Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, Mora kommun m.fl
Ramavtal avseende schaktentreprenör av fiberarbete för stam- och områdesnät i Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun. Avtalstid 3 år med möjlighet till 2 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank.
Uppförande av hall för isrink, Mora
Nybyggnad av ishall som skall inrymma isrink på 60x30 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Planer för nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Ny gång- och cykeltunnel i Mora
Gc-tunnel vid den stängda plankorsningen på Sandholmsvägen.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av villatomter i Mora
Förhandsbesked för att kunna stycka av tomt till villabebyggelse. Höjen 5:9, Nusnäs 254:1, Bergkarlås 129:3. VIka 310:2 och Noret 488:11.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Syftet med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 4 - 5 bostadstomter i form av en- eller tvåfamiljshus med komplementbyggnader som är anpassade i storlek, utformning och läge till befintlig närliggande bebyggelse, samt placerade med hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområdet. Området ligger ca 13 km nordväst om mora kyrka.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av "enklare fritidshuskaraktär" utan anslutning till el, vatten och avlopp. Det är viktigt att området får behålla sin vildmarkskaraktär och att bebyggelsen anpassas efter de markförhållanden som råder på platsen. Den nya bebyggelsen ska samspela med de befintliga husen i området.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Uppförande av 2 plåtbyggnader, kallförråd oisolerade utan fönster.
Delprojektledare produktion för ett antal vägprojekt i distrikt Mitt
Delprojektledare produktion för Vasaloppsvägen och E45 genom Mora.
Nybyggnad av butik i Mora
24/7 obemannad livsmedelsbutik.
Konsulttjänster avseende kulturmiljöanalys i Mora
Upphandling av konsult som ska arbeta med framtagande av nytt kulturmiljöunderlag: bebyggelse miljöinvntering för Mora kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).