Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Ombyggnad till städcentral och personaldel på Sunderby sjukhus, Luleå
Ombyggnad Sunderby sjukhus inom Byggnad 106 och Byggnad 103 för Division Service. Lokaler för städcentral och personalutrymmen.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser invändig renovering av Blackis i Luleå.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Renovering av gamla rådhuset i Luleå
Avser omläggning av spåntak, ca 250 m², översyn, byte och ommålning av fasad, ca 270 m², renovering/byte av fönster, fönsterdörr, fönsterluckor, ca 25 st samt ny utvändig nödutrymningstrappa till plan 2.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Byte av kylmaskin i Sunderby ishall, Luleå
Avser byte av kylmaskin i Sunderby ishall.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av styrsystem på skola i Råneå
Avser byte/uppgradering av styrsystem i Råneåskolan, Råneå.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ombyggnad av kontor
Utvändig ommålning av Kulturens hus i Luleå
Avser utvändig ommålning av Kulturens hus i Luleå, kv Uttern 1.
Nybyggnad av garage i Luleå
Avser nybyggnad av 3 st kallgarage på Hertsön S:25 och S:26. Gatuadress: Smultronstigen garage G4 och Åkerbärsstigen garage G1 och G2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Utvändig målning av skola på Hertsön, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av utvändig ommålning av Ängskolan i Luleå.
Utbyte av passage- och larmsystem i Kulturens hus i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen byter/uppgraderar Passage- och larmsystem i Kulturens hus.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, carportsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av omklädningsrum på idrottsplats i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av omklädningsbyggnaden, återställning av mark ingår.
Uppställning av moduler för samlingslokal i Luleå
Avser uppställning av moduler för samlingslokal/ kontor.
Ny utvecklingsplan för Sunderby sjukhus i Luleå
Objektet avser uppdatering och revidering utvecklingsplan för länssjukhuset i Sunderbyn.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad för bilförsäljning med tillhörande verkstad.
Rivning av carport i Luleå
Rivning av carport.
Ombyggnad till samlingslokal i Luleå
Ombyggnad till samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad, utvändig ändring av affärshus, skyltanordning.
Nybyggnad av barack i Luleå
Upplag arbetsbodar för utrustning, maskiner, lunch, omklädning och kontor samt skyltanordning.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad planlösning i affärshus.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av baracker för personalutrymmen samt förrådstält och garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t.o.m 2021-10-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbod/arbetsbod.
Tillbyggnad av bar i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig servicebyggnad - utebar i anslutning till uteservering.
Ombyggnad av skola i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skola ( högstadium).
Ombyggnad till padelhall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov/marklov för bodetablering.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.
Byte av system för nödbelysning mm i Luleå gymnasieby
I huvudsak omfattas entreprenaden av utbyte av befintligt system för nödbelysning och vägledande skyltning inom kv Lärkan, Luleå gymnasieby.
Ändring av ventilation i affärshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i affärshus.
Montering av brandstegar på kontor i Luleå
Montering av 2 brandstegar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.