Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av förskola i Mora
Nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex. Förskolan är ett SKL koncept.
Nybyggnad av radhus i Mora
Nybyggnad av tio radhus och tolv komplementbyggnader.
Nybyggnad v serviceanläggning för tunga fordon i Mora
Serviceanläggning för tunga fordon.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av lagerbyggnad och carport.
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, Mora kommun
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av lagerbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av GC-väg i Mora
Längs med Östnorsvägen ska det mellan befintlig gångtunnel och industrierna byggas en gång och cykelväg med belysning.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av logistikbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).