Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola på Strandenområdet i Mora
Nybyggnad av skola för 800 högstadieelever samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Skola för 800 högstadieelever med ett storkök för 1000 portioner/dag samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. Två idrottshallar. (med ca 45 duschar) Renovering av Rosa huset. Totalt Ca 17 000 – 18 000 m²
Nybyggnad av avfallscentral för Mora lasarett
Avser ny avfallscentral för Mora lasarett samt att säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral i och kring hus 22 vid Mora lasarett.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel vid Mora Noret
Ny GC-tunnel med anslutningar vid Solgärdsvägen. Bandel 331, 179+700 km - 179+900 km.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av cykelparkering vid hus 03 vid Mora lasarett
Projektet avser tillskapande av nya cykelparkeringsplatser i första hand för personal söder om hus 03. Samtidigt skapas plats för uppställning av lyftdumpercontainrar i anslutning till befintlig lastkaj vid hus 06.
Nybyggnad av förråd och pistmaskinsgarage i Mora
Objektet avser nybyggnad av pistgarage samt förrådsutrymmen för gymnasieförvaltningen samt föreningar i Mora kommun som är verksamma i Hemusområdet. Byggnaden kommer bestå av ett större uppvärmt pistgarage (+18°C) och resterande utrymmen är kallförråd.
Nybyggnad av GC-väg i Mora, etapp 2
Avser nybyggnad av GC-bana, ny beläggning körbana, dagvattenledningar, stödmur och gatubelysning efter Kristinebergsgatan. Jordschakt, ca 350 m3, Asfalterade ytor, ca 1850 m2, Kantsten, ca 250 m, Dagvattenledningar ca 20 m, Elledningar, markförlagda ca 500 m samt Gatubelysningsstolpar, 8 st.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).