Aktuell nybyggnation i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser nybyggnad av bostäder i Gustafs. Visionen är att möjliggöra byggnation av vackra, hållbara flerfamiljshus med utsikt över Dalälven och båtklubbens bryggor.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av kontor i Säter
Avser nybyggnad om ca 1200 m2 kontor, lagerutrymmen, förråd och carportar samt markarbeten i anslutning till byggnader. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig och fungerande anläggning. Rivning av motell finns på id: 2087408.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av lägenheter i Säter
Planer finns på nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Utveckling av gruvplan i Säter
Visionen är att ge platsen en form och skapa förutsättningar för en framtida mötesplats. I förslaget ingår ett gångstråk, skatepark, ytor för lek, umgänge, parkeringsmöjligheter och ett antal öppna gräsytor som både kan användas som ängsmark eller klippas ned för att ge plats för andra aktiviteter. En plats som är flexibel och kan byta skepnad från stora gröna ytor till marknader och evenemang.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M120 Slättgärdet. Arbetet omfattar uppställning på nya fundament och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna.
Nybyggnad av sjöledning i Ulvsjön, Säter kommun
Avser anläggande av sjöledning i Stora och Lilla Ulvsjön. Sträckan för spilledning som ska förläggas är mellan denna nya pumpstation i Grängshammar och Skenshyttans pumpstation. Parallellt med spillvattenledningen ska också en vattenledning förläggas mellan Grängshammar- Skenshyttan- Skaraborg.
Nybyggnad av stugby i Säter
Ulvshyttan 7:4 - nybyggnad av 8 st stugor (stugby) för uthyrning.
Nybyggnad av utomhusarena för multisport i Säter
Avser nybyggnad av en multisportarena vid Säters IP för bland annat fotboll, tennis, handboll med mera.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).