Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (20)
Haparanda (7)
Jokkmokk (4)
Kalix (4)
Kiruna (6)
Luleå (41)
Pajala (1)
Piteå (13)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Tillfälligt bygglov för uppställning av specialbostäder i moduler.
Nybyggnad av simhall/badhus/spa och bollhall i Haparanda
Avser ny sportanläggning. Simhallen och den nya sportanläggningen ska bland annat innehålla: - Ny entrébyggnad. - Tillbyggnad av befintlig idrottshall i två våningsplan. - Bassäng med 6st banor, storlek 12x25 meter. - Undervisningsbassäng, storlek 4x8 meter. - Läktare i simhall med ca 40-60 platser. - Idrottshall godkänd för innebandy i division 2 herrar och division 1 damer inklusive med 150 läktarplatser. Rivning av det befintliga idrottshuset.
Nybyggnad av hotell, kontorshus och butik i Luleå
Omfattning anpassas efter eventuell hyresgäst. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den sista.
Nybyggnad av handelscentrum i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla området för handel- och centrumverksamhet samt ett område för kolonilotter alternativt idrottsplats (fotbollsplan).
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Nybyggnad av kontor med en separat byggnad för driftcentral. Byggnationen omfattar en helt ny kontorsbyggnad med 100 platser fördelat på två plan i korsningen Storgatan och Kyrkogatan. Dessutom innefattas även en tillbyggnad och reparation av den befintliga verkstaden. Kontoret, driftcentral och verkstad får en total yta på drygt 4 000 kvadratmeter medan tomtytan är på 9 500 kvadratmeter.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder Sävast 23:421.
Nybyggnad av enrteprenörsbostäder och pumpstation i Boden
Ny pumpstation för tekniskt vatten och entreprenörsbostäder.
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av kontor, butik och lager i Kiruna
Nybyggnad av en centrumnära byggnad på cirka 2500 kvadratmeter som ska inrymma butiksdel, kontorslokaler samt lager.
Flytt av kyrka i Kiruna
Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar.
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell, ca 54 hotellrum, gym och relax.
Nybyggnad av kanslihus i Boden
Återuppbyggnad Kanslihus Boden - Nybyggnation inom Bodens Garnison i Norrbottens Län. Entreprenaden avser en nybyggnation av ett Kanslihus. Byggnaden ska uppföras liknande tidigare kanslihus(från tidigt 1900-tal) som brandskadats och i annan entreprenad rivits i sin helhet. Byggnaden omfattar cirka 2 500 kvm BTA.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av bilhall
Om- och tillbyggnad av skola i Vuollerim
Om- och tillbyggnad av Nygårdens förskola i Vuollerim, Jokkmokks kommun. Byggnaden ska användas som förskola och skola. Nytt storkök. Utvändiga markområden anpassas för det nya behovet.
Om- och tillbyggnad av skola i Piteå
Avser renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Christinaskolan.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Luleå
Avser uppgradering av inomhusmiljö samt en tillbyggnad av vinterträdgård och en option gällande ett cykelhus. Ny- och ombyggnaden omfattar cirka 1100 m2 varav 100 m2 avser option.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser en entreprenad gällande antikvarisk renovering av klimatskal och installationer på Folkets hus Blackis, Luleå
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Om och nybyggnad av storkök med matsal vid skola i Repisvaara
Nytt produktionskök med tillhörande matsal kopplat till Repisvaara förskola och framtida skola. Tillbyggnad 502 kvm samt 699 kvm, ombyggnad ca 117 kvm.
Takbyte mm på kontor i Boden
Byte av tak, fasadrenovering och fönsterbyte på kontorsbyggnad.
Byte av tak och fasad på skola i Boden
Entreprenaden omfattar reinvestering av Brönjaskolan i Sävast och innefattar bla åtgärder på tak, fasadbyte med tilläggsisolering, fönsterbyte, markåtgärder kring hus samt byte av fettavskiljare och ventilation för kök.
Nybyggnad av hamburgerbar i Piteå
Bygglov för nybyggnad av affärslokal samt mur och plank.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Avser hyresgästanpassning av kontor i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Övertorneå
Uppdraget avses att bygga en ny simbassäng med tillhörande rening, styr- och reglerutrustning och idrifttagning samt plattsättning runt om bassängen på fastigheten Matarengi 68:20 i Övertorneå kommun.
Renovering av mässbyggnad i Boden
Avser ombyggnad av Mässbyggnad K0106.020 inom Bodens garnison. Projektet avser renovering av ytskikt, RWC, byte av el och installation av ventilation på en 790 m2 stor byggnad.
Fasad och tilläggsisolering på kontor i Luleå
Tilläggsisolering och ny fasad på kontorshus.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av affärslokal samt rivning.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för ombyggnad affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Rivning av 7 st lägenheter för ombyggnad till kontor.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Kalix sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat samt tillbyggnad av fläktbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av reception på skola i Luleå
Tillbyggnad av reception på skola.
Ombyggnad av kontorslokal i Arvidsjaur
Ombyggnation av kontorslokaler för anpassning till extern hyrestagare. Avser Braxen 18 hus 105, Sjukstugegatan 3, Arvidsjaurs kommun.
Om och tillbyggnad av idrottsplats i Gällivare
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottsplats, Ansökan om rivningslov för rivning av idrottsplats Malmberget 1:164.
Nybyggnad av pumptrackbana i Boden
Asfalterad pumptrackbana för fritid och tävling. Den planerade huvudslingan blir 183 meter, det blir en barnslinga på 58 meter och en total area på 2110 kvadratmeter.
Installation av lustgasdestruktion vid Sunderby och Gällivare sjukhus
Projektet innebär leverans och montage av lustgasdestruktionsanläggning på förlossningsavdelningarna på Sunderby Sjukhus By 113 och Gällivare sjukhus hus 121.
Ombyggnad till produktionskök i Kalix
Ombyggnad av befintligt kök till produktionskök.
Rivning inför återuppbyggnad av Kanslihus K0105.001, Boden
Entreprenad omfattar rivning av i sin helhet pga brandskada av före detta Kanslihuset inom Bodens garnison. Objektet är beläget inom Bodens kommun i Norrbottens Län.
Ombyggnad av tak på Porsnässkolan i Piteå
Avser byte och ombyggnad av taket på Porsnässkolan hus 04. Det nya taket ska utformas som ett lågt sadeltak med hängrännor och stuprör som avvattningssystem. Husets fasad kommer även renoveras.
Installation av bergvärmeanläggning vid skola i Luleå
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Bergvärmepumpanläggning som ansluts till borrhålslager som utförs i annan entreprenad.
Utvändiga arbeten på idrottsplats i Boden
Entreprenaden omfattar reinvestering av Träffpunkten i Sävast och innefattar bl a byte av yttertak och takbrunnar med invändig takavvattning, byte av fönster, invändig renovering av sporthall etc.
Upprustning av skolgårdar i Piteå kommun
Utemiljö skolor och förskolor.
Renovering av fönster på Norrbottens Museum i Luleå
Q-märkt byggnad. Projektet avser renovering och ommålning av 94 fönsterpartier, majoriteten av befintliga fönster i yttervägg. Inre glasrutor byts till energiglas. I två partier byts inre glasrutor till brandskyddsglas. Yttre glasrutor omkittas. Ommålning görs enligt traditionell metod (linoljefärg). Skadade delar av främst bågar byts eller lagas. Stängningsbeslag demonteras och återmonteras. Nya tätningslister utförs.
Nybyggnad av arbetarbostäder i Boden
Entreprenörsbostäder ca 247 kvm
Ny träningslokal och omklädningsrum till gymnasiet och grundskolan i Luleå
Avser hyra av träningslokal och omklädningsrum för gymnasiet och grundskolan i centrala Luleå. Avtalstid 2024-09-01 - 2025-08-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Upprustning av fotbollsplaner i Haparanda
Upprustning av fotbollsplaner på Gränsvallen.
Ombyggnad till entreprenörsboende i Luleå
Ombyggnad till entreprenörbostäder (tidigare dagis-/fritidsverksamhet).
Anläggande av pumptrackbana i Kiruna
Entreprenaden avser utförande av en pumptrackbana på en total yta av 1 000–1 500 kvadratmeter. Objektet är beläget i Luossavaarabacken i Kiruna Kommun.
Renovering av klubbhus i Kalix
Renovering av klubbhus vid fotbollsarena.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 2 st aggregatbyten i byggnadsdel J på Björknäsgymnasiet i Boden. Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten.
Nybyggnad av kontor i Älvsbyn
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorshus samt komplementbyggnad.
Nytt brandlarm till skola i Luleå
Avser installation av nytt brandlarm och kablage i skollokalerna samt byte av befintligt brandlarm i sporthallen. Demontering av befintligt brandlarm efter installation.
Byte av tak på kommunhuset i Överkalix
Projektet avser omläggning av tak samt kompletteringar av plåtbeslag mm. Befintligt takbeläggning skall rivas och ersättas med ny takbeläggning.
Nybyggnad av lekplats i Luleå
Nybyggnad av lekplatsutrustning.
Byte av belysning i Boulehallen, Bergvikens och Örnäset sporthall i Luleå
Utbyte av invändig befintlig belysning inom Boulehallen och Bergvikens sporthall i Luleå. Örnäsets sporthall finns med som en option – OPTION 1 Örnäsets sporthall.
Utvändig målning av Norrbottensteatern i Luleå
Avser utvändig målning av av fasaderna på byggnaderna som finns belägna på fastigheterna Innerstaden 2:37 och Innerstaden 2:3 i Luleå. Till entreprenadobjektet hör utvändig ommålning av hela huvudbyggnaden med bl a Teaterhögskolan, Norrbottensteatern och restaurangbyggnaden, samt även utvändig ommålning av den fristående toalettbyggnaden som står på kajen nordväst om huvudbyggnaden.
Utveckling av strandområde i Haparanda
Utveckling av strandområde
Upphandling av huvudprojektledare till Framtidens Campus i Luleå
Målet med upphandlingen är att sluta ett avtal med en oberoende leverantör som förser Universitetet med en huvudprojektledare med övergripande ansvar för planering och samordning av arbetet mellan olika instanser.
Nybyggnad av toalett i Piteå
Toalettbyggnad, norrstrand.
Byte av luftbehandlingsaggregat mm. i skola i Luleå kommun
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat i båda husen på skolan. I entreprenaden ingår även rengöring av befintliga kanalsystem, byte av styr- och övervakningssystem, el-installationer samt erforderliga byggarbeten.
Ombyggnad av ventilation i Kyrkholmskolan i Arjeplog
Avser renovering av ventilation och tillbyggnad av fläktrum på Kyrkholmskolan i Arjeplog.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser enklare invändig anpassning och ytskiktsrenovering på ca 322 kvm.
Byte av ventilationsaggregat i Luleå
Byte av två (2) aggregat med tillhörande El-, VS- och SÖ-arbeten. Byggarbeten ska utföras för att anpassa befintliga fläktrum/kammare till de nya aggregaten. Projektet omfattar även byte av don i delar av byggnaden. Huskroppen inrymmer hälsocentral, PUT-boende, lokaler för hemtjänst samt storkök och matsal.
Byte av ventilationsaggregat på förskola i Luleå
Byte av ventilationsaggregat vid förskola i Luleå.
Byte av ventilation i restaurang i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i värmestuga/restaurang/skiduthyrning.
Invändigt underhåll i kommunhus i Pajala
Underhåll efter vattenskada
Ventilationsåtgärder i ridhus i Luleå
Ventilationsaggregat som idag försörjer ekonomidel (även benämnt som kontorsdel) och manege ska bytas ut för att enbart försörja ekonomidelen. I manegen ska frånluftsfläkt och friskluftsintag bytas ut och avfuktare ska installeras.
Ventilationsåtgärder vid dagverksamhet i Luleå
Avser ventilationsåtgärder i 10:ans dagverksamhet. Det finns idag två olika aggregat och ett antal frånluftsfläktar i byggnaden. Denna ombyggnad omfattar endast aggregat och system TA3/FA3 samt vissa tillhörande installationer inom detta systems betjäningsområde.
Byte av sportgolv i Gielas sporthall, Arvidsjaur
Avser byte av sporthallsgolv i Gielas sporthall.
Ny konstgräsplan i Piteå
Nybyggnad av konstgräsplan.
Byte av belysning i Råneskolan, hus 04 i Luleå
Utbyte av invändig befintlig belysning inom Råneåskolan, hus 04 i Luleå. Objektet är beläget på Klapphällsstigen 9 i Råneå.
Byte av belysning i Ängsskolan i Luleå
Utbyte av invändig befintlig belysning inom Ängsskolan i Luleå. Objektet är beläget på Kråkörvägen 10 i Luleå.
Takbyte på huvudbyggnaden i Storforsen, Älvsbyns Kommun
Taket, som är av papp-shingeltak, har uppvisat läckage. Därför har Länsstyrelsen beslutat att byta ut detta, i sin helhet, till ett plåttak. I samband med detta görs diverse reparationer samtidigt.
Byte av belysning i Antnäs-, Kyrkbyns- och Ängens förskola i Luleå
Utbyte av invändig befintlig belysning inom Antnäs-, Kyrkbyns- och Ängens förskola i Luleå. Objektet är beläget på följande adresser: Ronningsvägen 19, 975 93 Luleå – Antnäs förskola Sandåkersvägen 6A, 954 33 Gammelstad – Kyrkbyns förskola Kråkörvägen 4, 974 55 Luleå – Ängens förskola.
Rivning av barackmoduler i Gällivare
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Luleå
Nybyggnad av lekplats med enklare lekutrustning.
Ombyggnad av affärshus i Haparanda
Anmälan om ändring i planlösning av handelsfastighet.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Anmälan om ändring planlösning i annat.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Inst. el ändr av ventilation lokal golfängen.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus.
Byte av fasad på hälsocentral mm i Haparanda
Delar av plåtfasaden ska bytas ut och ersättas av Rockpanel. Plåtdetaljer runt fönster och vid takfot kommer bytas ut. Entrétak under de stora entréerna kommer byggas om.
Rivning av kontor i Piteå
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Ombyggnad av bibliotek i Råneå
I investeringsplanen finns förslag för ombyggnationer som ska möjliggöra meröppet på biblioteket i Råneå.
Ny utrymmningstrappa på skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av restaurang i Kiruna
Bygglov ändrad användning- affärsbyggnad till restaurang.
Ny utrymmningstrappa på kontor i Luleå
Ny utrymmningstrappa på kontor i Luleå

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).