Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good. Byggstart=markstart.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Nybyggnad av Padelhall i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma tio banor, åtta dubbelbanor och två singelbanor. Varav 3500 kvm blir gym.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser ny padelhall med 4 st banor.
Om- och nybyggnad av padelhall i Luleå
Projektet är beläget på Vändskivan 5A. Omfattar ombyggnation invändigt och utvändigt av befintlig byggnad, samt nybyggnation av ny hall med 5 st padelbanor. Om och tillbyggnad totalt ca 1630 kvm.
Ombyggnad av förskola i Luleå
Ändrad användning av förskola.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Hyresgästanpassning i Luleå
Hyresgästanpassning in- och utvändigt,
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden.
Takrenovering på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnadsyta: BYA ca 280 m2.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av en 11-manna konstgräsplan med belysning. Samtliga markarbeten som behöver genomföras inför nyetableringen av konstgräsplanen kommer att genomföras av beställarens ramavtalsentreprenör för markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av brandlarm på skola mm i Luleå
I huvudsak omfattas objekten av följande arbeten: Demontering av befintligt brandlarm, som idag är gemensamt för de tre verksamheterna, samt installation av nya brandlarm – med separata CA/BFT för resp verksamhet.
Utbyte av delar av styrsystem på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Utbyte av styrsystem och värmeväxlare för fastighetsdrift inom Örnässkolan.
Byte av VAV-don i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av VAV-don i kv Kungsfågeln, Luleå.
Byte av brandlarm på teater i Luleå
Avser demontering av befintligt brandlarm samt installation av nytt brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande (TUL).
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Avser byte till plåtfasad på affärshus.
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Byte av brandlarm i fastigheter i Luleå kommun
Avser byte av brandlarm i Visitor Center, Flygteknikcentrum och Råneå medborgarhus.
Byte av belysning på teater i Luleå
Avser byte av belysning på Norrbottensteatern.
Ombyggnad av restaurang i Luleå
Invändig renovering/ombygg avser både kök och serveringsdel. Ändring av ventilation och brandskydd i restaurangverksamhet.
Målning av kyrktorn på Råneå kyrka
Avser målning av kyrktorn på kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola byte av yttertak.
Utbyte av belysning i Kulturens hus i Luleå
Kulturens Hus, biblioteket och konsthallen - Byte belysning och styrsystem.
Omläggning av konstgräs på multiarena i Luleå
Syftet med kontraktet är att anskaffa en konstgräsmatta till en multiarena i storlek 40*20 meter. Befintlig konstgräsmatta skall bytas. Befintligt rivs, ny matta installeras. Eventuella markförberedelser kan behöva göras.
Byte av brandlarm på vård- och omsorgsboende i Luleå
Avser underhåll och installation av brandlarm på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning och ändring som påverkar brandskyddet i kontorshus samt rivning som ej kräver lov.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola, ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av butik i Luleå
Avser nya gipsväggar. Ändrad planlösning i kontorshus, butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
2st nya fönster i fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).