Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Nybyggnad av simhall i Haparanda
Nybyggnad av simhall. Planprövning ska inledas för kvarteren Lärkan, Staren och Trasten.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Haparanda
Avser tillbyggnad av anstalt, säkerhetsklass två. Anstaltens platser utökas med 27 stycken, vilket innebär totalt 49 platser.
Driftentreprenad av Folkets Hus i Haparanda
Avser drift, skötsel och visst underhåll av lokalerna på Fastigheten Klacken 19, Folkets hus. Avtalstid 3 år+2+2 år.
Syllbyte på förskola i Haparanda
Entreprenaden avser byte av syll, byte av del av isolering samt stolpverk. Ny sockelskiva med mera.
Fönsterarbeten på kyrka i Haparanda
Avser restaurering av fönster på Karl Gustavs kyrka.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av moduler samt anläggande av tolv parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus.
Rivning av garage i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Tillbyggnad av skola i Haparanda
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola med moduler.
Nybyggnad av barack i Haparanda
Ansökan om tillfälligt bygglov för nybyggnad av manskapsbodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.