Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av restaurang- & konferenslokaler m.m. på Luppioberget, Övertorneå
Ombyggnad av campingstugor, restaurang, konferenslokal och spa.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Relining i sim- & sporthall i Övertorneå
Avser relining av spillvattenledningar i badhus.
Upprustning av duschrum samt passage i sim- och sporthall i Hedenäset
På fastigheten Koivukylä 54:2, Skolbacken 18, Hedenäset finns Hedenäsets Sim- och Sporthall, där skall damernas duschrum, golv, väggar, duschar mm rustas upp. Även golvytan i passage till simbassäng skall ses över.
Ny hockeysarg till ishall i Övertorneå
Upphandling avser leverans av ny sarg inklusive publikskydd, spelar-, funktionärs- och utvisningsbås till islada Tornedalium i Övertorneå.
Tillbyggnad av församlingshus i Övertorneå
Ansökan om tillbyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av aktivitetshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad med ny entré, fasadförändring samt ny gångväg.
Ombyggnad av affärslokal i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ändrad användning på del av byggnad från restaurangverksamhet till affärslokal.
Nybyggnad av läktare i Övertorneå
Ansökan om marklov för nybyggnad av avlämningsplats för skolelever samt ansökan om bygglov för nybyggnad av läktare/trädäck.
Nybyggnad av scen i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av trädäck/scen.
Nybyggnad av scen i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nylokalisering av friluftsscen.
Rivning och sanering av fritidshem i Övertorneå
Objektet avser rivning av byggnad, staket, asfalt och samtliga serviser i mark som tillhör byggnad, Regndroppen. Samt finplanering och gräsinsådd av mark. Total bruttoarea ca 850 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.