Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Detaljplanelagd för 60 lägenheter i närhet av ny förskola samt centrum.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Avser nybyggnad av ett till LSS-boende i Säter.
Nybyggnad av industri i Säter
Industrimark i centrala delarna av Stora Skedvi (Kyrkbyn). TOMTAREA: 18 100 m²
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Ny gång- och cykelväg längs väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby
Gc-väg mellan Stora Skedvi-Yttersätra, 1,2 km lång sträcka.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Lilla klingsbo 1:2 - nybyggnad av transformatorstation (t056).
Nybyggnad av lager i Säter
Mora 124:2 - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall (padel) samt anordnande av parkering t.o.m. 2031-02-16.
Nybyggnad av carport i Säter
Cedern 7 - förhandsbesked för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av stängsel i Säter
Fordonet 1, övre heden 11:42 och övre heden 9:132 - uppförande av grind vid industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Ovangårdarne 6:27 - anläggande av parkeringsplatser (motionscentralen).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi-fiskarbo 2:3 - nybyggnad av transformatorstation (t055).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.