Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av ytterligare ett datacenter i Falun. När den nya byggnaden står klar kan EcoDataCenter erbjuda marknaden ytterligare ledig kapacitet om 15MW. Utrymme skapas också för att ta emot nya kunder med stora kapacitetsbehov. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola med tillhörande förskola, idrottshall samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 123 lägenheter. 1 hus har 5 våningar och det andra 8.
Nybyggnad av vårdbostäder i Hästberg, Falun
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Planområdet ligger i Falu tätort i stadsdelen Hästberg vid Blomstervägen.
Nybyggnad av bostäder, kontor, bibliotek mm. i Falun
Detaljplanens syfte är att införa moderna planbestämmelser för att möjliggöra ökad flexibilitet i användningen av fastigheten. För hela planområdet medges bostäder, kontor, bibliotek, samlingslokal och hantverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i fem våningar.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 35 bostadsrätter. Detta är fortsättningen på id: 1610673.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Tomter finns kvar till småhusbebyggelse. Trygghetsboende finns på id: 2074356,2074644
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
Det pågår en detaljplan på initiativ av Stenvalvet vilken ska möjliggöra för trygghetsboende vid befintlig vårdcentral.
Nybyggnad av industriradhus i Falun
Avser nybyggnad av 26 industriradhus vid Rissgårdsvägen på Ingarvets industriområde i Falun. Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplan för ytterligare ca 33 kvm.
Förläggning av elkabel i Falu kommun
Avser förläggning av 145 kV markkabel med dubbla kabelförband mellan befintlig station Falu Västra och station Ingarvet Östra.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Nybyggnad av idrottsplats i sundborn, Falun
Nybyggnad av temporär fotbollsplan. Man har ansökt om en fotbollsplan som i huvudsak ska används under tiden ombyggnad av skolan i Sundborn.
Nybyggnad av idrottsplats i Falun
Nybyggnad av idrottsplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).