Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av padelhall och gym i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma fem inomhusbanor, en singelbana och ett gym.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus och skyltanordning.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser hyresgästanpassningar. Etapp 1, 2178222.
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Nybyggnad av personallokal i Luleå
Nybyggnad av personalbyggnad vid friluftsmuseet Hägnan.
Hyresgästanpassning för restaurang i Luleå
Avser hyresgästanpassning för restaurang.
Rivning av Hägnans museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare på Norrbottensteatern i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare inklusive styrutrustning på Norra Hamnmagasinen, magasin 1, 3 och 5.
Byte av utrustning för styr och övervakning vid skola i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Porsöskolan.
Nytt utrymnings-/brandlarm samt passagesystem/inbrottslarm i kontor i Luleå
Denna direktupphandling har två (2) anbudsområden; Anbudsområde 1: Projektering – Utrymnings-/brandlarm Anbudsområde 2: Projektering – Passagesystem och inbrottslarm
Byte av belysning på teater i Luleå
Byte belysning Scen 1 samt anläggning för nödbelysning och hänvisningsarmaturer.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Tjärning av tak på kapell i Luleå
Tjärstrykning av tak och omläggning av spån.
Byte av styr och övervakning i simhall i Luleå
Avser byte av styr och övervakning för fastighetsdrift i Pontusbadet.
Byte av styr- och övervakning i Kulturens hus i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Kulturens hus.
Ändring av ventilation på förskola i Luleå
Installation eller ändring av ventilation på förskola.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola.
Renovering av tak på kyrka i Luleå
Avser renovering av kupoltak på Örnäsets kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).