Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Röste
Ny gc-väg Norrborn-Röste med bro över Röste å, förstärkningsåtgärder, antalet utfarter minskas, vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning, hållplatsåtgärder, buller- och sidoområdesåtgärder, avvattningsåtgärder och trumbyten, viltstängsel. Detta är etapp 1 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Fönsterbyte samt utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser fönsterbyte, fönsterrenovering och utvändig målning på fem flerfamiljshus. Utvändig målning på två fristående förråds-och miljöbyggnader. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning av flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning av 10 st. flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader på Kv. Hanebo Kyrkby 5:11, Promenaden 1-33 i Kilafors. Objektet är indelat i tre huvuddelar med utförande 2023, 2024 och 2025. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Våggatan - Brogatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Arbrå
Avser fönstermålning och utvändig målning på flerfamiljshus byggd i 4 radhuslängor. Objektet indelas i 2 etapper som ska utföras 2023 och 2024. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Fönsterbyte och fasadarbeten på flerbostadshus i Bollnäs
Avser fönsterbyte, omfärgning av fasader och utvändig målning på ett flerfamiljshus.
Utvändig målning på äldreboende i Arbrå
Projektet omfattar utvändig målning av ett flertal huskroppar på ett äldreboende, kv Ängslunda 4 och 9 i Arbrå.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Avser tillbyggnad av affärslokal i Vallsta, Bollnäs-
Ommålning av fasader mm på fastigheter i Bollnäs
Bollnäs Kommun/ Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, skall utföra fasadmålning på hus 120, 122, 128 och 130.
Häggesta 7:101
Bygglov avser fasadändring på industribyggnad i Bollnäs.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC-väg vid ny förskola.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).