Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 2 ha byggklar mark för handel och kontor. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri med tillhörande kontor.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 2 st aggregatbyten i byggnadsdel G på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar aula/ samt utbildningslokaler. Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten.
Ombyggnad av värme vid skola i Boden
Gunnarsbyn skola har idag värmedistribution via värmekulvert från central värmeanläggning med fastbränslepannor för pellets och olja. Denna entreprenad omfattar frånkoppling från värmekulvert och nyinstallation av värmepumpsanläggning med bergvärme.
Omläggning av tak och fasadrenovering på skola i Boden
Avser omläggning tak och fasadrenovering av Hedenskolan i Boden. Objektet är beläget i Heden, ca 7 km väster om Boden.
Utvändigt underhåll av bilhall, bilverkstad och entré, reception i Boden
Avser anpassningar och ombygg av entré samt ny fasad.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Avser tillbyggnad av pingstkyrka.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av affärs- och kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Boden
Bygglov för yttre ändring samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).