Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av serverhall, teknikutrymmen och ställverk. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola med tillhörande förskola, idrottshall samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av datacenter i Falun
Nybyggnad av nytt datacenter och reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industri i Falun
Norr om västra Tallen, delvis mark för mer verksamhet och 20 tal villatomter. Kommunen är exploatör.
Nybyggnad av industriradhus i Falun
Avser nybyggnad av 26 industriradhus vid Rissgårdsvägen på Ingarvets industriområde i Falun. Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplan för ytterligare ca 33 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av av 40 tal villor, radhus och kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby i Falun
Nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av parhus i Falun
5 st parhus med totalt 10 st lägenheter om 3 rum och kök på 76 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i 2 plan och 3 lägenheter med en totalt BYA om 172,10 kvm. I entréplan befinner sig en större lägenhet och två mindre lägenheter på ovanvåning. Förrådsutrymme finns i befintlig byggnad (avstånd till befintlig byggnad med förrådutrymme ca 15 m)
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Lättare industri samt förrådsbyggnad/lager
Leverans av 2 stycken 10 MVA- transformatorer till Falu Elnät AB
Avser leverans av två stycken 10 MVA- transformatorer som skall levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av transformatorstationer i Falun
Avser nybyggnation av 2st transformatorstationer 145/11kV. Entreprenaden omfattar även leverans av tjänster och materiel avseende mark, elarbeten.
Nybyggnad av bostadshus i Falun
Avser nybyggnad av bostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Utbyggnad av allmänt VA i Bergsgården, Falun
Avser utbyggnad av allmänt VA i form av vatten- och spillvattenledningar i Bergsgården.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av byggnad med solceller som kommer att fungera som kallförråd.
Nybyggnad av lekplats i Falun
Uppförande av lekplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Nybyggnad av anläggning för processvattenhus/pumphus (PV1) på en ny datacentersite.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Ansökan avser ett tillfälligt bygglov för ett visningshus innehållande en exakt kopia av en av lägenheterna från det kommande trygghetsboendet Byabo. Huset med visningslägenheten kommer flyttas när det är dags för trygghetsboendets gemensamhetslokal att uppföras, vilken alltså kommer stå på samma plats. Byabo kommer inom kort söka bygglov för Byabos permanenta byggnader på samma fastighet, och i viss mån på exakt samma plats som detta visningshus.
Nybyggnad av affärshus i Falun
Nybyggnad av affärsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).