Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gång- och cykeltunnel i Säter
Nybyggnation av bro över GC-väg vid väg 70 i Säter. GC bron ska anpassas till befintlig GC-väg under järnvägen som färdigställs i början av 2023. En ramp, hiss och bred trapp byggs mot Järnvägsgatan/Salutorget. En trappa och befintlig port under väg 70 rivs.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Stora Skedvi, Säter
Planer finns för nybyggnation av parhus i Skedvi Kyrkby.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Uppförande av en vattenverksbyggnad med två integrerade reservoarer på fastigheten Säter Ulvhyttan 7:15.
Nybyggnad av gc-väg i Säter
Säter 4:5 och säter 4:25 - marklov för anläggande av gång- och cykelväg samt hållplats och parkering (längs åsenvägen).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).