Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av simhall/badhus/spa och bollhall i Haparanda
Avser ny sportanläggning. Simhallen och den nya sportanläggningen ska bland annat innehålla: - Ny entrébyggnad. - Tillbyggnad av befintlig idrottshall i två våningsplan. - Bassäng med 6st banor, storlek 12x25 meter. - Undervisningsbassäng, storlek 4x8 meter. - Läktare i simhall med ca 40-60 platser. - Idrottshall godkänd för innebandy i division 2 herrar och division 1 damer inklusive med 150 läktarplatser. Rivning av det befintliga idrottshuset.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nytt handelsområde i Piteå
Planer finns för etablering av handelsområde.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Nybyggnad av kontor med en separat byggnad för driftcentral. Planeras också för en verkstad, parkeringar och garage. Kontoret, driftcentral och verkstad får en total yta på drygt 4 000 kvadratmeter medan tomtytan är på 9 500 kvadratmeter.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara
Förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av bilhall
Ersättning av fastighet i kvarter 95, LKAB
Inom nya Kiruna centrum på kvarter 95, mellan polishuset och LKABs parkering, ska en ny lokal byggas. Den nya byggnaden ska innehålla affärslokaler, kontorslokaler, personalutrymmen, godsmottagning, lager, avfallsutrymme och cykel- samt bilparkering. LOA är ca 2877 kvm.
Nybyggnad av kontor i Luleå etapp 2
Nybyggnad av kontor ca 1500 kvm
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Planer för nybyggnad av handel/varuhus. Byggrätt på 3.500 kvadratmeter vid östra infarten till Gällivare på Treenighetens handelsområde.
Hyrsegästanpassning på kontor i Luleå
Hyrsegästanpassning av 1200 kvm, ny hiss och trapphus.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Arvidsjaur
Om-och tillbyggnad av butik i Arvidsjaur.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Ombyggnation av 2 plan på Quality hotel
Ombyggnad till kontor i Arvidsjaur
Ombyggnation och ändrad användning från boende till kontor.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokaler.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Hyrsegästanpassning av kontor i Piteå
Ändring av planlösning i kontorshus.
Ombyggnad till ny butik i affärshus i Kiruna
Avser ombyggnad till butik.
Hyresgästanpassning för restaurang i Kv 9, Lokal 910, Nya Kiruna Centrum (NKC)
I lokal 910 ska hyresgästanpassning utföras till restaurangverksamhet. Lokalen står idag helt betongren. Lokalen består av markplan samt ett entresolplan. Fasad mot Malmvägen och Aili Kangas gata är utförd med glaspartier. Total LOA är ca 255 kvm.
Ombyggnad av Tunaskolan i Luleå
Mindre anpassningar och ombyggnationer på Tunaskolan som berör: • Bygg • EL • Ventilation • VS • Brandlarm och utrymningsskyltar
Konvertering till fjärrvärme mm på flygteknikcentrum i Kallax, Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen konverterar till fjärrvärme, samt byter ventilation och styr- och övervakningssystem vid Flygteknikcentrum i Luleå.
Hyresgästanpassning av lokal i kvarter 10, Kiruna Nya Centrum
Projektet avser en hyresgästanpassning av 165 kvm LOA. Lokalen skall delas in i två mindre lokaler där förutom två butiks-/affärslokaler skall inrymmas gemensamt personalutrymme, avfallsrum samt teknikrum/ventilationsrum. Lokalen ligger i nya Kiruna centrum i kvarter 10 mot Malmvägen och Aili Kangas gata.
Byte av belysning i Kungsfågeln gymnasieskola i Luleå, etapp 2
Avser utbyte av invändig belysning på utvalda våningsplan i hus 01 och 02 inom Kungsfågeln gymnasieskola i Luleå.
Projektledare till Campus i Luleå
Målet med upphandlingen är att sluta ett avtal med en oberoende leverantör som förser Universitetet med en huvudprojektledare med övergripande ansvar för planering och samordning av arbetet mellan olika instanser.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus.
Invändigt underhåll i kommunhus i Pajala
Underhåll efter vattenskada
Ombyggnad av kontorslokal i Arvidsjaur
Ombyggnation av kontorslokaler för anpassning till extern hyrestagare. Avser Braxen 18 hus 105, Sjukstugegatan 3, Arvidsjaurs kommun.
Ny AV-teknik för konferens i sessionssal/styrelserum i Piteå stadshus
Avser upphandling av ny AV-teknik för konferens till Sessionssalen samt Styrelserummet i stadshuset. Uppdraget omfattar leverans av komplett fabriksnytt AV-system, inklusive installation, montering, implementering, programmering, kalibrering mm.
Byte av ventilation i ABF-huset i Arjeplog
Avser byte av ventilation.
Rivning av klocktorn i Älvsbyn
Rivning av klocktorn. 11 m högt och 4*4 m i basen.
Nybyggnad av utställningshall i Luleå
Ansökan om helt ny byggnad utställningslokal/monteringshall/lager.
Byte av ventilationsaggregat i förskola i Luleå
Byte av ventilationsaggregat i förskola.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Utvändig ändring på hemtjänst i Pajala
Ansökan om bygglov ansökan om utvändig ändring.
Hyrsegästanpassning av veterinärstation i Kiruna
Mindre hyresgästanpassning åt veterinärstation.
Fasadarbeten på förskola i Luleå
Fasadarbeten på förskola.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Byte av ventilation i förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Mindre ombyggnad av kontor, insättning av altandörr och glas i fasad.
Nya glaspartier i kontor i Gällivare
Två stora glaspartier på byggnadens västra del.
Nytt pooltäcke till Hortlax simhall, Piteå
Avser upphandling av pooltäcke till Hortlax simhall.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Luleå
Aggregatbyte i Antnässkolan o fritids.
Flyttbara tysta rum till Stadsbiblioteket i Luleå
Avser tre (3) flyttbara tysta rum med placering i Luleå Stadsbiblioteket. Beställaren vill erbjuda bibliotekets besökare fler studieplatser och mötesrum. Varje rum ska ha plats för fyra (4) personer och var flyttbara, dvs på hjul och enkelt kunna flyttas.
Upphandling av Scen ljud och ljus till SM-veckan 2024 i Boden och Luleå
Upphandlingen omfattar beställarens behov av Scen ljud och Ljus till SM-veckan i Luleå och Boden 2024.
Rivning av förskola i Luleå
Rivning av Lantmätarens förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).