Aktuell nybyggnation i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (20)
Falun (26)
Gagnef (6)
Hedemora (1)
Leksand (4)
Ludvika (13)
Mora (9)
Orsa (3)
Rättvik (0)
Säter (10)
Vansbro (1)
Älvdalen (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av ytterligare ett datacenter i Falun. När den nya byggnaden står klar kan EcoDataCenter erbjuda marknaden ytterligare ledig kapacitet om 15MW. Utrymme skapas också för att ta emot nya kunder med stora kapacitetsbehov. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Nybyggnad av vindkraftverk i Avesta
Bygganmälan för nybyggnation av vindkraftverk, avesta kommun Övre Fornby 1:2,Valla 1:5,Östansjö 1:1,Vatebo 12:3,Horntorpsskogen 1:1.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedemora
Uppförande av 4 st vindkraftverk vid "tjärnäs".
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder och handel i Idre
Planer finns för nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Idre.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Nybyggnad av förskola för 150 barn.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås. Byggstart kan tidigast ske 2022.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser nybyggnad av bostäder i Gustafs. Visionen är att möjliggöra byggnation av vackra, hållbara flerfamiljshus med utsikt över Dalälven och båtklubbens bryggor.
Nybyggnad av förskola i Mora
Nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex. Förskolan är ett SKL koncept.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 67 bostadsrätter i 4 hus. Detta är fortsättningen på etapp 1 av Amazonen på id: 1610673.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun, etapp 2
Avser nybyggnation av 123 lägenheter i 7 huskroppar. Furiren innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong. Området är uppdelat på olika gårdar. Hus 1 och 2 är gård A, hus 3-5 är gård B och hus 6 och 7 är gård C, där hus 6 och 7 är optioner.
Nybyggnad av simhall i Malung
Avser nybyggnad simhall på sportfältet i Malung. 25 m-bassäng med 6 banor, mellanbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten (bl.a. simundervisning, rehabilitering, vattengympa, babysim), barnbassäng för lek och plask, bubbelpool och isvak i anslutning till relaxavdelningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i centrala Borlänge.
Nybyggnad av handel och kontor i Borlänge
Nybyggnad av kontor samt industri.
Nybyggnad av mindre handelsområde i Ludvika
Planen medger ett mindre handelsområde i den södra delen av Stora Hillsänget.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Nybyggnation av flerbostadshus. Avser Avesta Rundstycket 8 samt Avesta Fryken 1 & Avesta Skillingen 8 Dalern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnation av 42 bostadslägenheter samt miljöhus, lägenhetsförråd, cykelförråd och takad grillplats.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Planläggning för småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning.
Rotrenovering i Insjön
16 lägenheter skall totalrenoveras.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 53 bostadsrätter. Etapp 2 finns på id: 2129717.
Nybyggnad av vattenverk i Idre, Älvdalens kommun
Avser nytt vattenverk för Idre:s framtida vattenförsörjning. Vattenverket är beläget ca 10 km norr om Idres samhälle. VS samt ventilationsentreprenaden avropas genom gällande ramavtal hos Älvdalens Kommun. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (20 lgh).
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sälen
Avser nybyggnad av bygghandel/butik, kall och varm lager 40 x 78,5 meter.
Nybyggnad av radhus i Alsbäck, Borlänge
Avser nybyggnad av 22 bostadsrätter i radhusformat.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av två parhus med totalt fyra lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av reningsverk i Malung
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Nybyggnad av särskilt boende i Borlänge
Nybyggnad av SoL-boende. Projektet avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2135588,2100254.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av industri och kontor i Djurås, Gagnef
Avser nybyggnad av lokaler för Helob Bygg i det nya handelsområdet Stortäppa i Djurås.
Nybyggnad av industriradhus i Ludvika
Planer finns för uppförande av 20 lokaler i 1 huskropp i Ludvika. Lokalerna säljs var och en för sig och målgruppen är såväl företag som privatpersoner. Lokalerna är 72 m2 och kan utökas till 108 m2 med ett halvt entresolplan.
Nybyggnad av industriradhus i Avesta
Planer finns för uppförande av 20 lokaler i 1 huskropp på Nordanö industriområde i Avesta. Lokalerna säljs var och en för sig och målgruppen mär såväl företag som privatpersoner. Lokalerna är 72 m2 och kan utökas till 108 m2 med ett halvt entresolplan.
Förhyrning av moduler för arbetarbostäder, Tunabyggen Fastighets AB
Avser bostadsmoduler för byggnadsarbetare ca 40-50 rum per bostadslänga. Med gradvis upptrappning av antal moduler och sen en nedtrappning under ca. 5 år med en uppskattad topp på 1000 rum. Modulerna skall innehålla: Eget rum med dusch, wc, säng, skrivbord, möbler mm inkl. sängkläder, handdukar och lakan. Gemensamhetsutrymmen med kök (vitvaror, mikro, spis etc), matplats, tvättstuga och uppehållsrum med soffor och tv i varje länga, möblerade samt kökshusgeråd (porslin, matlagning), förbrukningsartiklar (tvål, diskmedel, papper mm). Förberett för Wifi. Frånluft i rummen, luftvärmeväxlare i gemensamma rum. Möjlighet till avfallssortering med kärl i varje länga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Nybyggnad av ambulansstation i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna. En ny byggnad i två plan ansluts mot befintlig byggnad. Plan ett har en area på cirka 260 kvm BTA. Plan två har en area på cirka 240 kvm BTA.
Nybyggnad av radhuslängor i Gagnef
Nybyggnad av 10 lägenheter i 2 radhuslängor.
Nybyggnad av radhus i Gagnef
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter i stationssamhället i Gagnef.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Tomter finns kvar till småhusbebyggelse. Trygghetsboende finns på id: 2074356,2074644
Nybyggnad av stugby i Falun
Nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av idrottsplats i Orsa
Avser nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Nybyggnad 4 radhus Idre 86:2,83:1,86:18,86:17.
Nybyggnad av parhus i Knutsbo, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter i form av parhus.
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av förskola i Gagnef
Nybyggnad av förskola. Två avdelningar, 25 platser.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende med 6 platser. Detta är en ramupphandling och upphandlades tillsammans med 2135588, 2100207.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av 12 lägenheter i ett hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus m.m på Forsa 46:177 samt nybyggnad av flerbostadshus och carport på Vattumannen 1.
Anläggande av dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Avser anläggningsarbeten gällande dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Nybyggnad av Affärsverksamheter på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av Affärsverksamheter för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Förläggning av fibernät i Stormatsbyn, Ludvika
Fiberutbyggnad i Stormatsbyn. Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Nybyggnad av flerbostadshus. 4st lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen 5:687, 5:688, 5:689 och 5:690.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 parhus Idre 32:57,32:53,32:63,32:54.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M120 Slättgärdet. Arbetet omfattar uppställning på nya fundament och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av sjöledning i Ulvsjön, Säter kommun
Avser anläggande av sjöledning i Stora och Lilla Ulvsjön. Sträckan för spilledning som ska förläggas är mellan denna nya pumpstation i Grängshammar och Skenshyttans pumpstation. Parallellt med spillvattenledningen ska också en vattenledning förläggas mellan Grängshammar- Skenshyttan- Skaraborg.
Ombyggnad av mottagning i Mora
Projektet avser ombyggnad och hyresgästanpassning i befintlig byggnad i lokaler för verksamheter tillhörande ungdomshälsan i Mora, i anslutning till befintlig verksamhet Familjecentral. Ombyggnaden omfattar ca: 300 kvadratmeter i markplan i fd Kronofogdens lokaler, med befintliga verksamheter på våningen ovanför.
Nybyggnad av stugby i Säter
Ulvshyttan 7:4 - nybyggnad av 8 st stugor (stugby) för uthyrning.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 villor, 2 hus per tomt. 70 kvm per hus.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer inom Borlänge kommun.
Nybyggnad av industrilager i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt huvudledningsnät Flatfjället och gc-väg, Malung-Sälen
Avser utbyggnad av det allmänna va-nätet samt en gc-väg från Gruvens Fäbod, förbi Högfjällsbyarna och Sälens Högfjällshotell till Clüvers väg, Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av verkstadsbyggnad i Malung
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).