Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Tak- och fasadåtgärder på korttidsboende i Boden
By 111, Garnis korttidsboende, är ett flervåningshus med i huvudsak putsad fasad samt inåtlutande tak med tätskikt av gummiduk och med invändig takavvattning med eluppvärmda takbrunnar. Entreprenaden omfattar omläggning av taktätskikt, plan 5-7, samt putslagning och målning av byggnadens fasader.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av industri- och affärsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för ändrad användning samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Byte av ventilationsaggregat vid gymnasieskola i Boden
Avser 3 st aggregatbyten i byggnadsdel B på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar storkök, matsal samt fordonslokaler. Viss ytskiktsrenovering utförs.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Rivning av garage i Boden
Rivningslov för rivning garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.