Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Mora kommun
Avser nybyggnation och om-och tillbyggnad av Solvikens reningsverk inklusive införande av slamrötning och biogastillverkning.
Nybyggnad av operationshus vid Mora Lasarett
Planer finns för ett nytt operationshus där gamla BUP ligger idag.
Nybyggnad av förskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex.
Nybyggnad av mottagningskök i Mora
Planer finns för nybyggnation av mottagningskök på Saxnäsområdet i Mora.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bilhall i Färnäs, Mora
Avser nybyggnad av bilhall för Mora Motorcenter vid Färnäs Kvarn i Mora.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Mora
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av barack i Mora
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skidbod/butik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.