Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (16)
Gällivare (17)
Haparanda (10)
Jokkmokk (3)
Kalix (9)
Kiruna (52)
Luleå (52)
Pajala (2)
Piteå (19)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Nybyggnad av gymnasieskola och idrottshall i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Avser nybyggnad av Multiaktivitetshus.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 50 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av polishus i Kiruna
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten inom Nya Kiruna Centrum, Kvarter 94 i Kiruna. Upphandlingen föranleds av ett behov av att samlokalisera Polismyndighetens verksamhet från Kv. Finkan med annan verksamhet som idag finns inhyrd i andra lokaler i Kiruna. Byggnaden är i fyra plan med en preliminär total Bruttoyta på 10600 m2 varav en källarvåning, en souterrängvåning samt två hela våningar över mark. Byggnaden blir en kontorsbyggnad men ska även innehålla polisiär verksamhet med ytor som reception, förhörsrum, arrest, skjutbana, garage, motionshall, gym samt en större produktionslokal för hantering av utgående och inkommande post. Det kommer att finnas bilparkeringar i källarplanet. Inom fastigheten ska även en intern lastgata tillskapas.
Nybyggnad av F-6 skola samt vård- och omsorgsboende Repisvaara NV, Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn. Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av antennstation och kontor m.m. i Kiruna
I projektet för Eiscat 3D ingår : Skibotn, Norge - Karesuvanto, Finland - Kiruna, Sverige. I korthet är det 3 hus om ca 150m2 och 3 garage om ca 60m2 vardera. All information angående upphandlingar finns att ta del av på Eiscat Scientific Associations hemsida, under https://eiscat.se/business/tenders/. För nämnda byggnader, se "Tender 5" längre ned på sidan.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Tidiga planer på nybyggnad av kontorslokaler vid Bokenskolan och Kunskapens hus.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Utbyggnad av skidanläggning i Kåbdalis
Anläggningen kommer få 150 nya småhus, 50 nya radhus, 60 nya husvagnsplatser, två nya liftar och 150 nya parkeringsplatser
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Ombyggnad av restaurang- & konferenslokaler m.m. på Luppioberget, Övertorneå
Ombyggnad av campingstugor, restaurang, konferenslokal och spa.
Nybyggnad av Rikets sal i Kv 59/60 i Kiruna
LKAB ska ersätta den samlingslokal som sakägaren har idag. Byggnaden består av samlingslokal och diverse andra utrymmen och ska byggas på delar av kvarter 59 och 60 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Avser nybyggnad av ridhus mm.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnaden Oden.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Ombyggnad till städcentral och personaldel på Sunderby sjukhus, Luleå
Ombyggnad Sunderby sjukhus inom Byggnad 106 och Byggnad 103 för Division Service. Lokaler för städcentral och personalutrymmen.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser invändig renovering av Blackis i Luleå.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av 2 st kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum. Upphandlas med projekt, på rsm-id, 1657125.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av 2 st kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum. Upphandlas med projekt, på rsm-id, 2026019.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Gällivare
Avser delvis ombyggnad av framförallt kontorslokaler och hygienutrymmen inklusive byte av ventilationssystem.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Bygglov nybyggnad maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av veterinärstation i Kiruna
Nybyggnad distriktsveterinärstation.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Renovering av gamla rådhuset i Luleå
Avser omläggning av spåntak, ca 250 m², översyn, byte och ommålning av fasad, ca 270 m², renovering/byte av fönster, fönsterdörr, fönsterluckor, ca 25 st samt ny utvändig nödutrymningstrappa till plan 2.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Ny modul vid skola i Kiruna
Moduluppställning för skolverksamhet till Bergaskolan i Kiruna.
Ny modul vid skola i Jukkasjärvi
Moduluppställning för skolverksamhet till Jukkasjärviskolan i Kiruna.
Nytt elektromekaniskt låssystem till sjukhus i Piteå
Utbyte av befintligt låssystem till ett Elektromekaniskt nyckelbaserat låssystem
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Tillbyggnad av gym i Kiruna
Avser tillbyggnad av gym.
Tak- och fasadåtgärder på korttidsboende i Boden
By 111, Garnis korttidsboende, är ett flervåningshus med i huvudsak putsad fasad samt inåtlutande tak med tätskikt av gummiduk och med invändig takavvattning med eluppvärmda takbrunnar. Entreprenaden omfattar omläggning av taktätskikt, plan 5-7, samt putslagning och målning av byggnadens fasader.
Rivning av brandstation i Gruvstadsparken i Kiruna
Avser rivning av brandstationen på Värmeverksvägen med komplementbyggnad samt gestaltning till naturmark.
Sanering och materialinventering av Gunillaskolan i Malmberget
Avser Sanering och materialinventering av Gunillaskolan i Malmberget.
Sanering och materialinventering av Välkommaskolan i Malmberget
Avser sanering och Materialinventering Välkommaskolan i Malmberget.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Byte av kylmaskin i Sunderby ishall, Luleå
Avser byte av kylmaskin i Sunderby ishall.
Fasadrenovering och fönsterbyte på restaurang Magnetiten samt vaktbyggnad, LKAB Kiruna
Avser fasadrenovering och fönsteråtgärder på restaurang Magnetiten och vaktbyggnaden vid LKAB i Kiruna.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av en övnings- och vårdhall samt tillhörande varmgarage om totalt ca 1530 m² BTA. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Nybyggnad av restaurang i Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av ny restaurang inom is- och evenemangsarena. Ombyggnadsyta Hus: BTA, ca 450 m2.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad samt parkeringsplats.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Om- och tillbyggnad av kontor vid sovringsverket i Kiruna
På sovringsverket råder brist på anpassade och ändamålsenliga kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar en tillbyggnad med totalt ca 250 m2 på våning 2 samt ca 100 m2 på våning 3. Ombyggnadsdelen utformas med öppen planlösning. Om- och tillbyggnad ger nya kontorsplatser, konferensrum och pausrum. I samband med ombyggnationen sker även renovering av fasad och flytt av carport.
Om- och tillbyggnad av kontor vid KA1 och KA2, Kiruna
På anrikningsverken KA1 och KA2 råder brist på kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar tillbyggnad av befintliga kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Ombyggnad av personalutrymmen i Karesuando
Totalentreprenaden innefattar ombyggnation av Tekniska Verkens personalutrymmen i Karesuando, Kiruna kommun.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Utbyggnad av kontor vid anrikningsverket i Malmberget
Kontor i anslutning till anrikningsverket i malmbergets behöver byggas ut i syfte att utöka kontorsytan och med det mängden kontorsplatser. Den nya kontorsdelen är tänkt att upprättas med hjälp av en kombinerad stål och Prefab-stomme med en kontorsbyggnad i trä ovanpå. Projektet är uppdelat i två etapper där byggnadskroppen i trä är en etapp samt stål och prefab-stommen, med tillhörande ståltrapp och betong, en etapp
Nytt bränsletält vid SAK i Kiruna
LKAB ska anlägga ett nytt bränsletält placerat bredvid befintliga lagertält. Denna entreprenad omfattar arbeten för mark och grundläggning för lagertältet.
Nybyggnad av carport i Kalix
Entreprenaden avser nybyggnad av carport med sophus och cykelförråd samt tillhörande el- och markarbeten på en bostadsgård för flerfamiljshus samt verksamhetslokaler på Tallhedsgatan 1 i Kalix på fastigheten Duvan 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för ändrad användning samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Ombyggnation av befintliga kontorsslokaler/verksamhetsanpassning. Installation av ny internhiss, ny sopstation samt anpassning av installationer.
Utbyte av styrsystem på skola i Råneå
Avser byte/uppgradering av styrsystem i Råneåskolan, Råneå.
Driftentreprenad av Folkets Hus i Haparanda
Avser drift, skötsel och visst underhåll av lokalerna på Fastigheten Klacken 19, Folkets hus. Avtalstid 3 år+2+2 år.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ombyggnad av kontor
Ombyggnad av affärshus i Boden
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av industri- och affärsbyggnad.
Utvändig ommålning av Kulturens hus i Luleå
Avser utvändig ommålning av Kulturens hus i Luleå, kv Uttern 1.
Nybyggnad av garage i Luleå
Avser nybyggnad av 3 st kallgarage på Hertsön S:25 och S:26. Gatuadress: Smultronstigen garage G4 och Åkerbärsstigen garage G1 och G2.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 3 st aggregatbyten i byggnadsdel B på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar storkök, matsal samt fordonslokaler. Viss ytskiktsrenovering utförs.
Tillbyggnad av restaurang i Överkalix
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang Jock 4:19.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Uppförande av personalbyggnad i Uljabuouda
I anslutning till Uljabuouda vindkraftspark ska en personalbyggnad uppföras med tillhörande garage. Uljabuouda Personalbyggnad skall nyttjas som kontor och rastlokal för verksamheten vid Uljabuouda vindkraftspark. Byggnaderna skall bestå av en personalbyggnad på 82 kvm BTA och kallgarage på 51 kvm BTA.
Byte av tätskikt på del av yttertak i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av tätskikt på fastighet Gripen 5, Folktandvården ( Huskropp 106) samt Apotek (huskropp 104A). Taket är av papp idag och byta till ny sådan.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Utbyte av passage- och larmsystem i Kulturens hus i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen byter/uppgraderar Passage- och larmsystem i Kulturens hus.
Upprustning av duschrum samt passage i sim- och sporthall i Hedenäset
På fastigheten Koivukylä 54:2, Skolbacken 18, Hedenäset finns Hedenäsets Sim- och Sporthall, där skall damernas duschrum, golv, väggar, duschar mm rustas upp. Även golvytan i passage till simbassäng skall ses över.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.