Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Renovering av sporthall i Alfta
Byta till ny ridåvägg samt ny takkonstruktion för montering i Alfta sim- och sporthall.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Ny kylanläggning till Alfta ishall
Kylanläggningen i Alfta ishall ska bytas ut. Till stor del kommer arbeten att utföras i kylmaskinrummet, men till viss del även i ishallen.
Utbyte av luftbehandling TA 7 i industrihus i Alfta
Objektet avser Installation av ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler. Erforderlig håltagning samt ställningar ingår. Beställare utför alla el och rörjobb samt plattform med väggar för nya ventilationsaggregatet.
Renovering av sporthall i Alfta
Byte av befintligt uppreglat gymnastikgolv till nytt uppreglat, kombinationselastiskt sportgolv i Alfta sim- och sporthall.
Ombyggnad av värmesystem vid skola i Edsbyn
Ombyggnad av värmesystemet på Lillboskolan i Edsbyn. Borrning av nya hål för bergvärme, samt installation från bergvärmehål till befintliga värmepumpar.
Ventilationsarbeten i skola i Alfta
Byta till ett nytt aggregat med återvinning samt både till- & frånluft.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Utrivning av damm och anläggande av sjötröskel vid sjön Långrösten mm, Länsstyrelsen Gävleborg
Avser utrivning av damm och anläggande av sjötröskel vid sjön Långrösten samt anläggande av fiskpassage m.m. i damm vid sjön Lillrösten i Ovanåkers kommun.
Cylinderbyten i flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av låscylindrar mm på Västra Edsbyn 13:14 13:15, Norra Edsbyn 25:1 i Ovanåkers kommun.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av anläggning med förråd.
Fönsterbyte på kommunhuset i Edsbyn
Fönsterbyte, alla fönster mot söder och 10 fönster mot öster ska bytas ut.
Renovering av campingstugor i Alfta
Samtliga stugor ska rustas, målning, tak & grund.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).