Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Projektet avser omläggning av naturgräsplan 105x63 meter inklusive dränerande lager samt VA. Arbetet skall utföras enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan, REV C 2015:01.
Ny belysningsarmatur i offentliga miljöer, Ovanåkers kommun
Belysningen i Ovanåkers kommun har indelats i 5 olika områden. Denna upphandling berör område D och E, och i dessa två områden är det totalt 665 belysningspunkter som ska bytas ut.
Rivning och sanering efter fd skola i Edsbyn
Avser rivning av den gamla låg- och mellanstadiebyggnaden på fastigheten Västra Edsbyn 14:10. Byggnaden innehåller farliga ämnen så som bland annat asbest och PCB där vissa av dem även har spridit sig till marken intill byggnaden. Inför rivningen behöver därför fastigheten saneras och i samband med entreprenaden ska också den mark som är förorenad saneras.
Underhåll av bro i Ovanåker
Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av gruppbostad i Edsbyn
Avser ändrad användning, dagverksamhet till gruppboende lss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alfta
Ansökan om bygglov för ändrad användning - kontor till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industri.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Underhåll av broar i Edsbyn
Avser åtgärder på bro.
Åtgärder för fria vandringsvägar i Galvån i Ovanåkers kommun
Avser åtgärder för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter förbi dammarna i utloppen ur sjöarna Lill- och Långrösten i Ovanåkers kommun.
Åtgärder avseende akustik & belysning vid skola i Edsbyn
Akustiktak & belysning, för att åstadkomma bättre ljud- & ljusmiljö i ett antal klassrum.
Utbyggnad av boxar i Edsbyn
2 023 blir det olagligt att ha hästar i spiltor, vilket är fallet i Edsbyns ridhus. Investeringen innebär utbyggnad för boxar i tillräcklig omfattning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).