Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Tillbyggnad av skola, Iggesund etapp 2
Generalkonsultuppdrag avseende tillbyggnad Iggesunds skola.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Stavåker-Delsbo
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Sörfors-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Reparation av bro längs väg 670 vid Lumnäs väster om Iggesund
Byte överbyggnad på bro vid Kjösens utlopp.
Ombyggnad av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Njutånger
Avser utbyte av befintlig IVT värmepump och oljepanna mot en värmepumpslösning med en elpanna som spets- och reservfunktion. Komplettering med ytterligare ca 600 m energibrunnar. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Delvis renovering av kök på Forsagården.
Vägarbete i Forsa, Hudiksvall
Ca 4000 m grusväg som behöver rustas upp. Planerad dikesrensning av vägområdet. Dikesrensning/kantskärning med rensning/sortering av massor och återläggning till vägområde. Grushyvling bombering av vägbank. Tilläggstjänst grusning av vissa vägpartier.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.