Aktuell nybyggnation i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen. Sarkisian Bygg- & Fuktkonsult AB är fuktkonsult i detta projekt.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser att ersätta befintligt 50kV ställverk i mottagningsstation M10 Övermo med ett nytt 50kV ställverk i GIS-utförande (gasisolerat). Entreprenaden omfattar projektering, konstruktion, rivning, kabelförläggning, markarbeten, uppförande av ny byggnad.
Nybyggnad av kontor och förråd m.m i Limhagen i Leksand
Avser nybyggnad av huvudkontor för Leksandsbostäder, cirka 1200 kvm fördelat på ett plan med driftsutrymmen på vindsplan. Byggnaden kommer inrymma kontorsdelar, personalrum, omklädningsrum samt reception för kundmöte. Ny reservkraftsbyggnad, cirka 400 kvm. En befintlig byggnad inom kommunens fastighetsbestånd ska flyttas till området. Drivmedelsdepå för kommunens fordon med mera. Allmän mark samt skalskydd för området. Övriga åtgärder på befintliga byggnader. Objektet är beläget i Leksands kommun, Limhagens industriområde.
Nybyggnad av båthus i Leksand
Nybyggnad av båthus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).