Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av kontor i Säter
Planer finns för nybyggnation av kontor för att samla Säterbostäder, kommunens fastighetskontor samt drifttekniska delen under samma tak. Först måste rivning av motell rivas på tomten. Det projektet finns på id: 2087408.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Avser nybyggnad av ett till LSS-boende i Säter.
Nybyggnad av industri i Säter
Industrimark i centrala delarna av Stora Skedvi (Kyrkbyn). TOMTAREA: 18 100 m²
Nybyggnad av parhus i Stora Skedvi, Säter
Planer finns för nybyggnation av parhus i Skedvi Kyrkby.
Nybyggnad av kedjehus i Säter
Mora 8:46 - nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stora Skedvi
Planer finns för nybyggnation av nytt seniorboende på åkermark. Avvaktar svar från kommun och markägare.
Ny gång- och cykeltunnel i Säter
GCM-passage under väg 70, rivning av befintlig bro och gångväg under väg 70 ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Avser nybyggnad av bostadsrätter ovanför hundbadet, Präst Källa.
Ny gång- och cykelväg längs väg 780 mellan Bispberg-väg 70
Ca 360 m lång sträcka mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet (Pungmakarbovägen).
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Nybyggnad av temalekplats i Säter
Avser nybyggnad av temalekplatsen ”Lilla Säter” i Säterdalen.
Nybyggnad av virkestork i Säter
Sågen 1 - nybyggnad av industribyggnad (4 virkestorkar).
Nybyggnad av kontor i Säter
Övre heden 21:8 - nybyggnad av industribyggnad (garage och kontor).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - rivning av byggnad (dass) samt nybyggnad av komplementbyggnad (dass).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Övre heden 21:6 - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation t.o.m. 2026-04-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nyberget 19:1 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - upplag för uppställning av containrar (återvinningsstation) och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Grängshammar 1:10 - nybyggnad av transformatorstation (t776) samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Grängshammar 1:12 - nybyggnad av transformatorstation (t718) samt rivning av befintlig.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.