Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av bostäder, parkeringsdäck mm i Falun
Riksbyggen planerar bland annat att bygga ett Bonum seniorboende inom ramarna för markanvisningen. Av de cirka 70 nya bostäderna planeras 40-50 lägenheter bli Bonumlägenheter. Lägenheterna kommer byggas på ett parkeringshus som kommunen skall bygga på 2132509.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun, etapp 2
Avser nybyggnation av 123 lägenheter i 7 huskroppar. Furiren innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong. Området är uppdelat på olika gårdar. Hus 1 och 2 är gård A, hus 3-5 är gård B och hus 6 och 7 är gård C, där hus 6 och 7 är optioner.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 35 bostadsrätter.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Planläggning för småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 67 bostadsrätter.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 15 parhus och 1 förråd/sophus/teknik samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av industri i Falun
Norr om västra Tallen, delvis mark för mer verksamhet och 20 tal villatomter. Kommunen är exploatör.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Tomter finns kvar till småhusbebyggelse. Trygghetsboende finns på id: 2074356,2074644
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av 4 övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby i Falun
Nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Kontakta byggherren för mer information. Avser nybyggnad av småhusområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Avser nybyggnation av en avloppspumpstation. I entreprenaden ingår leverans och montage av maskinella installationer inklusive pumpar, rör- och luftbehandlingsinstallationer, el- och styrinstallationer samt överbyggnad.
Utbyggnad av allmänt VA i Bergsgården, Falun
Avser utbyggnad av allmänt VA i form av vatten- och spillvattenledningar i Bergsgården.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Entreprenaden omfattar utbyggnad av kommunalt VA i form av ett LTA system för ca 20 st fastigheter i Stora Källviken.
Utbyggnad av fibernät i Falun kommun
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Klockarnäs, Nyhagen, Lurbo samt del av Yttertänger i Falu kommun.
Nybyggnad av väg till vattentäkt i Falun
Avser anläggning av anslutande väg mot länsväg 888. Anslutningen är avsedd för trafik till och från fastigheten (infart/utfart).På fastigheten avslutas vägen med en vändplan. Fastigheten utnyttjas som grundvattentäkt av Falu Energi & Vatten AB.
Nybyggnad av garage och carportar i Falun
Avser rivning av garage och som ska ersättas med nya garage och carportar. Arbetet omfattar även ytterligare markarbeten för att lösa dagvattenhantering och utseende på, runt garagen.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Lättare industri samt förrådsbyggnad/lager

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).