Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av personallokal i Boden
Bygglov för nybyggnad entreprenörsboende.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad 2 enbostadshus, Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus Unbyn 15:36,15:35,15:22.
Ombyggnad av lokal i affärshus i Boden
Avser ändrad användning av lokal i affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för nybyggnad samlingslokal.
Uppställning av moduler i Boden
Bygglov avseende uppställning av moduler.
Nybyggnad av trall med tält i Boden
Bygglov för nybyggnad av trall samt tält.
Tillbyggnad av skola i Boden
Bygglov för tillbyggnad skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).