Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Lidl är intresserad av att etablera sig i Piteå.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnaden Oden.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Nytt elektromekaniskt låssystem till sjukhus i Piteå
Utbyte av befintligt låssystem till ett Elektromekaniskt nyckelbaserat låssystem
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Bygglov för fasadändring av skola.
Rivning av samlingslokal i Piteå
Rivningslov för rivning av samlingslokaler.
Nybyggnad av skola i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gastankstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av gastankstation.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av bensinstation i Piteå
Anmälan om nybyggnad av oljeavskiljare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.