Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av turistverksamhet i Kiruna
Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av en övnings- och vårdhall samt tillhörande varmgarage om totalt ca 1530 m² BTA. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Renovering av Manskapshus etapp 1, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (1) omfattar 2 hus (hus 1 och 6) som renoveras/ombyggs ett åt gången.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Nybyggnad av kök, servering mm i kv 100, Nya Kiruna Centrum
LKAB ska ersätta den verksamhet som sakägaren har idag. Byggnaden består av kök, servering och diverse andra utrymmen och ska byggas på kvarter 100 i Nya Kiruna Centrum.
Ombyggnad till ny tandvårdslokal i Jägarskolan i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av lokaler för ny tandvårdslokal i byggnad 7 på jägarskoleområdet i Kiruna. I entreprenaden ingår, bygg, mark, rör, luft, sö och elarbeten.
Butiksinredningar till kvarter 7-9, Nya Kiruna Centrum
Entreprenaden omfattar inredning till butiks- och restauranglokaler, såsom möbler, textilier, dekoration och belysning i Kvarter 7-9, Nya Kiruna Centrum.
Ombyggnad kontor U byggnad 102 Jägarskolan, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna.
Ombyggnad kontor vid KK2/KK3 & KA3/KK4, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i KK2/3 inklusive KK8 och i KA3/KK4. Ombyggnadsyta ca 300 m2 i KK2/3 inklusive KK8 (Huvuddel 1) och ca 70 m2 i KA3/KK4 (huvuddel 2).
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Takarbeten på skola i Kiruna
Takbeläggningsbyte på Luossavaaraskolan.
Nybyggnad av industribyggnad i Kiruna
Bygglov sökt för nybyggnad av industribyggnad.
Byte av takbeläggning på Resurscenter i Kiruna
Avser byte av takbeläggning, Resurscenter i Kiruna. Takbeläggningen ska bytas ut till samma typ av takbeläggning som det är på befintligt tak.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- kontor samt rivning av kur.
Nybyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad affärslokal kvarter 7 , lokal 708b.
Nybyggnad av automatstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- drivmedelsstation.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbyggnad för trafikverket.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad affärsbyggnad, kv7 lokal 708a.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- affärsbyggnad, lokal 804, Bygglov ombyggnad- affärsbyggnad, lokal 806 Linbanan 1.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ombyggnad- kontorsbyggnad.
Renovering av turiststation i Katterjåkk
Renovering av turiststation efter vattenskada.
Installation av luftbehandlingssystemet för källare MTAB, Svappavaara
Objektet omfattar installation av luftbehandlingssystemet för källare MTAB, Svappavaara.
Fönsterbyte på förskola i Kiruna
Fönsterbyte Lilla Björn förskola.
Takåtgärder på skola i Abisko, Kiruna
Takåtgärder Abisko skola.
Fasadmålning på förskola i Kiruna
Fasadmålning på Kottens förskola.
Takbyte på förskola i Kiruna
Bullerbyns förskola takbyte.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.