Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (3)
Boden (29)
Gällivare (19)
Haparanda (9)
Jokkmokk (5)
Kalix (12)
Kiruna (34)
Luleå (53)
Pajala (5)
Piteå (19)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla: Äventyrsbad, Simhall, Spa, Bowling, Sporthall, Biograf, Blackbox, Makerspace, Atteljé, Restaurang, Bibliotek, Boxning, Brottning, MMA, Tyngdlyft, Kulturskola, Klättervägg, Danslokaler, Gym, Skatehall.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Arvidsjaur
Nybyggnad av sim- och sporthall.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Nybyggnad av unik samlingslokal i Arvidsjaur
Med ett skelett av råstarkt norrländskt limträ, täckt av ett ytskikt som genomgått temperaturbehandling för att nå en naturtrogen färg och en i världsklass väderbeständig träyta, kommer Stoor´n pryda toppen på berget Vithatten. Inom sina 45 meters höjd, 47 meters längd och 12 meters bredd skall tre våningsplan på 500m² vardera husera en restaurang, ett konferensplan samt museum, konsertsal och utställningsyta av modernt snitt med influenser av naturen. Den bärande konstruktionen skall synliggöras invändigt, likaså älgens kroppsform vilket kommer att förstärka känslan av byggnadens unika typ. Stoor´n skall byggas på toppen av berget Vithatten, på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Med sin 511 meter över havet bjuder denna plats på en utsikt över kusten, skogarna och fjällen mellan Sverige och Norge.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av turistverksamhet i Kiruna
Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser (antal våningar okänt).
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Kalix kommun bygger ett nytt ridhus/stall intill en befintlig ridanläggning. Vid nybyggnaden rivs även ett gammalt stall/förråd.
Nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Utöver huvudbyggnaden omfattar entreprenaden även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Trångforsvägen.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av affärshus och parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av handelshus och parkeringshus.
Renovering av skola i Luleå
Renovering eller nybyggnad av skola.
Uppförande av moduler vid Hertsöskolan i Luleå
Skolan har efter sommarlovet 2021 behov av moduler för skolverksamhet till ca 400 elever och lärare. Modulerna ska vara avsedda för elever i årskurs 4-9.
Nybyggnad av skola i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus A.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus B.
Om/tillbyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Om- och tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Nybyggnad av butik i Luleå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Upprustning eller nybyggnad av simhall i Haparanda
Renovering eller nybyggnad av simhall
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av en övnings- och vårdhall samt tillhörande varmgarage om totalt ca 1530 m² BTA. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Umeå
Avser tillbyggnad av anstalt , ca 100 platser.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Luleå
Avser tillbyggnad av anstalt i säkerhetsklass två, ca 50 platser.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av garage, carport mm i Gällivare
Avser förändring av markytor för att framförallt skapa parkeringsytor. Carportar, garage och även en balkong ska bland annat byggas.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Boden
Avser nybyggnad av lägenhetshotell.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Ombyggnad till vårdcentral i Luleå
Hyresgästanpassning. Avser ombyggnad till vårdcentral.
Renovering av Manskapshus etapp 1, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (1) omfattar 2 hus (hus 1 och 6) som renoveras/ombyggs ett åt gången.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Haparanda
Avser tillbyggnad av anstalt, säkerhetsklass två. Anstaltens platser utökas med 27 stycken, vilket innebär totalt 49 platser.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Rivning av skola & badhus i Porjus och Vuollerim
Omfattar rivning av tre (3) byggnader (Vuollerim: badhus, Porjus: huvudbyggnad och badhus), samt en (1) byggnad som option (Vuollerim: teknikbyggnad). Berör Porjus Skola: Vintervägen 2, Porjus samt Vuollerim Skola: Bodenvägen 37, Vuollerim.
Takombyggnad på ishall i Kiruna
Avser att byta tak, till fackverk av stål och förändra taklutningen.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Avser nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Takombyggnad på ishall i Älvsbyn
Avser takarbeten på ishall.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer etc.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Upphandlingen avser att på entreprenaden uppföra ett nytt hamnkontor
Nybyggnad av padelhall i Arvidsjaur
Avser nybyggnad av padelhall. En singel och två dubbelbanor.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym och padelhall i Boden
Avser nybyggnad av gym och padelhall.
Rivning och sanering inför nybyggnation i Gällivare
Avser Sanering och Rivning av Gladan 1,3,7 i Gällivare.
Installation av brandlarm och släcksystem i byggnader inom Vidsel Test Range
Entreprenaden omfattar tre byggnader belägna inom FMV Vidsel Test Range. Arbeten ingående i entreprenaden: Installation av nytt brandlarm och släcksystem samt demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Entreprenaden omfattar förändring av befintligt lokal till en ny förskoleavdelning med personalutrymme. I entreprenad ingår även anpassning av utemiljö med komplettering av ytskikt och lekutrustning.
Nybyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för nybyggnad restaurang.
Uppförande av moduler för personal vid Tunaskolan i Luleå
Upphandlingen avser Barn- och utbildningsförvaltningens behov av inhyrning av moduler till personalen på Tunaskolan. Modulerna ska vara avsedda för personalutrymmen såsom arbetsplatser och lunchrum.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Ombyggnad till restaurang- och sportbar.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontorsbyggnad.
Butiksinredningar till kvarter 7-9, Nya Kiruna Centrum
Entreprenaden omfattar inredning till butiks- och restauranglokaler, såsom möbler, textilier, dekoration och belysning i Kvarter 7-9, Nya Kiruna Centrum.
Utbyggnad och utveckling av handelsverksamhet i Jokkmokk
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.
Ombyggnad kontor U byggnad 102 Jägarskolan, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna.
Ombyggnad till ny tandvårdslokal i Jägarskolan i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av lokaler för ny tandvårdslokal i byggnad 7 på jägarskoleområdet i Kiruna. I entreprenaden ingår, bygg, mark, rör, luft, sö och elarbeten.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Ombyggnad till gym i Luleå
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.
Nybyggnad av kök, servering mm i kv 100, Nya Kiruna Centrum
LKAB ska ersätta den verksamhet som sakägaren har idag. Byggnaden består av kök, servering och diverse andra utrymmen och ska byggas på kvarter 100 i Nya Kiruna Centrum.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage, kallt.
Modernisering av hissar i Arvidsjaurs kommun
Avser modernisering av två personhissar på Sandbackaskolan samt renovering av två sänghissar och en person/varuhiss vid Braxen. Objektet är beläget på Fiskarvägen 4 och Sjukstugegatan 3 i Arvidsjaurs tätort.
Ombyggnad kontor vid KK2/KK3 & KA3/KK4, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i KK2/3 inklusive KK8 och i KA3/KK4. Ombyggnadsyta ca 300 m2 i KK2/3 inklusive KK8 (Huvuddel 1) och ca 70 m2 i KA3/KK4 (huvuddel 2).
Rivning av museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Byte av fönster mm på fd Sandenskolan i Boden
Omfattar byte av fönster, fasadpartier och nytt skärmtak i delar av fd Sandenskolan i Boden.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Nybyggnad av carport i Kalix
Entreprenaden avser nybyggnad av carport med sophus och cykelförråd samt tillhörande el- och markarbeten på en bostadsgård för flerfamiljshus samt verksamhetslokaler på Tallhedsgatan 1 i Kalix på fastigheten Duvan 1.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.