Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning med BTA ca. 3 150 kvm, varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybygg av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av utbildningslokal i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar nybyggnad av utbildningslokal.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Rivning av Välkommaskolan i Malmberget
Avser rivning av Välkommaskolan i Malmberget.
Nybyggnad av stugby i Gällivare
Bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Dundret 5:177,5:173,5:171,5:174.
Installation av sprinklersystem i isarena i Gällivare
Avser sprinklerinstallation i Is & evenemangsrena.
Nybyggnad av skidspår med belysning i Malmberget
Avser nytt skidspår med belysningsslinga. Objektet är beläget på Tallbacka, Mellanområdet i Malmberget, bakom det nya dagiset.
ROT-arbeten på Gruvfogdebostaden, Gällivare
Entreprenaden omfattar ROT-arbeten av befintlig byggnad på Talgoxegränd 2, Gällivare. Entreprenaden omfattar även en del markåtgärder.
Ombyggnad av Gamla Malmstaskolan till kontor, Malmberget
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig byggnad Gamla Malmstaskolan på Orrvägen 5, Malmberget. Ny funktion skall verka som kontorsbyggnad för bland annat administrativa uppgifter.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Rivning av ridhus i Gällivare
Avser selektiv rivning del av ridhus i Gällivare. Markåterställningsarbeten ingår samt återställnings-arbeten för ny vägg mot befintlig del av ridhus.
Anläggande av lekpark mm i Koskullskulle
Avser ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg. Placering mittemot Myranskolan.
Rivning av pastorsexpedition och administrationslokal i Gällivare
Avser rivning av kontorslokaler och pastorsexpedition samt en ny ytttervägg. Areal av rivningsyta är uppskattad till ca 700 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).