Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Planer finns på att bygga ca 30 nya lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022. Byggplats okänd.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av utsiktstorn Naturrum i Siljansnäs
Avser nytt utsiktstorn vid Naturum Dalarna i Leksands kommun. Det nya tornet ska ersätta ett gammalt som man var tvungen att riva.
Nybyggnad av padelhall i Leksand
Planer finns för nybyggnad av 3 dubbelbanor och en singelbana.
Nybyggnad av dricksvatten- och tryckspilledning, Brittsand
Byggnation av dricksvatten- och tryckspilledning från Gonäs Reningsverk till Brittsand huvudsakligen i sjön Väsman. Avloppspumpstation och vattenmätarbrunn ska installeras vid Brittsand.
Rasering och förläggning av ny kabel i Dalarna
Rällsjöbo: Projektet avser att markförlägga 0,4 samt 12kV kablar ink inkoppling i Rällsjöbo på grund av hög felfrekvens samt svårtillgänglig friledningssträcka. Grängshammar: Projektet avser att markförlägga 0,4 samt 24kV kablar ink inkoppling på grund av hög felfrekvens i området.
Nybyggnad av butik i Leksand
Nybyggnad butik.
Nybyggnad av parhus i Leksand
Nybyggnad 7 st parhus och miljöbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av kopplingsstation kk16.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad kopplingsstation kk16.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad mobilmast, 60 m, och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9006.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9008.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9009.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.