Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Avser nybyggnation av äldreboende inklusive omgivande markarbeten. Objektet är beläget ca 250 meter sydost om Strömnäsbackens förskola (adress till förskolan: Nötövägen 85, 941 41 Piteå), i idag befintlig skogsmark
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Renovering & tillbyggnad av Kyrkcenter i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Hyresgästanpassning av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning till O Leary´s
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Planer för 8 st moduler som flyttas och monteras och anpassas för kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Bygglov för fasadändring av samlingslokaler.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Ommålning av fastighet. Ingår i ett kulturmiljöprogram.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).