Aktuell nybyggnation i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Förläggning av fibernät i Ludvika södra
Fiberutbyggnad i Ludvika södra.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-3. Byggnad ska utföras i två plan med 8 st klassrum och 8 st grupprum. Byggnad ska även inrymma personalutrymmen med 5 kontor, 1 st konferensrum, WC och RWC samt personalutrymme och rum för skolsköterska.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-5. Byggnad ska utföras i ett plan med 3 st klassrum för max 30 personer/klassrum och 3 st grupprum. Byggnad ska även inrymma WC och RWC.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av sjukhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av moduler med förbindelsegång.
Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mast i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av mast/torn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.