Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen. Total yta 2100 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Falun
100-150 nya bostäder planeras på och vid Rolf Ericson Bils nuvarande område i stadsdelen Haraldsbo i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad av bostäder, parkeringsdäck mm i Falun
Detaljplanen avser bostäder, parkeringsdäck med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av 50 lägenheter i etapp 2 på Surbrunnshagen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till att uppföra ett nytt flerbostadshus på parkeringsytan i hörnet Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen. Detaljplanen omfattar även befintliga lokaler som idag nyttjas för livsmedelshandel, gym och kontor. Planen ger med en större byggrätt för centrumändamål även utrymme för en utveckling av befintlig verksamhet i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av seniorbostäder i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 36 lägenheter med en total boarea på 2 112 m2 för +55 och planeras stå klara 2021. De tre huskropparna, som byggs enligt deras koncept Nova, kommer att byggas samman med en vinterträdgård.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus (30 lgh) i 2,5 våning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 26 bostadsrätter.
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Projektet syftar till att utöka den befintliga avbördningskapaciteten för Korsnäs kraftstation och målet är att anläggningen ska kunna avbörda 100-års flödet på, ett betryggande sätt. Vidare ska anläggningens intagskanaler förstärkas.
Nybyggnad av bostadshus i Falun
Avser planläggning för bostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Utbyggnad av fibernät i Bjursås, Falun
Avser fiberutbyggnad i Bjursås, Falun.
Utbyggnad av fibernät i Skuggarvet, Falun
Avser fiberutbyggnad i Skuggarvet, Falun.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Bygglov för nybyggnad av gruppboende med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av skolgård i Falun
Efter skolavslutningen 2021 startas huvuddelens arbete med sanering av marken (ca 2 500 kvm) och sedan byggnation av den nya skolgården. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av lift i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Falun
Planen avser nybyggnad av avfallsanläggning. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Falun
Avser nybyggnad av bostadshus. Omfattning oklar.
Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Etapp 2 består av Ca 300 kvm flytbrygga i Faluån för allmänheten. Planeras och utföres 2021. Del av projektering är utförd och kommer att slutföras i samarbetet. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Jugansbo 15:6,15:16.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov för nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (tälttak).
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Förhandsbesked för anläggande av pendlarparkering (10 platser).
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats (padelbana för utomhusbruk).
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för förråd.
Nybyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningscontainer.
Anläggande av park i västra Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.