Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och servicelokaler i Falun
Projektet omfattar flerbostadshus, stadsradhus, lokaler för handel och service. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av regemente i Falun
Avser nyetablering för Dalregementet i Falun. Det planeras för kanslihus, kaserner, matsal, idrottshall, förråd, garageområde samt tankplatser mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnation av ca 250 lägenheter samt ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 123 lägenheter. 1 hus har 5 våningar och det andra 8.
Nybyggnad av bostäder, kontor, bibliotek mm. i Falun
Detaljplanens syfte är att införa moderna planbestämmelser för att möjliggöra ökad flexibilitet i användningen av fastigheten. För hela planområdet medges bostäder, kontor, bibliotek, samlingslokal och hantverk.
Nybyggnad av vårdbostäder i Hästberg, Falun
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Planområdet ligger i Falu tätort i stadsdelen Hästberg vid Blomstervägen.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av bandyhall i Falun
Planer finns för nybyggnation av bandyhall på Lugnet i Falun.
Nybyggnad av industrihus i Falun, et 1
Avser nybyggnad av industribyggnader som kommer vara uppdelat i 3 olika byggnader som kommer vara i tre etapper. Första etappen 1000 kvm. Andra etappen 1100 kvm Tredje etappen 600 kvm.
Nybyggnad av parhus i Falun
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i Surbrunnshagen, Falun. Uppförs som SHH:s koncepthus Duplex som utgör parhus om två våningar med en lägenhet på respektive plan.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 53 bostadsrätter.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Nybyggnad av 13 st. kedjehus, 16 st. radhus med förråd.
Nybyggnad av fotbollshall i Falun
Planer finns för fullstor fotbollshall för träning året runt.
Nybyggnad av industri i Falun
Norr om västra Tallen, delvis mark för mer verksamhet och 20 tal villatomter. Kommunen är exploatör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder och förskola mm i Falun
En ny detaljplan har upprättats för undervisning mm vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg. Syftet med detaljplanen är att också möjliggöra för förskola på området som sedan tidigare är planlagt enbart för bostäder. Planen ska också justera placeringen av planerade gator för att bättre anpassa dem till marklutningen på området. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus, villor/radhus samt en förskola, skola eller en gruppbostad inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Bjursås-Falun, etapp 2
Avser mark- och sjöförläggning av överföringsledningar för spillvatten ink. ny avloppspumpstation från avloppsreningsverket i Bjursås till Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet på en kort sträcka i Larsarvsvägen/Drottningvägen i Grycksbo. På sträckan södra sidan av sjön Nässmälingen till Grycksbo ingår även förläggning av elkabel.
Överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo, Falu kommun
Avser markförläggning av överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet i Bergsätravägen och Centrumvägen.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Kontakta byggherren för mer information. Avser nybyggnad av småhusområde.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Nybyggnad av gruppboende med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av utemiljö i Falun
Arbetet innefattar mestadels asfalt-, gräs- och grusytor i fastighetsnära och parkmiljö. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Ny vägport under järnväg i Falun
Planer finns för bebyggelse av bostäder på område Kopparhinken i Falun. Innan bostadsbebyggelse kan starta måste en vägport under järnvägen byggas. Samarbete mellan Trafikverket och Falu kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av GC-väg. etappindelas p.g.a. en sträcka som inte är löst utrymmesmässigt.
Nybyggnad av garage i Falun
Nybyggnad av garage och verkstadsdel samt rivning av befintlig verkstads- och garagedel och anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av lekpark i Falun
Option från projektid: 2069948. Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta omfattar Etapp 2 -Rörelselek vid kulle och grillplats i anslutning till kullen
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Nybyggnad av småhus i Falun
Avser planläggning av småhusområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Lallarvet 2 och att på den avstyckade delen längst Vasagatan uppföra ett enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Lumsheden
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 15 parhus och 1 förråd/sophus/teknik samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lifthus.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation/teknikbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus och molok samt rivning av befintligt sophus.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av två växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport/förråd samt installation av eldstad med rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad med rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd (sandficka).
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd/omklädningsrum samt rivning av förråd.
Nybyggnad av uthus i Falun
Anmälan om nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av sjukhus i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för sprututbytesverksamhet.
Nybyggnad av sjukhus i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av växthus i Falun
Nybyggnad av växthus 20 kvm till äldreboende.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.