Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i massivt trä med ca 20 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 54 lgh i en huskropp i vinkel, 3-5 våningar.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 150 barn på ytan intill nuvarande förskola. Förskolan Anemonen drabbades av vattenskada 2017 och man bedömde att skicket på förskolan var så pass dåligt att man ansåg det som ej lönsamt att renovera utan förskolelokalerna revs och verksamheten finns idag i en tillfällig modullösning.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Nybyggnad av korttidsboende LSS för unga i Borlänge
Omfattar nybyggnation av korttids LSS-boende för barn och ungdomar med 6 separata boenderum samt gemensamhetsytor.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av tt nytt handelshus med två butiker på Norra Backa i Borlänge. Portar: Opening Mälardalen AB, Fågelgatan 1, 641 33 Katrineholm, tel 0150-20000, Mikael Andersson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Planer finns för en etapp 2 i Brf Mats-Knuts. Etapp 1 finns på projektid: 1636817.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i första etappen av Brf Mats-Knuts i Borlänge. Omfattar ett enplanshus med 8 lgh samt ett tvåvåningshus med 12 lgh.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Borlänge
Uppförande av bilhall med tillhörande verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ett klimatsmart hus i massivt trä med ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Borlänge
Tidiga planer. Avser nybyggnad av sju vindkraftverk.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge, etapp 1
Nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning (såväl LTA som konventionella självfallsledningar), el och förberedelse för stadsnät. Inom objektet finns både kommunala och privata vattenledningar. Entreprenaden för område Norr omfattar cirka 8,5 km ledningsdragning och anslutning av cirka 160 fastigheter. Etapp 2 finns på projektid: 1626141
Nybyggnad av korttidsboende i Borlänge
Nybyggnad av korttidsboende, LSS. 6 platser.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Dalarnas län
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Dalarnas Län. Option 2+2 år.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Omfattar anläggning av VA-ledningar, gång- och cykelväg med belysning längs Faluvägen från Barbergsvägen och 900 m österut. I samband med detta kommer el och opto att byggas.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av Koldioxidneutralt småhus i Borlänge
Avser nybyggnad av ett koldioxidneutralt hus som byggs för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial. Huset blir mellan 100-120 kvm.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 2 kedjehus på Idkerberget.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal, Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottslokal Väghyveln 2.
Nybyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av båthus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport/garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för anläggande av anläggning, självtvätt för bilar.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus för bullerskyddad uteplats.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pegelkur.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av bullerplank/-vall, förlängning av det befintliga planket.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggskylt.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylmaskin.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar samt en tillfällig personalparkering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av brygga i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggor 2 st.
Nybyggnad av personallös butiksmodul i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av personallös butiksmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.