Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Näsviken
Tillbyggnad av skola
Fasadrenovering och byte av fönster på skola i Hudiksvall
Avser renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 46 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte till PVC-fönster på Tullen 8, adress Lastagegatan 7 och 11, Brunnsgatan 8 och 10 i Hudiksvall.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet omfattar fasadrenovering samt fönsterbyte på Mariboplan 5 och 12 i Hudiksvall. Avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, plåtarbeten, byte av samtliga fönster och balkongdörrar.
Ombyggnation av industrilokal
Avser hyresgästanpassning i industrilokal.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 53-59 och Björkbergsvägen 31-35, 37-41 i Hudiksvall.
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Byte av konstgräs på Sparbanken Arena i Hudiksvall
Inför upphandling av totalentreprenad avseende byte av konstgräs - Sparbanken Arena, Glysivallen Hudiksvall genomförs extern remiss.
Byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser vid flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser på Bålsövägen 15-41, Hudiksvall.
Beläggningsarbeten av gata i Iggesund
Avser beläggningsarbeten på Huggargatan i Iggesund.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Hudiksvall
Avser ombyggnad från fd lokal i källarplan till bostäder i Hudiksvall.
Installation av bergvärmeanläggning i fastighet i Delsbo
Avser projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen bergvärmeanläggning.
Rivning av bostadslängor i Hög
Avser rivning av två äldre flerbostadshus och en förrådsbyggnad samt markarbeten avseende återställning av mark efter rivning i Edsta, Hög.
Konsultupphandling för geodetisk inmätning av styrområden Hudiksvall, Kungsbacka, Varberg
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till två månader.
Rörinfodring i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet omfattar rörinfodring på Mariboplan 5 i Hudiksvall.
Fasadmålning på radhus i Delsbo
Avser ommålning av radhus i Delsbo.
Tjärning av tak på kyrka och klockstapel i Bjuråkers kyrka
Tjärning av tak på kyrka, klockstapel och "kulturhuset" på Bjuråkers kyrka.
Kontroll/tillsyn av skyddsrum i Hudiksvalls kommun
Omfattar kontroll eller tillsyn av skyddsrum enligt MSB´s riktlinjer, inom Hudiksvalls kommun för utförande under 2024.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Fasadarbeten på Norrbo kyrka
Putslagning på Norrbo Kyrka.
Målning av tak på Högs kyrka
Avser målning av tak på Högs Kyrka.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Hudiksvall
Fönsterrenovering på källardelen.
Belysningsåtgärder i Norrbo kyrka
Byte av ljusstyrning i Norrbo Kyrka.
Tjärning av tak på klockstapelfoten på Norrbo kyrka
Tjärning av tak på klockstapelfoten vid Norrbo Kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).