Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla: Äventyrsbad, Simhall, Spa, Bowling, Sporthall, Biograf, Blackbox, Makerspace, Atteljé, Restaurang, Bibliotek, Boxning, Brottning, MMA, Tyngdlyft, Kulturskola, Klättervägg, Danslokaler, Gym, Skatehall.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola.
Nybyggnad av garage, carport mm i Gällivare
Avser förändring av markytor för att framförallt skapa parkeringsytor. Carportar, garage och även en balkong ska bland annat byggas.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Avser nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Rivning och sanering inför nybyggnation i Gällivare
Avser Sanering och Rivning av Gladan 1,3,7 i Gällivare.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Entreprenaden omfattar förändring av befintligt lokal till en ny förskoleavdelning med personalutrymme. I entreprenad ingår även anpassning av utemiljö med komplettering av ytskikt och lekutrustning.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontorsdel.
Relining vid Manskapshuset i Vitåfors
Entreprenaden omfattar både relining och utbyte av avloppsledningar i manskapshuset i Vitåfors (MHVi).
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov nybyggnad baracker.
Ombyggnad ventilation FoU, Malmberget
Avser ombyggnationen av luftbehandlingssystemet TA/FA1 och 2 för FoU i LKAB Malmberget.
Ny övervakningsanläggning/kamera, Trelleborgshamn
Avser uppgradering av flygplatsens övervakningssystem med ny kameraanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.