Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (3)
Boden (14)
Gällivare (18)
Haparanda (8)
Jokkmokk (5)
Kalix (11)
Kiruna (15)
Luleå (43)
Pajala (2)
Piteå (12)
Älvsbyn (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 2 ha byggklar mark för handel och kontor. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good. Byggstart=markstart.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Avser nybyggnation av äldreboende inklusive omgivande markarbeten. Objektet är beläget ca 250 meter sydost om Strömnäsbackens förskola (adress till förskolan: Nötövägen 85, 941 41 Piteå), i idag befintlig skogsmark
Tillbyggnad av hotell i Pullinki
Detta är ett stort område, där det planeras både bostäder och stugby i närheten.
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning med BTA ca. 3 150 kvm, varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nytt ridhus mm i Björknäs, Gammelgården
Kalix kommun bygger ett nytt ridhus/stall intill en befintlig ridanläggning. Vid nybyggnaden rivs även ett gammalt stall/förråd.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybygg av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Renovering & tillbyggnad av Kyrkcenter i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser ny padelhall med 4 st banor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar nybyggnad av utbildningslokal.
Ombyggnad av förskola i Luleå
Ändrad användning av förskola.
Nybyggnad av Padelhall i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma tio banor, åtta dubbelbanor och två singelbanor. Varav 3500 kvm blir gym.
Tillbyggnad och fasadbyte på livsmedelsbutik i Kalix
Bygglov för fasadbyte samt tillbyggnad på fastigheten affärsmannen 1.
Om- och nybyggnad av padelhall i Luleå
Projektet är beläget på Vändskivan 5A. Omfattar ombyggnation invändigt och utvändigt av befintlig byggnad, samt nybyggnation av ny hall med 5 st padelbanor. Om och tillbyggnad totalt ca 1630 kvm.
Renovering av Manskapshus etapp 2, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (2) är en option från etapp 1 och omfattar Hus 2-5.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Avser tillbyggnad och renovering av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Hyresgästanpassning i Luleå
Hyresgästanpassning in- och utvändigt,
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden.
Ombyggnad av Gamla Malmstaskolan till kontor, Malmberget
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig byggnad Gamla Malmstaskolan på Orrvägen 5, Malmberget. Ny funktion skall verka som kontorsbyggnad för bland annat administrativa uppgifter.
Utbyggnad och utveckling av handelsverksamhet i Jokkmokk
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.
Nybyggnad av skidspår med belysning i Malmberget
Avser nytt skidspår med belysningsslinga. Objektet är beläget på Tallbacka, Mellanområdet i Malmberget, bakom det nya dagiset.
Ombyggnad av värme vid skola i Boden
Gunnarsbyn skola har idag värmedistribution via värmekulvert från central värmeanläggning med fastbränslepannor för pellets och olja. Denna entreprenad omfattar frånkoppling från värmekulvert och nyinstallation av värmepumpsanläggning med bergvärme.
Omläggning av tak och fasadrenovering på skola i Boden
Avser omläggning tak och fasadrenovering av Hedenskolan i Boden. Objektet är beläget i Heden, ca 7 km väster om Boden.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Installation av sprinklersystem i isarena i Gällivare
Avser sprinklerinstallation i Is & evenemangsrena.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Rivning av Välkommaskolan i Malmberget
Avser rivning av Välkommaskolan i Malmberget.
Ombyggnad av skidlift, snökanonanläggning och avloppspumpstation i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning för snötillverkning i tävlingsbacken och liftspår. Innefattar instillation av vs, el och styrsystem samt ny vattenledning för ihop koppling mellan nya vattenintag och pumpstation. Anläggningen används ej mellan 1 juni – 30 september.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Nybyggnad av stugby i Gällivare
Bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Dundret 5:177,5:173,5:171,5:174.
Nybyggnad av ishall i Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Tak- och fasadbyte på Samiska teatern i Kiruna
Avser ombyggnation av tak,- fasad samt fönsterbyte på Samiska teatern i Kiruna.
ROT-arbeten på Gruvfogdebostaden, Gällivare
Entreprenaden omfattar ROT-arbeten av befintlig byggnad på Talgoxegränd 2, Gällivare. Entreprenaden omfattar även en del markåtgärder.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Takrenovering på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnadsyta: BYA ca 280 m2.
Renovering av aula i Jokkmokk
Avser renovering och ombyggnad av Östra skolans aula i Jokkmokk.
Utvändigt underhåll av bilhall, bilverkstad och entré, reception i Boden
Avser anpassningar och ombygg av entré samt ny fasad.
Fasadbyte på Trasten 12 i Haparanda
Riskkonstruktion med nedsänkt syll ska byggas bort och i och med det byts fasaden ut och tilläggsisoleras. Samtliga fönster ska bytas och all isolering i yttervägg, även takfot ska byggas ut med ett 300 mm utstick.
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Planer för 8 st moduler som flyttas och monteras och anpassas för kontor.
Utbyte av brandlarm på skola mm i Luleå
I huvudsak omfattas objekten av följande arbeten: Demontering av befintligt brandlarm, som idag är gemensamt för de tre verksamheterna, samt installation av nya brandlarm – med separata CA/BFT för resp verksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Rivning av ridhus i Gällivare
Avser selektiv rivning del av ridhus i Gällivare. Markåterställningsarbeten ingår samt återställnings-arbeten för ny vägg mot befintlig del av ridhus.
Byte av VAV-don i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av VAV-don i kv Kungsfågeln, Luleå.
Installation av reservkraft i fastigheter i Överkalix
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, installation och idrifttagning av reservkraftsystem inom befintliga fastigheter. Objekteten är belägna på Strandskolan, adress Skolgatan 2B samt Halljärvs Vattenverk.
Byte av ventilation i fastighet i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar byte av fyra olika ventilationsaggregat på Braxen 18, hus 107-108.
Utbyte av delar av styrsystem på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Utbyte av styrsystem och värmeväxlare för fastighetsdrift inom Örnässkolan.
Hyresgästanpassning av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning till O Leary´s
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av en 11-manna konstgräsplan med belysning. Samtliga markarbeten som behöver genomföras inför nyetableringen av konstgräsplanen kommer att genomföras av beställarens ramavtalsentreprenör för markarbeten.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana. Samt utebelysning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Avser byte till plåtfasad på affärshus.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Uppförande av personalbyggnad i Uljabuouda
I anslutning till Uljabuouda vindkraftspark ska en personalbyggnad uppföras med tillhörande garage. Uljabuouda Personalbyggnad skall nyttjas som kontor och rastlokal för verksamheten vid Uljabuouda vindkraftspark. Byggnaderna skall bestå av en personalbyggnad på 82 kvm BTA och kallgarage på 51 kvm BTA.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 2 st aggregatbyten i byggnadsdel G på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar aula/ samt utbildningslokaler. Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten.
Byte av brandlarm i fastigheter i Luleå kommun
Avser byte av brandlarm i Visitor Center, Flygteknikcentrum och Råneå medborgarhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalix
Avser nytt skärmtak på fastigheten industrin 6, Rivningslov för fasad på fastigheten samt renovering av fasaden.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Pajala
Avser ombyggnad från gym till tandvårdsmottagning med 3 st patientrum.
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Byte av brandlarm på teater i Luleå
Avser demontering av befintligt brandlarm samt installation av nytt brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande (TUL).
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Haparanda kommun
Avser anläggande av ny äventyrsgolfbana i aktivitetspark vid gränsen mot Finland.
Utjämning av slalombacke Storlappberget i Överkalix
Brant skevande del i backen utjämnas så att slalombacken kan utnyttjas i sin fulla bredd. Jord och berg schaktas och omplaceras inom området. Arbetet omfattar avverkning och röjning, avbaning av vegetativt ytskiktslager, komplett schakt, fyll och utjämning av mark samt påförande av avbaningsmassor.
Utvändig renovering av naturum Abisko, Kiruna kommun
Avser en utvändig renovering av putsad sockel, projektet avser ca 200 kvm sockelyta. Projektet innefattar även renovering av fönster, dörrar som ansluter till sockeln. Även plåtinklädnad byts i sin helhet, gäller plåtinklädnad som är monterad i sockeln.
Ombyggnad av golvbrunnar i simhall i Övertorneå
Entreprenaden omfattar utbyte av befintliga golvbrunnar i simhallsdelen.
Nytt ventilationsaggregat till hälsocentral i Haparanda
Entreprenaden avser rivning av två(2) befintliga ventilationsaggregat och nyinstallation av ett(1) nytt ventilationsaggregat i samma rum.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).