Aktuell nybyggnation i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbyggnad i Hedemora
Nybyggnad av vårdbyggnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Hedemora kommun
Avser nybyggnation av överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan områdena Nordansjö, Pershyttan, Viggesnäs och Hamrevägen i Hedemora kommun.
Nybyggnad av industriområde i Pilbacken, Långshyttan
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. Marken som planeras ligger dolt inne i ett skogsområde i nordöstra delen av Långshyttan och nås via Hinshyttevägen.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hedemora
Nyförläggning av vatten- och spillvattenledningar för anslutning av cirka 20 fastigheter till det allmänna VA-nätet. Schakt/fyll och grundläggningsyta för ny avloppspumpstation. Nyförläggning av dricksvattenledning för matning av området från Viggesnäs vattenverk. Sammanlagd ledningslängd cirka 3 km.
Nybyggnad av skola i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av skolbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).