Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Renovering av Manskapshus etapp 2, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (2) är en option från etapp 1 och omfattar Hus 2-5.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Tak- och fasadbyte på Samiska teatern i Kiruna
Avser ombyggnation av tak,- fasad samt fönsterbyte på Samiska teatern i Kiruna.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana. Samt utebelysning.
Utvändig renovering av naturum Abisko, Kiruna kommun
Avser en utvändig renovering av putsad sockel, projektet avser ca 200 kvm sockelyta. Projektet innefattar även renovering av fönster, dörrar som ansluter till sockeln. Även plåtinklädnad byts i sin helhet, gäller plåtinklädnad som är monterad i sockeln.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kiruna
Bygglov fasadändring- affärsbyggnad.
Anläggande av motionsspår mellan Luossavaara-Porfyren, Kiruna
Avser anläggandet av motionsspår mellan Luossavaara och Porfyren i Kiruna kommun. Med option på förbättringsåtgärder rullskidbanan (2181433) samt trottoar (2181435) längs Hjalmar Lundbohms vägen mellan ny GC väg E10 och Dubengatan, en sträcka av ca 100 m.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).