Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation samt nybyggnad av sjukhus i Avesta
Ny vårdbyggnad på ca 9000 kvm. Rivning av befintligt hus (hus 2) kommer ske innan detta kommer till utförande. Rivning finns på projektid: 1327397.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Sanering av mark måste utföras innan detta är aktuellt.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Avesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta. Planområdet ligger i centrala Avesta och utgör främst parkeringsområdet norr om Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Kopparstråket.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 50-70 nya lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Älvsnäs, Avesta
Planer finns för uppförande av ca 30 radhus.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2, sträckan Räfsbo - Hede ca 5 km. Omfattar i huvudsak schakt och förläggning av ca 5 km V250 PE 100-RC, PN 16, SDR 11 med tillhörande utrustning genom skogsmark.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 3
Detta projekt avser etapp 3, sträckan Hede - Fornbyklint ca 8 km.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns12885) inom fastigheten stusshyttan 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns32201) inom fastigheten västanberg 1:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns34534) inom fastigheten garphyttan s:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns40894) inom fastigheten gisselbo 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns41803) inom fastigheten västanberg 1:14, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns42221) inom fastigheten björsjö 7:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns42995) inom fastigheten gisselbo 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns45045) inom fastigheten stusshyttan 1:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns45712) inom fastigheten stusshyttan 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns73749) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns82090) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns97491) inom fastigheten björsjö 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum vid gymnasiekola inom fastigheten nordanö 1:77, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikhus inom fastigheten pumpen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av molok i Avesta
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare (sopstation) inom fastigheten motorn 1, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation 7069 inom fastigheten karlbo 15:1, avesta kommun.
Nybyggnad av mur i Avesta
Bygglov för upförande av mur inom fastigheten saxen 5, avesta kommun.
Nybyggnad av regionnät i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning för förläggning av markkabel, korsning av vattendrag inom fastigheten horndalsbyn 12:1 m fl, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten förrådet 21, avesta kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.