Aktuell nybyggnation i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus/radhus/parhus/villor i Stora Hillänget i Ludvika. Byggrätt: Cirka 21 500 m² bruttoarea.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet är att möjliggöra för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av Radhus-, och flerbostadshus i Ludvika
Planer för nybyggnad av flerbostadshus alternativt radhus.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Anläggande av infrastruktur i Ludvika
Avser anläggande av infrastruktur - vägar, vatten och avlopp inför kommande bostadsområde i Ludvika. Nybyggnation av bostäder finns på projektid: 1496997
Nybyggnad av omklädningsrum, tankhallar och verkstad i Ludvika
Nybyggnad av omklädningsrum, tankhallar och verkstäder.
Nybyggnad av parhus i Knutsbo, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter i form av parhus.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Nybyggnad av Byggmax.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nybyggnad av korttidsboende i Ludvika
Nybyggnad av 10 korttidslägenheter.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Förhandsbesked för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av lagerlokal i Ludvika
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av processverkstad i Ludvika
Nybyggnad av maskinhus/processverkstad. Cirka 95 kvm golvyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för annat transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inklusive rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler, industribyggnad under perioden 2021-2026.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Uppförande av tillfällig tältbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Uppställning av baracker/byggbodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.