Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (18)
Gävle (66)
Hofors (3)
Hudiksvall (19)
Ljusdal (5)
Ockelbo (2)
Ovanåker (13)
Sandviken (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 149 st.

Varmmassabeläggning i region mitt, Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Beläggningsgrupper; Dalarnas län: W1,W2, Gävleborgs län: X1, X2, Västernorrlands län: Y1.
Halvvarm massabeläggning i region mitt, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län
Beläggningsgrupper; Gävleborgs län: X10, Västernorrlands län: Y10, Jämtlands län: Z10.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Tillbyggnad av skola, Hus T, Iggesund etapp 2
Avser tillbyggnad av skola (åk 6-9), Hus T.
Centrumutveckling samt kajrenovering i Söderhamn, etapp 2
I etapp 2 fortsätter utvecklingen av kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, en fortsättning av utbyggnad av gångfartsområde på Norra Hamngatan, ombyggnad av del av Köpmantorgets parkering samt en ombyggnation av Gurkparken till en aktivitetspark för alla åldrar. Utöver den här upprustningen innehåller entreprenaden en omfattande kajrenovering på sträckan från Järnbron till Hamnbron samt att en gång- och cykelbro målas om i samband med att den lyfts bort för att kunna utföra kajrenoveringen.
Tillbyggnad av skola i Bergsjö
Tillbyggnad av skola.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden med 3 utbyggnader vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Upprustning av lokalnät i Enånger, Hudiksvall
Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I entreprenaden ingår b la kabelförläggning, schaktarbeten, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: Oisolerad luftledning (låg och mellanspänning), Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS (lågspänning) samt Stolpstationer/markstationer.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Ombyggnad av skola i Sandviken
Ombyggnad Årsunda skola.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Avvattningsåtgärder i region mitt, Gävleborgs län
Kantskärning, dikesbottenrensning. E4 Gävle-Enånger, E16 Gävle-Hofors och Väg 83 Arbrå-Hovsätter (option).
Ombyggnad för Hemtjänsten på Heden 112 i Bollnäs
Avser ombyggnad och anpassning av plan 1 och 2 på Heden hus 112 för Bollnäs kommuns Hemtjänst. Plan 2 kommer att innehålla kontor, konferenslokaler, matsal med pentry, förråd mm. Plan 1 kommer att innehålla omklädningslokaler, grupprum och förråd. På plan 0 endast fläktrum och installation av ventilationsaggregat.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Renovering av idrottshall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av Andersbergs Idrottshall.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 27 lägenheter inklusive erforderliga el-arbeten. Objektet är beläget på Rubingränd 1-5 i Iggesund.
Underhållsåtgärder på flerbostadshus i Gävle/Hedesunda
Avser underhållsåtgärder, målning och snickeriarbeten, på objekt i Gavlegårdarnas bestånd. Gävle: Del 1 Objekt 1. Brunnsgatan 47,45 och Gustavsgatan 3. Objekt 3. Högbergsgatan 5-11. Objekt 4. Hillmanskroken 11-23, Sjunde Tvärgatan 40,51, 54-56. Del 2 Objekt 5. Sjunde Tvärgatan 41-47, Sjunde Tvärgatan 49, Sjunde Tvärgatan 42-52, Väpnargatan 24-50. Objekt 6. Sicksackvägen 29. Del 3 Objekt 7. Norra Stapeltorgsgatan 5 Objekt 8. S. Kansligatan 24, S. Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. Del 4 Objekt 9. Brynäsgatan 39 D, 39 E-G. Hedesunda: Del 5 Objekt 10. N Stiftelsevägen 17-23. Objekt 11. N. Stiftelsevägen 7-15. Del 6 Objekt 12. Skomakarvägen 18-32. Objekt 13. N Stiftelsevägen 14, 16, 27, 29 och 31.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, etapp 2
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser byggdelen. Markdelen på 2019949. 70-80 stycken parkeringar som ska byggas på dockningsstationen.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Balkong- & fasader. Parkeringsplats och sophus.
Ombyggnad till kontor i Sandviken
Ombyggnad till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten och fönsterbyte, Kasköplan 5 och 8 (norra och östra fasaden), komplett arbete.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Fönsterbyte samt utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser fönsterbyte, fönsterrenovering och utvändig målning på fem flerfamiljshus. Utvändig målning på två fristående förråds-och miljöbyggnader. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Ombyggnad av Pinnmovägen 24, Gävle 24 st lägenheter byggs om till 12 st lägenheter. Befintlig lokal i markplan byggs om till kontor och 3 aktivitetsrum.
Utvändig målning av flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning av 10 st. flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader på Kv. Hanebo Kyrkby 5:11, Promenaden 1-33 i Kilafors. Objektet är indelat i tre huvuddelar med utförande 2023, 2024 och 2025. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Underhåll av bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-179-1 GC- tunnel vid Sätrahöjden - Majvägen.
Renovering av äldreboende i Arbrå
Projektet omfattar 3 lägenheter på Hälsingegatan 43 i markplanet och bottenvåningen på Hälsingegatan 43 A-C (avdelningar Höstsol och Rosengård) som består av 16 lägenheter samt gemensamma utrymme bl.a. korridor, kök och samvaro. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Underhållsingenjör signal till järnvägsprojekt, Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Våggatan - Brogatan.
Riktade miljöåtgärder i Gävleborg och Jämtlands län
Utterpassage med torrtrumma. Bro 21-623-1 längs E4 över Söderalaån vid Sunnansjö (X-län) och bro 23-58-1 längs E14 över Bölesjön vid Österböle (Z-län).
Inventering av vägar i Gävleborgs län
Inventering bullerdämpande åtgärder hos privata fastighetsägare, dvs byte av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sandviken
Nya inglasade balkonger på flerbostadshus.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Projektet avser omläggning av naturgräsplan 105x63 meter inklusive dränerande lager samt VA. Arbetet skall utföras enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan, REV C 2015:01.
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 1
Entreprenaden omfattar bl a utbyte av samtliga ventiler till dricksvattenledningar, installation av ny avloppsledning i trapphuset för avledning av takvatten och golvbrunnar, utbyte av stege i reservoaren, ny mynning vid inloppsledningen för förbättrad vattenomsättning i reservoaren samt demontering av spolrör i reservoaren. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Biträdande projektledare och projektstöd för installationsentreprenad VViS MS7
Placering Gävle. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 24 månader.
Ombyggnad av kommunentré samt servicecenter i Hudiksvall
Objektet omfattar ombyggnation av befintlig kommunentré med tillkommande funktioner.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal med byte av fönster.
Utvändig målning av flerbostadshus i Arbrå
Avser fönstermålning och utvändig målning på flerfamiljshus byggd i 4 radhuslängor. Objektet indelas i 2 etapper som ska utföras 2023 och 2024. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning på tre områden i Gävle
Omfattar utvändig målning i tre områden, område 1018, 3026 och 3166. Objekten är belägna i stadsdelen: Brynäs, Brynäs 35:2, Gävle kommun med adress Brynäsgatan 39D, 39 E-G (område 1018). Söder, Söder 37:6, Gävle kommun med adress S.Kansligatan 24, S.Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. (område 3166). Centrum, Norr 47:6, Gävle kommun med adress Norra Stapeltorgsgatan 5. (område 3026).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ockelbo
Fasadändring altaner & balkonger på flerbostadshus på Prästbordet 1:43, Vi 1:54 och Vi 1:55.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Reparation av Hamnbron i Söderhamn
Avser underhåll/reparation av bro 21-341-1 över Söderhamnsån i Söderhamn på väg 5506, Norralagatan. Bron ska vara avstängd för all trafik.
Gjutning slamfrysbäddar i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun upphandlar gjutning av fyra stycken slamfrysbäddar vid Ulvbergets Återvinningscentral.
Utvändig målning på äldreboende i Arbrå
Projektet omfattar utvändig målning av ett flertal huskroppar på ett äldreboende, kv Ängslunda 4 och 9 i Arbrå. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Fönsterbyte och fasadarbeten på flerbostadshus i Bollnäs
Avser fönsterbyte, omfärgning av fasader och utvändig målning på ett flerfamiljshus. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Byte av tätskikt på bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-130-1 över GC-väg å Furuviksvägen NO Bomhus C.
Underhåll av bro i Ovanåker
Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av gruppbostad i Edsbyn
Avser ändrad användning, dagverksamhet till gruppboende lss.
Ombyggnad till kommunarkiv på Heden 118 i Bollnäs
Avser ombyggnad av delar av hus 118 på Heden, f.d. Bergvallhallen mm. till kommunarkiv. Förutom arkiv skall kontor, personalrum och förråd byggas inom befintliga lokaler. Nya WC och RWC byggs om inom befintliga lokaler.
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka.
Renovering av ridunderlag i ridhus i Gävle
Projektet avser renovering av ridunderlag i ridhuset på Skogmur Ridanläggning. Ridbanan i ridhuset är 25 x 80 meter.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Till/ombyggnad av livsmedelsaffär i Delsbo
Till/ombyggnad för ny pantmaskin.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Anmälan för byte av hiss på Stenhamre 9:11 i Ljusdal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).