Aktuell nybyggnation i Dalarnas län

Avesta (7)
Borlänge (31)
Falun (25)
Gagnef (3)
Hedemora (5)
Leksand (2)
Ludvika (10)
Mora (10)
Orsa (1)
Rättvik (2)
Säter (8)
Vansbro (2)
Älvdalen (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad av hotell, lift och bostäder m.m i Älvdalen, etapp 2 mfl
Planer finns för utveckling av Fjätervålens skidanläggning. Nya lägenheter, småhus, hotell med konferensfaciliteter, kursgård, utbyggnation av lift m.m
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Planer finns för en biogasanläggning vid Fågelmyra i Borlänge.
Nybyggnad av gondollift samt nya nedfarter i Idre Fjäll
Avser nybyggnad av gondollift samt nya nedfarter i Idre Fjäll.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre i Gagnef
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre med 60 platser och tillagningskök. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Uppförande av vindkraftverk Stöllsäterberget i Malung-Sälen/Torsby
Vindkraftsparken består av 8 stycken Nordex N163/5.X med en installerad effekt om 47 MW. Vägar och kranplaner byggs under 2022 och vindkraftverken planeras att installeras år 2023. Vindparken kommer att leverera ca 155 GWh förnybar el per år
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad). Samtidig infart och planskildhet. Skärmtak och hissar. En tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägsspåret och att plankorsningen vid Myntvägen stängs.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Aktuellt projekt innebär två stycken flerfamiljshus med totalt cirka 30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av förskola i Mora
Nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex. Förskolan är ett SKL koncept.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 35 bostadsrätter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Markanvisning. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 54 lgh i en huskropp i vinkel, 3-5 våningar.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i centrala Borlänge.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 lägenheter och 29 radhus. 8+2 bäddar i varje bostad. Alla radhus utrustas med en braskamin i vardagsrummet. Uteplatser och balkonger har trätrall för en mer ombonad känsla.
Nybyggnad av handelsplats i Idre
Projektet avser nybyggnad av handelsplats med bl a kombinerad matbutik och restaurang, boende och butiker med inriktning på inredning, skidutrustning, apotek samt kontor. Fjällbäckstorgets innetorg ska skapa en levande handelsplats för alla.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning.
Nybyggnad av förskola i Avesta
Bygglov av nybyggnad av förskola samt komplementbyggnad (miljöhus) inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Nybyggnad av stugby i Älvdalen
Nybyggnad 45 stugor i Idre.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Nybyggnad av flerbostadshus (32 lgh) samt garage inom fastigheten trekanten 3, avesta kokmmun.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (45 lgh i stugby) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 67 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Exploatering för nytt bostadskvarter i Avesta
Exploatering för 2 st nya bostadskvarter för villatomter, par- och radhus. Området är beläget i Älvnäs och angränsar till Djäknehyttevägen, Gammelängsvägen och Djäkneleden.
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn i Falu kommun. Kraftverket byggdes redan 1908-1909 och har under många år varit i drift. Nu är det dags för en upprustning och förbättring av vattenvägarna i området kring kraftstationen.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sälen
Avser nybyggnad av bygghandel/butik, kall och varm lager 40 x 78,5 meter.
Nybyggnad av solcellspark i Smedjebacken
Planer finns för att bygga en solcellspark på del av fastigheten Västansjö 2:7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (20 lgh).
Nybyggnad av fotbollshall i Falun
Planer finns för fullstor fotbollshall för träning året runt.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Alsbäck, Borlänge
Avser nybyggnad av 22 bostadsrätter i radhusformat.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Nybyggnad av särskilt boende i Borlänge
Nybyggnad av SoL-boende. Projektet avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2135588,2100254.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Idre 80:345, nybyggnad flerbostadshus (22 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Avser nybyggnad av fyra hus med sammanlagt 12 lägenheter. Planen är att bygga 2 tvåvåningshus och 2 envåningshus vid Hovslagaregatan.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av mottagningskök i Mora
Planer finns för nybyggnation av mottagningskök på Saxnäsområdet i Mora.
Kontaktledningsbyte vid bangård i Ludvika
Betongstolpar. Bandel 324, km 69+643 – km 70+668.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Anläggande av infrastruktur i Ludvika
Avser anläggande av infrastruktur - vägar, vatten och avlopp inför kommande bostadsområde i Ludvika. Nybyggnation av bostäder finns på projektid: 1496997
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Nybyggnad av ambulansstation i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna. En ny byggnad i två plan ansluts mot befintlig byggnad. Plan ett har en area på cirka 260 kvm BTA. Plan två har en area på cirka 240 kvm BTA.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Idre 19:49, nybyggnad 11 radhus Idre 19:49,19:48,19:51,19:50,19:52,19:54,19:53,19:55,19:59,19:58,19:60.
Nybyggnad av radhus i Hedemora
Avser nybyggnation av 5 parhus med totalt 10 lägenheter centralt i Hedemora. Parhusen byggs i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 37 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Nybyggnad av radhus i Gagnef
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter i stationssamhället i Gagnef.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Nybyggnad av för förskola för 150 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (17 lgh).
Nybyggnad av parhus i Gustafs, Säter
Nybyggnad av radhus i Mora By i Gustafs. Boarea 99 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ett klimatsmart hus i massivt trä med ca 14 lägenheter.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Ny- och ombyggnad av bostäder i Falun
Avser ombyggnad av vandrarhem till bostäder. Ombyggnad av 10 lägenheter samt 18 nya lägenheter. Två befintliga envåningsbyggnader rivs och ersätts med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Kontakta byggherren för mer information. Avser nybyggnad av småhusområde.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Nybyggnad av stugby i Älvdalen
Nybyggnad av 13 fritidshus samt installation av eldstad Idre 11:29,11:28,11:27,11:30,11:26,11:25,11:22,11:8,11:24,11:23,11:7.
Nybyggnad av förskola i Gagnef
Nybyggnad av förskola. Två avdelningar, 25 platser.
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Objektet avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata med en längd på ca 400 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar samt elkablar förläggas. Skräddarbacksvägen byggs om i ny sträckning på en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelvägar, ny angöring till badet i Dammyran samt ett avskärande dike byggs.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Nybyggnad 4 radhus Idre 86:2,83:1,86:18,86:17.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Söderbärke
Planer för nybyggnad av parhus i Söderbärke, Smedjebacken.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende med 6 platser. Detta är en ramupphandling och upphandlades tillsammans med 2135588, 2100207.
Nybyggnad av utomhusspår för godsvagnar i Borlänge, etapp 1
Avser utomhusspår för godsvagnsreparationer.
Nybyggnation av kraftledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna
Avser nybyggnation av en ny 3,6 km lång 170Kv-ledning mellan Sälen och Sälsätern och berör Malung-Sälens kommun i Dalarna.
Kontaktledningsbyte på bangård i Grängesberg
Betongstolpar. Kontaktledningsbyte samt åtgärder på plattform.
Åtgärdande av vandringshinder vid Flokån
Ny prefabricerad bro under väg 50 vid Flokån, rivning av befintliga trummor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 parhus Idre 32:57,32:53,32:63,32:54.
Nybyggnad av stugby i Malung
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad samt anmälan för nybyggnad av bygglovsbefriat komplemenbostadshus på Rörbäcksnäs 28:19, 28:20, 28:21, 28:22, 28:23, 28:24.
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).