Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (10)
Haparanda (2)
Jokkmokk (1)
Kalix (5)
Kiruna (14)
Luleå (23)
Pajala (0)
Piteå (9)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad med lager och kontor.
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning med BTA ca. 3 150 kvm, varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av Padelhall i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma tio banor, åtta dubbelbanor och två singelbanor. Varav 3500 kvm blir gym.
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Kalix kommun bygger ett nytt ridhus/stall intill en befintlig ridanläggning. Vid nybyggnaden rivs även ett gammalt stall/förråd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal och lagerhall samt rivning av lagerhall och plank.
Nybyggnad av personallokal i Boden
Bygglov för nybyggnad entreprenörsboende.
Ombyggnad för AST-enheten och administration vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av befintliga ytor i Christinaskolan till AST-enheten och skoladministration.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Ombyggnad av Östra och Västra skolan i Jokkmokk
Byggnadsyta Västra skolan: BYA ca 1470 m2. Byggnadsyta Östra skolan: BYA ca 370 m2. Objekten är beläget i Jokkmokks Kommun, adress: Västra skolan, Åsgatan 4 Östra skolan, Kyrkogatan 4.
Nybyggnad av kontor i Boden
Bygglov för nybyggnad affärs- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser ny padelhall med 4 st banor.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad 2 enbostadshus, Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus Unbyn 15:36,15:35,15:22.
Nybyggnad av lekplatser i kommunen
Utveckling av lekplatser och skolgårdar i kommunen.
Nybyggnad av kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri med tillhörande kontor.
Fasadbyte på Trasten 12 i Haparanda
Riskkonstruktion med nedsänkt syll ska byggas bort och i och med det byts fasaden ut och tilläggsisoleras. Samtliga fönster ska bytas och all isolering i yttervägg, även takfot ska byggas ut med ett 300 mm utstick.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Luleå
Avser ombyggnad från kontorshus till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Renovering av kulturbyggnad på Jägarskoleområdet, Kiruna
Sakägare erbjuds nya lokaler på Jägarskoleområdet; 303 – en kulturmärkt byggnad.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Nybyggnad av ishall i Kalix
Nybyggnad av ishall.
Hyresgästanpassning av lokal i kvarter 10, Kiruna Nya Centrum
I befintlig nyuppförd byggnad på kvarter 10 i nya Kiruna centrum ska LKAB inreda ersättningslokal till hyresgäst som behöver flytta från nuvarande centrum som ett led i den pågående samhälls-omvandlingen. Förfrågan avser ersättningslokal i två plan mot Torggatan.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden. Oklart om materialval avseende entrén.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskiktsrenovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Utvändigt- och invändigt underhåll av livsmedelsbutik i Boden
Avser hyresgästanpassningar innefattande ombyggnad av entré, fasad och byte av ventilation.
Tillbyggnad av gym i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- träningslokal.
Nybyggnad av servicehus i Kiruna
Avser nybyggnad för servicehus till gäster och lager för verksamheten.
Ombyggnad av lokaler i Skutviken, Luleå
Avser ombyggnation av befintliga lokalytor (ca 232 kvm) för hyresgästen Bastard Burgers som utökar sitt HK på Ålgatan 17 på Skutviken i Luleå.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Luleå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad.
Nytt ventilationsaggregat till hälsocentral i Haparanda
Entreprenaden avser rivning av två(2) befintliga ventilationsaggregat och nyinstallation av ett(1) nytt ventilationsaggregat i samma rum.
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av affärs- och kontorsbyggnad.
Anläggande av lekpark mm i Koskullskulle
Avser ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg. Placering mittemot Myranskolan.
Ombyggnad av skola i Kalix
Ändrad användning från bostäder till skola på Risön 6:15, 4:1 och 6:24.
Nybyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för nybyggnad samlingslokal.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Byte av belysning på teater i Luleå
Avser byte av belysning på Norrbottensteatern.
Tillbyggnad av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Piteå
Bygglov för fasadändring av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av hotell i Kiruna
Bygglov fasadändring- hotell/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ändrad användning från butik till kontor.
Byte av fasad och nybyggnad av cykelförråd och parkering på kontor i Luleå
Avser byte av fasad, ny-/ombyggnad av gym, kök, lunchrum och fler mötesplatser i kontorshus. Samt ny parkering med tillhörande 50 st laddstolpar avsedda för elbil.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal.
Nybyggnad av grusplan i Arvidsjaur
Ansökan om bygglov för parkering/ multiplan för sportaktiviteter.
Omläggning av konstgräs på multiarena i Luleå
Syftet med kontraktet är att anskaffa en konstgräsmatta till en multiarena i storlek 40*20 meter. Befintlig konstgräsmatta skall bytas. Befintligt rivs, ny matta installeras. Eventuella markförberedelser kan behöva göras.
Inredning av förvaltningskontor i Kiruna
Översta våningsplanet skall ombyggas och inredas för aktivitietsbaserat kontor. Denna förfrågan avser inredning för våningen.
Byte av VAV-don i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av VAV-don i kv Kungsfågeln, Luleå.
Renovering av kaffestuga i Storforsens naturreservat, Älvsbyns kommun
Avser renovering/byte av yttertak samt diverse underhåll.
Utvändig målning av byggnader i Delliknäs, Laisdalens fjällurskogsreservat, Arjeplogs kommun
Avser utvändig målning av jägarstugan i Delliknäs, Laisdalens fjällurskogsreservat, Arjeplogs kommun.
Nybyggnad av trall med tält i Boden
Bygglov för nybyggnad av trall samt tält.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola, ommålning av fasad.
Tillbyggnad av skola i Boden
Bygglov för tillbyggnad skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).