Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av folkhögskola i Bollnäs
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Bollnäs folkhögskola.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende +65. Det blir ett 40-tal lägenheter.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på pl.3.
Ombyggnad av bro över Voxnan vid Lenninge
Bärighet (BK4). Utbyte av brolager.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Ombyggnad till kontorslokaler mm, Bollnäs
Planer på kontorslandskap med mötesrum, konferensrum och event. Bygglov för tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av bro över sj vid Hanebo kyrka
Bärighet (BK4). Bro över Norra Stambanan.
Åtgärdande/takreparation i lägenheter i Bollnäs
Objektet avser åtgärdande av 16 st lägenheter pga, fuktskador i tak invändigt. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Norra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Industrigatan, Södra delen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Nybyggnad av kylproduktionsanläggning vid bandyhall i Bollnäs
Entreprenaden omfattar leverans och uppställning av 1 st vätskekylaggregat, VKA1, och 1 st kylmedelskylare KMK1 samt leverans av två cirkulationspumpar KB1-P1 för cirkulation av köldbärare för iskyla samt KYM1-P1 för cirkulation av Kylmedel från kondensor samt driftsättning av anläggningen vid nybyggnationen av Bollnäs Bandyhall.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av dagcenter i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från bostad till dagligverksamhet.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC-väg vid ny förskola.
Tillbyggnad av lager i Bollnäs
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till behandlingsrum med tillhörande kontor.
Tillbyggnad av boende i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, södra delen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, norra delen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.