Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stugby i Stöten, Sälen
Avser nybyggnad av 48 nya bostadsrätter i 12 huskroppar.
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av handel, verksamhetsområde och lager i Lindvallen
Planförslaget syftar till att möjliggöra en handels -och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägeni Lindvallen. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Föreslagen användning är handel, verksamhetsområde och lager.
Nybyggnad av toppstuga i Tandådalen
Detaljplanen upprättas med syftet att bygga en toppstuga på fjället Västra Kalven inom Tandådalens skidanläggning i Sälenfjällen, för att öka servicen till skidanläggningens gäster. Toppstugan är strategiskt lokaliserad till mötes­platsen på fjället mellan liftarna Parliften och Norrliften norr om Mio Express toppstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (20 lgh).
Nybyggnad av reningsverk i Malung
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 fritidshus på Västra Sälen 3:121, Västra Sälen 3:122 och Västra Sälen 3:123.
Nybyggnad av radhus i Sälen
Nybyggnad av 5 st gruppbyggda radhus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (21 lägenheter).
Leverans av ställverksapparater i Malung
Avser leverans av ställverksapparater 72,5 kV till Tandådalen stn i Malungs kommun.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Förhandsbesked för anläggande av drivmedelsstation med tillhörande anläggning för biltvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Långstrand 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av bostadshus inrymmande 4 åretruntbostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 4 st fritidshus på Transtrands Kronopark 1:429 samt 3 st fritidshus på Transtrands Kronopark 1:431.
Nybyggnad av GC-väg i Sälen
Avser anläggning av en gångväg från Sälens Högfjällshotell till Per Danils väg i Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av betongindustri i Malung
Nybyggnad av betongstation.
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Tandådalen
Avser en ny ställverksbyggnad 72,5 kV bredvid den befintliga fördelningsstationen. Entreprenaden kommer att delvis utföras inom befintligt ställverksområde och inom ett markförberett område i direkt anslutning söder och öster om stationen. Det förberedande markarbetet utförs under 2021.
Nybyggnad av stugor på camping i Malung
Avser nybyggnad av 4 stugor på Bullsjöns camping. 1 stuga /år. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2021-2024.
Nybyggnad av förråd i Malung
Bygglov för nybyggnad av byggnad för askupplag på Ryhagen 1:1.
Nybyggnad av förråd i Malung
Bygglov för nybyggnad av eldpallkoja och lada på Rörbäcksnäs 40:50.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på Västra Sälen 7:323.
Nybyggnad av cistern i Malung
Bygglov för uppförande av 2 st cisterner på Holarna 48:1.
Nybyggnad av carport i Malung
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt skidbod., Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av bygglovsbefriat komplementbostadshus. Västra Sälen 5:62,5:642.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Malung
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Malung
Tidsbegränsat bygglov för kontor/logistik/ rastutrymme/övernattningskur på Rörbäcsknäs 20:88 (3 år). .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malung
Uppförande av bullerskärm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.