Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor och carport i Luleå Malmhamn
Avser tillbyggnad av kontor och carport vid LKAB, Luleå malmhamn.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Omläggning av tak på tennishall i Luleå
Avser omläggning av tak på Arcus tennishall.
Rivning av omklädningsrum på idrottsplats i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av omklädningsbyggnaden, återställning av mark ingår.
Nytt tak på missionskyrka i Luleå
Nytt tak och fasadbyte.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av tankstation för fordonsgas.
Nybyggnad av bastu i Luleå
Nybyggnad av bastu.
Rivning av garage i Luleå
Selektiv rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t.o.m 2022-09-22.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontors och byggetablering t o m 2021-09-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorshus t.o.m 20220903.
Ombyggnad av tennishall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Utvändigt underhåll av garage i Luleå
Utvändig ändring av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.