Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 50-70 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Nybyggnation av flerbostadshus. Avser Avesta Rundstycket 8 samt Avesta Fryken 1 & Avesta Skillingen 8 Dalern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2, sträckan Räfsbo - Hede ca 5 km. Omfattar i huvudsak schakt och förläggning av ca 5 km V250 PE 100-RC, PN 16, SDR 11 med tillhörande utrustning genom skogsmark.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 3
Detta projekt avser etapp 3, sträckan Hede - Fornbyklint ca 8 km.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Avesta
Avser nytt fläktrum samt ny ventilation i del av Markusskolan i Avesta.
Nybyggnad av bilhall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av butikshall/bilhall och lager samt uppsättning av fasadskylt inom fastigheten falken10, avesta kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus/kedjehus inom fastigheten jämtbo 7, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten målaren 5, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten Pilen 1, Avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten yxan 1, avesta kommun.
Nybyggnad av gäststuga i Avesta
Bygglov för nybyggnad av gäststuga inom fastigheten åsbo 10:1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskyddad ficka för sandningsgrus) inom fastigheten krylbo 8:21, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id:286130) inom fastigheten skogsbo 29:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id26782, n48871) inom fastigheten spoven 2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id277654 järngatan 7) inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id2857566, ns35836 kyrkbyn) inom fastigheten grytnäs kyrkby 90:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över containrar inom fastigheten åsbo 4:2, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod inom fastigheten jäder 28:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (id284022 ponsbachs krylbo) inom fastigheten krylbo 6:10/bäckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av barack i Avesta
Bygglov för nybyggnad reservkraftcontainer inom fastigheten germundsbo 6:4, avesta kommun.
Nybyggnad av elverk i Avesta
Bygglov för nybyggnad reservkraftcontainer inom fastigheten stora dicka 5:13, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för uppförande av ett 36 m högt fackverkstorn med teknikskåp (2021140-tele2sa-t311091) inom fastigheten yxan 1, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.