Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå.
Nybyggnad av affärshus och parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av handelshus och parkeringshus.
Renovering av skola i Luleå
Renovering eller nybyggnad av skola.
Uppförande av moduler vid Hertsöskolan i Luleå
Skolan har efter sommarlovet 2021 behov av moduler för skolverksamhet till ca 400 elever och lärare. Modulerna ska vara avsedda för elever i årskurs 4-9.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus A.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus B.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Nybyggnad av butik i Luleå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Umeå
Avser tillbyggnad av anstalt , ca 100 platser.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Luleå
Avser tillbyggnad av anstalt i säkerhetsklass två, ca 50 platser.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Ombyggnad till vårdcentral i Luleå
Hyresgästanpassning. Avser ombyggnad till vårdcentral.
Takombyggnad på ishall i Kiruna
Avser att byta tak, till fackverk av stål och förändra taklutningen.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer etc.
Uppförande av moduler för personal vid Tunaskolan i Luleå
Upphandlingen avser Barn- och utbildningsförvaltningens behov av inhyrning av moduler till personalen på Tunaskolan. Modulerna ska vara avsedda för personalutrymmen såsom arbetsplatser och lunchrum.
Ombyggnad till gym i Luleå
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.
Rivning av museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser nybyggnad av padelhall.
Selektiv rivning av Munkebergsskolan i Luleå
Avser selektiv rivning av fd. skolbyggnad inkl. källarvåning samt markåterställningsarbeten. Byggnadsyta: BYA ca 1 900 m2. Behandlad tomtarea: ca 8 000 m2.
Byte av styr- och övervakningssystem i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av styrsystem för värme, ventilation, övervakning kyl/frys etc. i kv Kungsfågeln, Luleå.
Utbyte av styrsystem på skola i Råneå
Avser byte/uppgradering av styrsystem i Råneåskolan, Råneå.
Utbyte av passage- och larmsystem i Kulturens hus i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen byter/uppgraderar Passage- och larmsystem i Kulturens hus.
Takarbeten på flygteknikcentrum i Kallax, Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att utföra takarbeten på Hangar 2, Flygteknikcentrum Kallax Luleå.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad + utvändig ändring av kontorshus.
Byte av belysning på teater i Luleå
Avser byte av belysning på Norrbottensteatern.
Byte av brandlarm på vård- och omsorgsboende i Luleå
Avser byte av brandlarm på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av ishall i Luleå
Ombyggnad ishall coop-arena d-hallen.
Nybyggnad av lokstall i Luleå
Nybyggnad av lokstall.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage och carport.
Brandskyddsåtgärder i konferenslokaler i Luleå
Avser brandskyddsåtgärder i konferenslokaler.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola, uppföra förskolestängsel.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar t o m 2021-11-16.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorsboda.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Luleå
Utvändig ändring av dagverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Avser fasadrenovering på kontorshus.
Montering av kylmaskin i Luleå
Avser montering av kylmaskin.
Konsulttjänst gällande klimatanpassning av byggnader i skyddade områden, Länsstyrelsen Norrbotten
Konsulttjänst gällande utarbetande av vägledning för klimatanpassning av byggnader i skyddade områden (naturreservat och nationalparker) för Länsstyrelsen Norrbotten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.