Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Ombyggnad till städcentral och personaldel på Sunderby sjukhus, Luleå
Ombyggnad Sunderby sjukhus inom Byggnad 106 och Byggnad 103 för Division Service. Lokaler för städcentral och personalutrymmen.
Renovering av fastighet, Luleå
Planer finns för renovering av Blackis i Luleå.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Renovering av gamla rådhuset i Luleå
Avser omläggning av spåntak, ca 250 m², översyn, byte och ommålning av fasad, ca 270 m², renovering/byte av fönster, fönsterdörr, fönsterluckor, ca 25 st samt ny utvändig nödutrymningstrappa till plan 2.
Tillbyggnad av kontor och carport i Luleå Malmhamn
Avser tillbyggnad av kontor och carport vid LKAB, Luleå malmhamn.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av garage i Luleå
Avser nybyggnad av 3 st kallgarage på Hertsön S:25 och S:26. Gatuadress: Smultronstigen garage G4 och Åkerbärsstigen garage G1 och G2.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Omläggning av tak på tennishall i Luleå
Avser omläggning av tak på Arcus tennishall.
Rivning av omklädningsrum på idrottsplats i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av omklädningsbyggnaden, återställning av mark ingår.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, carportsbyggnad.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skola.
Ny utvecklingsplan för Sunderby sjukhus i Luleå
Objektet avser uppdatering och revidering utvecklingsplan för länssjukhuset i Sunderbyn.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad för bilförsäljning med tillhörande verkstad.
Ombyggnad till samlingslokal i Luleå
Ombyggnad till samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av garage i Luleå
Selektiv rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t.o.m 2022-09-22.
Tillbyggnad av bar i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig servicebyggnad - utebar i anslutning till uteservering.
Ombyggnad av skola i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skola ( högstadium).
Ombyggnad till padelhall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.