Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 50 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av antennstation och kontor m.m. i Kiruna
I projektet för Eiscat 3D ingår : Skibotn, Norge - Karesuvanto, Finland - Kiruna, Sverige. I korthet är det 3 hus om ca 150m2 och 3 garage om ca 60m2 vardera. All information angående upphandlingar finns att ta del av på Eiscat Scientific Associations hemsida, under https://eiscat.se/business/tenders/. För nämnda byggnader, se "Tender 5" längre ned på sidan.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Flytt av kyrka samt byggnation av krematorium mm Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).
Nybyggnad av Rikets sal i Kv 59/60 i Kiruna
LKAB ska ersätta den samlingslokal som sakägaren har idag. Byggnaden består av samlingslokal och diverse andra utrymmen och ska byggas på delar av kvarter 59 och 60 i Nya Kiruna Centrum.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av 2 st kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum. Upphandlas med projekt, på rsm-id, 1657125.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av 2 st kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum. Upphandlas med projekt, på rsm-id, 2026019.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Kalixfors, Kiruna
Entreprenaden omfattar bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande uppförandet av en ny drivmedelsanläggning i Kalixfors. Anläggningen ska placeras på befintlig betongplatta med befintliga avsättningar.
Nybyggnad av veterinärstation i Kiruna
Nybyggnad distriktsveterinärstation.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Bygglov nybyggnad maskinhall/verkstad.
Ny modul vid skola i Kiruna
Moduluppställning för skolverksamhet till Bergaskolan i Kiruna.
Ny modul vid skola i Jukkasjärvi
Moduluppställning för skolverksamhet till Jukkasjärviskolan i Kiruna.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Tillbyggnad av gym i Kiruna
Avser tillbyggnad av gym.
Om- och tillbyggnad av kontor vid KA1 och KA2, Kiruna
På anrikningsverken KA1 och KA2 råder brist på kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar tillbyggnad av befintliga kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor vid sovringsverket i Kiruna
På sovringsverket råder brist på anpassade och ändamålsenliga kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar en tillbyggnad med totalt ca 250 m2 på våning 2 samt ca 100 m2 på våning 3. Ombyggnadsdelen utformas med öppen planlösning. Om- och tillbyggnad ger nya kontorsplatser, konferensrum och pausrum. I samband med ombyggnationen sker även renovering av fasad och flytt av carport.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av en övnings- och vårdhall samt tillhörande varmgarage om totalt ca 1530 m² BTA. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Fasadrenovering och fönsterbyte på restaurang Magnetiten samt vaktbyggnad, LKAB Kiruna
Avser fasadrenovering och fönsteråtgärder på restaurang Magnetiten och vaktbyggnaden vid LKAB i Kiruna.
Rivning av brandstation i Gruvstadsparken i Kiruna
Avser rivning av brandstationen på Värmeverksvägen med komplementbyggnad samt gestaltning till naturmark.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Ombyggnation av befintliga kontorsslokaler/verksamhetsanpassning. Installation av ny internhiss, ny sopstation samt anpassning av installationer.
Nytt bränsletält vid SAK i Kiruna
LKAB ska anlägga ett nytt bränsletält placerat bredvid befintliga lagertält. Denna entreprenad omfattar arbeten för mark och grundläggning för lagertältet.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av personalutrymmen i Karesuando
Totalentreprenaden innefattar ombyggnation av Tekniska Verkens personalutrymmen i Karesuando, Kiruna kommun.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kiruna
Bygglov fasadändring affärsbyggnad.
Renovering av hotellrum i Abisko
Renovering av 7 hotellrum.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Kiruna
Bygglov ombyggnad samt ändrad användning från restaurang till frisör och tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ändrad användning affärsbyggnad, lokal 914.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad 16 teknikbyggnader, Jukkasjärvi Bandel 100:1.
Nybyggnad av carport i Kiruna
Bygglov nybyggnad carport, Bygglov nybyggnad belysningsmaster Linbanan 1.
Nybyggnad av carport i Kiruna
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad etablering av basstation.
Uppställning av modul för dusch/bastu vid idrottsanläggning i Kiruna
Avser moduluppställning för dusch/bastu vid Lombia idrottsanläggning för fotbollen i Kiruna.
Utbyte av anläggning för matchur i Lombia ishall, Kiruna
Omfattar utbyte av anläggningen för matchur i Lombia ishall. I uppdraget ingår att demontera den gamla anläggningen samt att montera och driftsätta av den nya anläggningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.