse av befintliga spillvattenledningar såväl trycksatta som självfallsledningar, utöver det skall också befintliga vattenledningar förnyas. Entreprenaden innefattar korsande av järnväg genom borrning. En reglerbyggnad för dricksvatten skall uppföras söder om järnvägen. Entreprenaden omfattar även reinvestering av VA-ledningar samt 10 kV markförlagd elledning.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utbyte av signalställverk längs Dalabanan Borlänge-Mora
Utbyte av utbrett signalställverk 85 Borlänge-Mora till signalställverk 95. Startpunkten är bdl 331 km 70+013 och slutpunkten är bdl 331 km 179+183. Repeterbara signaler i Rättvik.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Nybyggnad av bensinstation.
Anslutning till bottenförlagda sjöledningar i Falun
Anslutning till sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av GC-väg i Avesta
Utbyggnad av ca 950 m gång- och cykelväg med tillhörande belysning och upprustning av befintliga busshållplatser samt hastighetsreglerande åtgärder vid passage.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Projektet avser nybyggnation av 3 m bred gång- och cykelväg. VA-arbeten ska utföras; ny dagvattenledning samt nya spill- och vattenanslutningar till fem fastigheter. Längd på gång- och cykelväg längs banvallen: ca 1100 m, total längd på gång- och cykelväg längs Bastuvägen: ca 120 m.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Näs, Avesta
Entreprenaden avser nytt avloppsreningsverk i Näs samt att bygga om befintligt avloppsreningsverk i Horndal till en pumpstation med möjlighet till utjämning i magasin och dammar.
Nybyggnad av batterilager i Falun
Avser nybyggnad av batterilager. (kontainer med en elkiosk). Planer finns för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av cykelparkering vid hus 03 vid Mora lasarett
Projektet avser tillskapande av nya cykelparkeringsplatser i första hand för personal söder om hus 03. Samtidigt skapas plats för uppställning av lyftdumpercontainrar i anslutning till befintlig lastkaj vid hus 06.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Avser 2st 63MVA trransformatorer till GT5 Älgkullen i Smedjebackens kommun.
Nytt ställverk till panna 8 Kvarnsveden i Borlänge
Ställverket kommer att installeras i driftrum avsett för el och automationsutrustning i direkt anslutning till anläggningen. Huvudfunktionen för ställverket är kraftförsörjning till anläggningens tre distributionspumpar för fjärrvärme, samt försörja pumpstationen med 400/230 Vac via ”step down” transformator och fördelning/undercentral för värme, ventilation och belysning. Ställverket kommer att matas av två transformatorer om 2000–2200 kVA en ordinarie och en reserv som via två separata inkommande brytare.
Nybyggnad av GC-vägar i Borlänge
Avser anläggning av en 450 m lång gång- och cykelväg längs Ritargatan och Gjutargatan samt en 120 m lång gång- och cykelväg i Nygårdarna mellan Mats Knuts väg och Paradisvägen vid Stånggatan. I samband med detta ska elkablar och gatubelysning anläggas.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Uppförande av en vattenverksbyggnad med två integrerade reservoarer på fastigheten Säter Ulvhyttan 7:15.
Nybyggnad av förråd och pistmaskinsgarage i Mora
Objektet avser nybyggnad av pistgarage samt förrådsutrymmen för gymnasieförvaltningen samt föreningar i Mora kommun som är verksamma i Hemusområdet. Byggnaden kommer bestå av ett större uppvärmt pistgarage (+18°C) och resterande utrymmen är kallförråd.
Utbyggnad av el- och optokablar i Sundborn - Hobborn
Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) skall förlägga el och optokablar i Hobborn, ett område mellan Sundborn och Skuggarvet i Falu kommun, för att förstärka ledningsnätet samt ansluta och förbereda för nya kunder i stadsnätet. Nyförläggning av enbart opto blir ca 1,5 km, subkanalisation av befintliga ledningar blir ca 4,8 km, samförläggning av el och opto blir ca 6 km.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Anläggning av cykelleder i Dalarna
Avser anläggning av cykelleder för downhill/flowtrail/kombiled på tre destinationer i Dalarna, Kläppen, Säfsen, och Orsa Grönklitt.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Avser 16 st modul garage, samt asfaltering av gata och parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).