Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 66 delen Östra Tandö-Bu
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en ca 7 km lång sträcka.
Uppförande av vindkraftverk Stöllsäterberget i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 15 vindkraftverk på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stöten, Sälen, etapp 2
Avser nybyggnad av 36 stycken lägenheter i Stöten, Sälen.
Nybyggnad av bro över Västerdalälven vid Torgås
Ny bågbro i stål, ca 70 m lång och 7 m bred. Bärighetsklass BK4.
Nybyggnad av stugby i Kläppen
Nybyggnad av fritidshus (24 lgh) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Rörbäcksnäs 20:547, 20:548, 20:549, 20:550, 20:551, 20:552, 20:553, 20:554, 20:555, 20:556, 20:557 och 20:558.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av leder för mountainbike i Sälen
Avser moutainbikebanor för Skistar i Sälen.
Nybyggnad av stugby i Malung
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Transtrands Kronopark 1:451-1:462.
Nybyggnad av gångväg i Sälen
Avser anläggning av en gångväg från Sälens Högfjällshotell till Per Danils väg i Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av va-ledning i Sälen, etapp 1
Avser anläggning av en vatten- och en spillvattenledning samt en gångväg. Objektets läge: inom Transtrandsfjällen från Sälens Högfjällshotell till Per Danils väg. Option: avseende gångväg finns på projekt ID 2072172
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Tandådalen
Avser en ny ställverksbyggnad 72,5 kV bredvid den befintliga fördelningsstationen. Entreprenaden kommer att delvis utföras inom befintligt ställverksområde och inom ett markförberett område i direkt anslutning söder och öster om stationen. Det förberedande markarbetet utförs under 2021.
Nybyggnad av restaurang i Malung
Nybyggnad av restauranglokal.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av sportbutik.
Nybyggnad av parhus i Malung
Nybyggnad av tvåbostadshus på Digernäs 1:57, Digernäs 1:56, Digernäs 5:25, Digernäs 5:23, Digernäs 1:58 och Digernäs 5:22.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Digernäs 1:49, Digernäs 1:54, Digernäs 5:16 och Digernäs 5:17.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 21 st fritidshus med komplementbyggnad och med sjöbod.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 fritidshus på Västra Sälen 3:121, Västra Sälen 3:122 och Västra Sälen 3:123.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (16 lgh).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggntion av 23 st fritidshus i stugby.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus (2 lgh).
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Förhandsbesked för avstyckning av 3 st. bostadstomter.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus med 2 lägenheter samt installation av eldstäder på Digernäs 5:60, Digernäs 5:57, Digernäs 5:58 och Digernäs 5:59,.
Nybyggnad av parhus i Malung
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.