Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävleborgs län

Bollnäs (18)
Gävle (95)
Hofors (5)
Hudiksvall (34)
Ljusdal (13)
Ockelbo (4)
Ovanåker (18)
Sandviken (24)
Söderhamn (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 228 st.

Ombyggnad av centraloperation mm på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Värmebeläggning i region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X3, Västernorrlands län: Y2, Jämtlands län: Z2.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W11, W12 och Västernorrland: XY10.
Utbyggnad av kontor mm i Hudiksvall
Bla påbyggnad av 1 våning.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum), träd och buskar på flera ställen efter sträckan, två tillgänglighetsanpassade busshållplatser, övergångsställen, nya parkeringsräcken. Ledningsarbeten på Gästrike Vattens ledningar. Hofors kommun är medfinansiär.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ämbarbo, Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Spontning av å i Söderhamn
Spontning av Söderhamnsån.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar stambyte och badrumsrenovering av 128 st lägenheter fördelat på två områden. Kv TALLEN 1, Tallvägen 1-5 samt Kv BANANEN 4, Köpmangatan 25-27, Humlegårdsgatan 2 samt Norralagatan 1, Söderhamn.
Nytt kylsystem till ishall mm i Sandviken
Objektet avser utbyte av kylsystem för Jernvallens ishall samt bandyplan. Rivning av befintlig ispist och anläggande av ny ispist för bandyplan med tillhörande kylanläggning samt ny kylanläggning och nytt avfuktningsaggregat för ishallen. Upprustning av befintlig maskinhall.
Stamrenovering i flerbostadshus i Storvik
Avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation mm på adresserna Kvarnvägen 2,3,4,6, Kårsgatan 4, och Fiskargatan 2. Option: Adresser Thore petre 52, Magasingatan 15,18, Thore petre 19 och Vallgatan 14.
Om- & tillbyggnad av idrottshall i Sandviken
Om- & tillbyggnad av Parkhallen i Storvik.
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, fönster, plåtfasad m.m.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom Västernorrland-, Gävleborg-, Uppsala-, Stockholms- Södermanlands- och Östergötlands län. Signalställverk mod 59 belägna på bandel och driftplats: 211- Bodsjön, Nyhem, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Kälarne, Roback, Håsjö, Singsån, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken, Graninge och Helgum. 212- Bräcke, Bensjöbacken, Dysjön. 215- Ovansjö, Östavall, Juån, Mellansjö, Norrhög och Ångebyn. 216- Örabäcken, Hälsningenybo och Tallåsen. 410- Östertälje. 430- Säby och Ekeby. 511- Vretstorp och Linddalen.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 94 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Björkbergsvägen 10-16 samt 19-53.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fönsterrenovering på Barberaren 7.
Ombyggnad av hälsocentral i Arbrå
Ombyggnad av ett våningsplan för hemsjukvården och hemtjänsten. Den ombyggda ytan ska bland annat innehålla omklädningsrum, paus och mötesrum, grupprum, kontor mm. Total yta invändigt som berörs av ombyggnaden för ny planlösning är ca 565 kvm. Utvändiga arbeten som ska utföras är anläggande av en ny parkering med plats för 49 st parkeringsplatser, samt renovering / byte av tätskikt på yttertak.
Tillbyggnad av vattenverk i Gävle
Om allt går enligt planerna kommer man att bygga ut vattenverket i Valbo i Gävle.
Ombyggnad till gruppboende i Gävle
Bygglov för ombyggnad till LSS-boende.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar, bron vid Maråker ingår som en option.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av broar i Hudiksvalls kommun.
Fasadåtgärder längs Norra stambanan i Region Mitt
Ca 100 fastigheter totalt i Gävleborgs-, Jämtlands- och Västernorrlands län. Nya fönster och dörrar.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Sanering av mark samt renovering av förskola, Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar Renovering av förskolan Högbergsgården. Renoveringen innebär främst åtgärder av invändiga ytskikt, fönsterbyte, sanering av PCB i mark och omtag för utemiljön på gården.
Markanläggning vid camping i Söderhamn
Söderhamns kommun avser att på totalentreprenad låta utföra markarbeten på Stenö camping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Ramavtal avseende material och programmering av trafiksignalsanläggningar mm, Gävle
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Avser Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Kollektivtrafikåtgärder på busshållplatser inom Gävleborgs län
Uppdelat i tre huvuddelar; produktionsår 2022 (klart 2022-10-31), produktionsår 2023 (klart 2023-10-31) och produktionsår 2024 (klart 2024-10-31). Busshållplatser och vändplaner.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4.
Ombyggnad av ventilation och anpassning av lokaler vid skola i Gävle
Avser anpassning av lokaler för bl.a. matsal (utöka ytan för matsal) och därmed flytt av musikrum samt ventilationsåtgärder inkl. byte av aggregat. Utemiljö kring nya sidoentrén ska utföras.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten och fönsterbyte, Namsosplan 5 och 12 (norra och östra fasaden).
Ombyggnad av metodkök & fönsterrenovering på skola i Gävle
Avser ombyggnad av metodkök Polhemsskolan P5 samt fönsterrenovering.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Renovering av flerbostadshus i Delsbo
Objektet avser renovering av ytskikt, el-, sanitets- och luftinstallationer i totalt 16 lägenheter.
Ombyggnad till optiker och massageverksamhet i Hofors
Objektet avser om- och tillbyggnad av Swedbanks gamla lokaler vid Centralgatan i Hofors för att inrymma lokaler till Optiker och behandlings och butiksverksamhet (Eva's Massage).
Renovering av bad i Sandviken
Ny vattenreningsanläggning till Storviksbadet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad, balkonger.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser intill den befintliga parkeringen på Kotorget.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Utvändiga måleriarbeten för Gavlefastigheter AB
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på nedanstående objekt: Gasklockorna, Atlasgatan 3, Hedesunda IP, Vinnersjövägen 32 Hedesunda, Hemlingbystugan, Hemlingbyvägen 89, 95, Kastvallen, Korsnäsvägen 130, Källbackens paviljong, Norra Kungsvägen 57, Sjömanskyrkan, Kyrkogatan 32, Svangården, Gamla Bönavägen 25, Tallåsgården, Tallåsen 8 Valbo, Åbyvallen, Åbyforsvägen 2 Valbo samt Ängsullsgården, Ängsullsvägen 24 Gävle.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, takbyte och målning av fasadsockel.
Renovering av sporthall i Alfta
Byta till ny ridåvägg samt ny takkonstruktion för montering i Alfta sim- och sporthall.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
VVS-arbeten på Gärdeåsskolan i Ljusdal
Entreprenaden omfattar byte av kulvertar, VVX-enhet, radiatorventiler, gruppventiler, shuntgrupper och byte av ventilationsaggregat mm.
Ombyggnad av markanläggning vid Hofors station, Hofors
Ombyggnad av mark vid Hofors station.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
På Rågången i Sörby pågår ett underhållsprojekt där vi byter fönster och balkongdörrar i alla lägenheter. Projektet omfattar 286 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från vandrarhem till flerbostadshus, 4 lägenheter.
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 1
I etapp 1 utvecklas kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, ombyggnad av Norra Hamngatan till ett gångfartsområde, en större torgyta med scen som förses med markvärme samt en brygganläggning öster om gång- och cykelbron i öster. Etapp 1 omfattar den västra delen, sträckan från Källgatan till och med Strykjärnsparken förbi gång- och cykelbron i förlängningen av Skolhusgatan.
Rivning av avloppsreningsverk i Färila
Avser komplett rivning av byggnad ned till- och med grundplatta, fundament och markisolering.
Renovering av kulturobjekt inom Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län
Renovering av milstolpar och byggande av fundament till milstolpar, renovering av gränsstenar, grindstolpar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt.
Riktade utteråtgärder vid bro över Bölesjön vid Österböle
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E14 vid bro över Bölesjön.
Upprustning efter brandskada i flerbostadshus i Gävle
Avser upprustning efter brandskada på Norra Fiskargatan 1A, Gävle.
Nybyggnad av kylproduktionsanläggning vid bandyhall i Bollnäs
Entreprenaden omfattar leverans och uppställning av 1 st vätskekylaggregat, VKA1, och 1 st kylmedelskylare KMK1 samt leverans av två cirkulationspumpar KB1-P1 för cirkulation av köldbärare för iskyla samt KYM1-P1 för cirkulation av Kylmedel från kondensor samt driftsättning av anläggningen vid nybyggnationen av Bollnäs Bandyhall.
Nytt storkök vid äldreboende i Torsåker
Totalentreprenaden avser nytt storkök. Ombyggnaden utförs med full verksamhet i byggnaden. Husens funktioner skall vara i drift under ombyggnadstiden.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Riktade utteråtgärder längs E4 i Gävleborgs län
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E4 vid bro över Söderalaån .
VS-arbeten i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (kulvert, rör- och isoleringsarbeten) i 8 st objekt i Ljusdals kommun. Objekten är belägna på: Hogdinsgatan 10, Ljusdal, Ringvägen 17 A-F, 20, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, Hantverkaregatan 16, 18, 20, Postplan 14, 16, 18, Ramsjövägen 5 samt Sorrovägen 4, Färila.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården.
Fönster- och utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Avser fönster- och utvändigmålning på Kv. Kilafors 5:109-5:124, Sågstigen 3-11 Objektet indelas i 2 etapper som ska utföras 2022 och 2023.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Byte av överhettare 3 vid kraftvärmeverk, Bollnäs
Avser byte av överhettare 3 (ÖH3) vid BEAB´s kraftvärmeverk i Bollnäs. BEAB har för avsikt att i egen regi och/eller som sidoentreprenader genomföra andra reparationsarbeten på pannan under samma tidsperiod som överhettarbytet pågår.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser markarbeten.
Renovering av broar i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar renovering av 2st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid kvarnvägen.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Planer på installation av solceller.
Nya X-frånskiljare längs järnväg sträckan Gävle-Tierp
El 17 H08. Nya X-frånskiljare på platserna Söderhamn och Gävle transformatorstation, Bomansberget, Marma, Salsta, Järlebo samt Skärpan inom Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Uppsala kommuner.
Ombyggnad av torg i Ockelbo
Upphandlingen avser om och tillbyggnad av markanläggning vid Ockelbo torg.
Tillbyggnad av lager i Söderhamn
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad till gc-bro i Ljusdal
Utförande av ombyggnad av en tidigare järnvägsbro över Ljusnan till gång- och cykelbro vid Edänge, Ljusdals kommun.
Utbyte av luftbehandling TA 7 i industrihus i Alfta
Objektet avser Installation av ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler. Erforderlig håltagning samt ställningar ingår. Beställare utför alla el och rörjobb samt plattform med väggar för nya ventilationsaggregatet.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Byte av biltvätt i Hudiksvall
Utbyte av biltvätt
Ny kylanläggning till Alfta ishall
Kylanläggningen i Alfta ishall ska bytas ut. Till stor del kommer arbeten att utföras i kylmaskinrummet, men till viss del även i ishallen.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal byte av yttertak och puts av fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).