Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (22)
Gävle (60)
Hofors (3)
Hudiksvall (26)
Ljusdal (19)
Ockelbo (5)
Ovanåker (9)
Sandviken (15)
Söderhamn (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Spårbyte längs Ostkustbanan mellan strömsbro-Vallvik (fd Gävle-Ljusne/Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 31-46 2021. Brounderhåll och reparationer.
Värmebeläggning i region Mitt/Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W2, Gävleborgs län: X4, Västernorrlands län: Y3.
Tankbeläggning i region Mitt, W, X och Z-län
Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W20 2021, W20 2022, X20 2021, X20 2022, X20 2023, Z20 2021 och Z20 2022. Kontraktstiden är två år för Jämtland och Dalarna samt tre år för Gävleborg.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Högtemperaturlina Valbo - Untra
Valbo-Undra högtemperaturlina, 32 km.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarna och Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X1 och X2.
Ombyggnad av kontorslokaler i Gävle
Ombyggnation av hela byggnaden från plan 1-6 gällande kontorsplan, personalmatsal, konferensrum, källare med arkiv, teknikutrymmen, korridorer, omklädningsutrymmen samt förråd. Ny entré, ommålning fasad och omläggning takduk/takpapp. Vissa områden i byggnaden behåll intakta. Ombyggnationen etappindelas och slutbesiktas innan ett brukarövertagande.
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum), träd och buskar på flera ställen efter sträckan, två tillgänglighetsanpassade busshållplatser, övergångsställen, nya parkeringsräcken. Ledningsarbeten på Gästrike Vattens ledningar. Hofors kommun är medfinansiär.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Bollnäs
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Bollnäs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Utbyggnad av verkstadslokal samt personallokal i Hudiksvall
Avser utbyggnad av verkstadslokaler samt personallokal/kök.
Allmän upprustning av idrottsplats i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar, som utförandeentreprenad, upprustning av Träffens sporthalls allmänna ytor samt tillbyggnad av spelargång för bättre åtkomst till omklädningsrum.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X3.
Förstärkning av bro över Ljusnan vid Ljusdal
Förstärkning BK4. Stålbro som förstärks i balkarna.
Ombyggnad till seniorboende i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende / seniorboende.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus och marklov för utemiljö/parkering på stene 6:24 i järvsö.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på pl.3.
Ombyggnad till trygghetsboende i Bergvik
Lindens gamla servicehusdel ska byggas om till 24 lägenheter, fördelade på 18 två-rummare med kök och sex lägenheter med ett rum och kök. Alla lägenheter ska få inglasad balkong.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2. Ca 16 st hyresrätter.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sandviken
Om- och tillbyggnad av förskola samt utemiljö.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Gävleborgs län: X5.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig lastkaj till hall, Bygglov för tillbyggnad av förråd, entré, kontor och fasadändring på fastigheten köpmanberget 5:7.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering i badrummen.
Förnyelse av ledningsnät samt utbyggnad av dagvatten i Hagaström etapp 2
Gävle Vatten AB planerar att påbörja upphandling av Ledningsnätförnyelse i Hagaström, Gävle. Ca 1km förnyelse av vattenledningsnät samt utbyggnad av dagvatten. Prel. start 1 maj 2021. OBS! Detta är en planera upphandling där innehåll och tider kan komma att förändras innan publicering.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av broar i Hudiksvalls kommun.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder, kontor & vårdlokaler.
Ombyggnad till kontorslokaler mm, Bollnäs
Planer på kontorslandskap med mötesrum, konferensrum och event.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på Duvan 1.
Ombyggnad av bussgata i Björktjära
Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i nordvästra Bollnäs.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Forsa
Objektet avser renovering/ombyggnation av våtrum med byte av vs-stammar i både kök och badrum och ventilationsarbeten i lägenhet, totalt 46 lägenheter, inklusive erforderliga el-arbeten. Frejavägen 9-17 består av 5 huskroppar som har vardera 2 våningsplan, husen saknar hiss.
Renovering av spontkaj i Engesberg, Gävle
Objektet avser reparation av spontkaj i Engesberg på en sträcka av ca 125 meter. Arbetet med spontkajen omfattar pågjutning och nedgjutning av krönbalk, träavvisarverk och avkörningsskydd, utbyte trädäck, målning stålkonsoler och pollare, utbyte marköverbyggnad bakom krönbalk, inspektion och inmätning av befintliga dragstag i samband med schakt.
Utbyggnad av byanät i Kårböle
I entreprenaden ingår samtliga arbeten från planering till färdigt nät med driftsatta kunder i Kårböle. Detta innebär bland annat projektering, förläggning, arbeten i och på kunders fastigheter, provning av driftklar anläggning m.m.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Ombyggnad till padelhall i Hudiksvall
Planer för 5 padelbanor.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Avser ombyggnad från lokal till bostäder samt tillbyggnad av balkonger.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B.
Rivning av flerbostadshus, Söderhamn
Upphandlingen avser sanering av farligt avfall och totalrivning av fem flerbostadshus och fyra garagebyggnader inom fastigheten Renlaven 1 med adress Tallvägen 10-18 i Söderhamn. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 3330 m2.
Ombyggnad av kök mm vid särskilt boende i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av köket på Hemstagården som för tillfället är ett mottagningskök men ska bli ett tillagningskök. Renoveringen innebär främst åtgärder av planlösning, ytskikt och golvbrunnar/avlopp samt ventilation. Även viss köksutrustning byts ut.
Renovering & ombyggnad av teater i Söderhamn
Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn. Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. Nya motoriserade lingångar monteras. Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. Ny hörselslinga installeras. Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Rivning av elektrisk ledning i Ljusdal
Avser rivning av den gamla ledningen samt återställningsarbeten.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Renovering av kök på Forsagården.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av ventilation och köksinredning samt ny vattenburen värme på förskolan Pukslagargården.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av kök på Masurgården samt Tummelisagården som är kommunala förskolor i Gävle Kommun. Renoveringen innebär främst åtgärder av ytskikt men även åtgärder för golvbrunnar och golvlutning.
Ombyggnad återvinningscentral i Sandviken
Objektet avser ombyggnad av återvinningscentralen vid Tuna industriområde i Sandviken. Nya asfaltsytor, tillbyggnad av befintlig sorteringsramp med tillhörande byggnader etc. I projektet ingår bl a nybyggnader, nya rörinstallationer samt anpassning av befintlig anläggning vid ny entré, nya installationer samt markarbeten för nybyggnader samt markytor.
Åtgärdande/takreparation i lägenheter i Bollnäs
Objektet avser åtgärdande av 16 st lägenheter pga, fuktskador i tak invändigt. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på övervåningen på Duvan 2.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
VS-arbeten i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (kulvert, rör- och isoleringsarbeten) i 8 st objekt i Ljusdals kommun. Objekten är belägna på: Hogdinsgatan 10, Ljusdal, Kolsvedjavägen 1,3,5,7,9, Ljusdal, Kolsvedjavägen 8, Ljusdal, Lilla Vintergatan 5, 7, Ljusdal, Ringvägen 52, Ljusdal, Skolvägen 10, Färila, Stationsgatan 17, Järvsö samt Verkstadsskolevägen 38, Ljusdal.
Ombyggnad av hetvattenpannor vid kraftvärmeverk i Sandviken
Upphandlingen omfattar komplett leverans och installation av bränsleberedning, bränslehantering och förbränningsutrustning för två hetvattenpannor inkluderande ny pelletskvarn och nya träpulverbrännare. Nya transportledningar, kanaler, el- och processinstallationer i erforderlig omfattning för att innehålla specificerade krav avseende kapaciteter, reglerområden, fjärrmanövrering och miljöprestanda. Objektet är beläget på fastigheten ELDSOPPEN 1 inom Björksätra Kraftvärmeverk, Sandvikens kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Ockelbo
Tillbyggnad av affärshus/lokal. Ica-butiken ska enkelt förklarat bygga en e-handelscentral. En ny butiksdel utrustad med eget kylrum, frysar, lager för matkassar samt arbetsstationer för personalen att ta emot och hantera online-beställningar. Utbyggnaden blir söderut längs med Södra Åsgatan. Till detta planeras en i- och urlastningsplats samt tre nya kundparkeringar, för online-beställningar.
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Avser utbyte av befintlig gatubelysning till LED-belysning under 2021. Detta kommer att ske löpande i två definierade områden, Norr om E16 till Högbo och Storvik.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Mitt
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Reparation och ommålning av bro över bangård i Ljusdal
Broreparation och ommålning av gångbro över bangård.
Ombyggnad av ventilation i Centrumgallerian i Ockelbo
Ockelbo Kommun avser att utföra ett energisparprojekt genom att byta ut befintliga ventilationsaggregat mot nya med värmeåtervinning. Befintligt kanalsystem skall i stort sett vara befintligt och återanslutas och endast delar av byggnaden förses med nytt kanalsystem och don. En tillbyggnad utförs med fläktrum i två våningar för att försörja delar av byggnaden med nya aggregat, delar av kanaldragningen sker utomhus, dessa isoleras och förses med ytbeklädnad.
Nybyggnad av omlastningsytor i Forsbacka
Objektet avser nybyggnad av omlastningsytor i Forsbacka. Nya asfalts- och grusytor, omlastningsramp, omlastningsficka och tvättficka, staket etc.
Underhåll av bro över Harmångersån vid Harmånger
Nya kantbalkar, räcken, tätskikt, beläggning. Betongbro.
Kollektivtrafikåtgärder på busshållplatser inom Gävleborgs län
Omfattar 21 busshållplatser samt 2 vändplaner i Sandviken, Gävle, Söderhamn och Hudiksvalls kommuner.
Ombyggnad av väg 531 mellan Stackbo-Hästbo
Dikning, bärighetsåtgärder, asfaltering.
Ombyggnad av rör- och ventilationssystem på skola i Los
Los Centralskola ska förses med nytt ventilationssystem och nytt värmesystem. Befintlig värmepanna för fliseldning och värmepanna för olja, med värmedistribution via kulvertar från hus A till övriga byggnader, ska ersättas av värmepumpar i varje byggnad. Borrning för bergvärme. Ny ventilationsanläggning utförs i varje byggnad (3 st)
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Installation av bergvärmepump och luftbehandlingsaggregat på skola i Edsbyn
Knåda skola i Knåda ska genomgå viss renovering så som: Installation av ny värmepumpsanläggning typ bergvärme. Nytt luftbehandlingsaggregat med återvinning.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Storvik
Entreprenaden omfattar utbyte av tre st hissar på Magasinsgatan 15 och 18 samt Tore Petregatan 52 i Storvik.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Ny rondell i Bollnäs
Planer på ny rondell vid stadshuset i Bollnäs.
Ombyggnad av torg i Ockelbo
Ombyggnad av torg.
Ombyggnad av receptionen i kommunhuset i Edsbyn
Ombyggnad av receptionen i Kommunhuset.
Underhåll av bro över järnväg i Bäling
Betongreparationer och tätskiktsbyte.
Tillbyggnad av verkstad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad på borr 5:103 i bränta, ljusdal.
Installation av värmepumpar, byte av rörkulvert mm i flerbostadshus i Näsviken
Avser installation av värmepumpar, byte av rörkulvert och kallvattenservis på Mälensvägen 4 - 64 i Näsviken. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.