Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall i Borlänge
Avser nybyggnad av fristående idrottshall med bollhall, gymnastiksal och kampsport. BTA ca 8 000 kvm i 3 plan, nedre plan under mark.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana. Miljöcertifiseras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall med plats för 30 hästar, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Nybyggnad av förskola för 150 barn med solpaneler på taket.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Nybyggnad av 7 st radhuskroppar samt 3 st carportar. Carport A 67 bta. Carport B 133 bta. Carport C 285 bta.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Byggrätt med ett högre hus med bostadsrätter.
Ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8 i Borlänge
Avser nybyggnad av bränsleberedning i syfte att producera och leverera fjärrvärme till borlängeborna. Arbetena innefattar bygg-, mark- och anläggningsarbeten för processutrustning till ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8.
Utbyte av signalställverk längs Dalabanan Borlänge-Mora
Utbyte av utbrett signalställverk 85 Borlänge-Mora till signalställverk 95. Startpunkten är bdl 331 km 70+013 och slutpunkten är bdl 331 km 179+183. Repeterbara signaler i Rättvik.
Förnyelse och omläggning av VA-ledningar Ornäs - Dalsjö, Borlänge
Objektet avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Ornäs och Dalsjö. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensionen DN32-DN400 på en sträcka av c:a 2500 meter förlagt i åkermark och i vägområde samt anslutning mot befintlig pumpstation SPU72.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av två parhus med totalt fyra lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 37 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av GC-vägar i Borlänge
Avser anläggning av en 450 m lång gång- och cykelväg längs Ritargatan och Gjutargatan samt en 120 m lång gång- och cykelväg i Nygårdarna mellan Mats Knuts väg och Paradisvägen vid Stånggatan. I samband med detta ska elkablar och gatubelysning anläggas.
Nytt ställverk till panna 8 Kvarnsveden i Borlänge
Ställverket kommer att installeras i driftrum avsett för el och automationsutrustning i direkt anslutning till anläggningen. Huvudfunktionen för ställverket är kraftförsörjning till anläggningens tre distributionspumpar för fjärrvärme, samt försörja pumpstationen med 400/230 Vac via ”step down” transformator och fördelning/undercentral för värme, ventilation och belysning. Ställverket kommer att matas av två transformatorer om 2000–2200 kVA en ordinarie och en reserv som via två separata inkommande brytare.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Uppförande av bullerskyddsplank vid Kvarnsvedsvägen, Borlänge
Avser rivning av befintligt och anläggning av nytt bullerskyddsplank. Objektet är beläget längs Kvarnsvedsvägen i Forssa i Borlänge kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).