Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, flerbostadshus och studentbostäder i Boden
4-5 ha byggklar mark. Beställare = Markägare
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Ombyggnad av hus A-C vid Mårängskolan i Boden
Denna entreprenad som är den andra av två etapper omfattar ombyggnation av Mårängskolan hus A-C, och som ska byggas om i fyra deletapper, 2a-2d, parallellt med pågående skolverksamhet.
Nybyggnad av ridhus i Boden
Denna etapp 3, omfattar uppförande av nytt ridhus, hus A, BTA ca 2150m². Byggnaden innehåller även kompletterande lokaler såsom verkstad, garage, förråd samt kallt gäststall med 9 boxar. Förfrågan innefattar även en option. Optionen avser solcellsanläggning, ca 80 kWp, med panelplacering på ridhusets tak och med centralutrustning i teknikrum.
Renovering av friidrottsanläggning i Boden
Entreprenaden omfattar markarbeten samt leverans och läggning av nya friidrottsbanor/löparbanor på Björknäsvallen i Boden.
Nybyggnad av industri- och kontorslokal i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontorsbodar i Boden
Avser kontorsbodar.
Tillbyggnad av lanthandel i Boden
Bygglov för tillbyggnad av lanthandel.
Tillbyggnad av skola i Boden
Mindre tillbyggnad skola.
Uppförande av kontorsbaracker i Boden
Bygglov för uppförande av kontorsbaracker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).