Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Utöver huvudbyggnaden omfattar entreprenaden även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Trångforsvägen.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Boden
Avser nybyggnad av lägenhetshotell.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym och padelhall i Boden
Avser nybyggnad av gym och padelhall.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av garage, kallt.
Byte av fönster mm på fd Sandenskolan i Boden
Omfattar byte av fönster, fasadpartier och nytt skärmtak i delar av fd Sandenskolan i Boden.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Ny/tillbyggnad av hotell i Boden
Bygglov för till- eller nybyggnad hotell.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Bygglov för tillbyggnad kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad, Bygglov för nybyggnad tält Boden 55:11.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Avser ombyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Ändring av fasad på affärshus i Boden
Ändring av fasad. Lastkaj/entré för hämtmat.
Tillbyggnad av skola i Boden
Mindre tillbyggnad av maskinrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Boden
Bygglov för yttre ändring kontorsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.