Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Tillbyggnad av anstalt i Haparanda
Avser tillbyggnad av anstalt, säkerhetsklass två. Anstaltens platser utökas med 27 stycken, vilket innebär totalt 49 platser.
Driftentreprenad av Folkets Hus i Haparanda
Avser drift, skötsel och visst underhåll av lokalerna på Fastigheten Klacken 19, Folkets hus. Avtalstid 3 år+2+2 år.
Utvändig målning av Haparanda-Tornio resecentrum
Entreprenaden avser utvändiga målningsarbeten på huvudbyggnadens totala träfasad.
Byte av tätskikt på del av yttertak i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av tätskikt på fastighet Gripen 5, Folktandvården ( Huskropp 106) samt Apotek (huskropp 104A). Taket är av papp idag och byta till ny sådan.
Syllbyte på förskola i Haparanda
Entreprenaden avser byte av syll, byte av del av isolering samt stolpverk. Ny sockelskiva med mera.
Ombyggnad av bensinstation i Haparanda
Anmälan om installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Rivning av automatstation i Haparanda
Ansökan om rivningslov för automatstation.
Måleriarbeten på Gula Huset i Haparanda
Avser utvändig målning av huvudbyggnadens fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.