Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnation av 42 bostadslägenheter samt miljöhus, lägenhetsförråd, cykelförråd och takad grillplats.
Nybyggnad av butik i Leksand
Nybyggnad butik.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Nybyggnad av resecentrum i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av padelhall i Leksand
Planer finns för nybyggnad av 3 dubbelbanor och en singelbana.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av ostagat fackverkstorn med teknikbod.
Nybyggnad av panncentral i Leksand
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av friggebod i Leksand
Nybyggnad av poolhus.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av tillfällig lagerhall.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad garage/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd, flytt av miljörum 3.
Nybyggnad av plank i Leksand
Flytt av bef. utrustning samt nybyggnad av plank, staket, kiosk m m.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/fritidshus.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Transformatorstation för anslutning till telemast.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.