Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Strandenområdet i Mora
Mora kommun vill pröva två olika vägar för utveckling av Strandenområdet. Den ena affären bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar alla lokaler på området och kommunen hyr lokaler för skola, idrottshall, lokaler för kulturskola & fritidsgård, kulturscen och bibliotek. Den andra affären innebär att den privata aktören endast förvärvar byggrätt, med i detta skede öppen användning, samt ansvarar för att uppföra och till kommunen hyra ut bibliotek och kulturscen. Mora kommun i sin tur uppför skola, idrottshall och lokaler för Kulturskolan & fritidsgård i egen regi för egen förvaltning. Avseende den öppna byggrätten vill Kommunen få förslag på inriktning. Tänkbart är kontor, tillfälligt boende eller någon form av aktivitet. Den öppna byggrätten beräknas kunna bli ca 7000 kvm BTA,
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av bostäder mm. i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen. Ombyggnad av väg finns på projektid: 1158381
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av padelhall i Mora
Avser nybyggnation av 6 padelbanor.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av gc-väg i Mora
Strandskyddsdispens för anordnande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av båthus i Mora
Strandskyddsdispens för 10 båthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.