Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Ombyggnad av hälsocentral i Arbrå
Ombyggnad av ett våningsplan för hemsjukvården och hemtjänsten. Den ombyggda ytan ska bland annat innehålla omklädningsrum, paus och mötesrum, grupprum, kontor mm. Total yta invändigt som berörs av ombyggnaden för ny planlösning är ca 565 kvm. Utvändiga arbeten som ska utföras är anläggande av en ny parkering med plats för 49 st parkeringsplatser, samt renovering / byte av tätskikt på yttertak.
Nybyggnad av kylproduktionsanläggning vid bandyhall i Bollnäs
Entreprenaden omfattar leverans och uppställning av 1 st vätskekylaggregat, VKA1, och 1 st kylmedelskylare KMK1 samt leverans av två cirkulationspumpar KB1-P1 för cirkulation av köldbärare för iskyla samt KYM1-P1 för cirkulation av Kylmedel från kondensor samt driftsättning av anläggningen vid nybyggnationen av Bollnäs Bandyhall.
Riktade utteråtgärder vid bro över Bölesjön vid Österböle
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E14 vid bro över Bölesjön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från vandrarhem till flerbostadshus, 4 lägenheter.
Fönster- och utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Avser fönster- och utvändigmålning på Kv. Kilafors 5:109-5:124, Sågstigen 3-11 Objektet indelas i 2 etapper som ska utföras 2022 och 2023.
Byte av överhettare 3 vid kraftvärmeverk, Bollnäs
Avser byte av överhettare 3 (ÖH3) vid BEAB´s kraftvärmeverk i Bollnäs. BEAB har för avsikt att i egen regi och/eller som sidoentreprenader genomföra andra reparationsarbeten på pannan under samma tidsperiod som överhettarbytet pågår.
Renovering av balkonger samt utvändig målning av flerbostadshus i Bollnäs
Avser renovering av balkongplattor och utvändig målning på tre huskroppar ihopbyggda till ett flerfamiljshus på Björkhamregatan 9 A-F i Bollnäs. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Restaurering av våtmark i Mödänge, Bollnäs kommun
Restaureringen avser utgrävning av våtmarksområde, uppbyggnad av häckningsöar för fåglar, rensning av dike, stubbfräsning samt bottenfräsning av strandvegetation.
Utvändig målning av flerbostadshus i Arbrå
Avser fönstermålning och utvändig målning på flerfamiljshus byggd i 4 radhuslängor. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Modernisering av hiss på Nyhedsbacken i Bollnäs
Avser rivning och nyinstallation av 1 st hiss.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning av trä- och putsdetaljer på flerbostadshus samt förråd i Bollnäs.
Ombyggnad av gym i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från restaurang till gym.
Byte av fönster på flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för fasadändring, byte av ca 21 fönster.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).