Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken
Bärighetsåtgärder BK4. 22 km lång sträcka.
Tillbyggnad av skola, Hus T, Iggesund etapp 2
Avser tillbyggnad av skola (åk 6-9), Hus T.
Upprustning av lokalnät i Enånger, Hudiksvall
Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I entreprenaden ingår b la kabelförläggning, schaktarbeten, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: Oisolerad luftledning (låg och mellanspänning), Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS (lågspänning) samt Stolpstationer/markstationer.
Nya balkonger på flerbostadshus Helenedal, Hudiksvall
Avser byte av 80 stycken balkonger på flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 27 lägenheter inklusive erforderliga el-arbeten. Objektet är beläget på Rubingränd 1-5 i Iggesund.
Ombyggnad till restaurang i Hudiksvall
Till hösten ska en ny restaurang öppna i Köpmannen, intill sjöbodarna i centrala Hudiksvall. Den nya kommer att heta Meiwei, och ska ha både lunch- och middagsservering, men också bar och möjligheter till konferens.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten och fönsterbyte, Kasköplan 5 och 8 (norra och östra fasaden), komplett arbete.
Modernisering av hissar för Glada Hudikhem AB i Hudiksvall
Avser modernisering av 6 hissar inom Glada Hudikhem AB. De är belägna på Mariboplan 5 och 12, Kasköplan 5 och 8 samt Namsosplan 5 och 12 i Hudiksvall.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 61-67 och Björkbergsvägen 43-47, 49-53 i Hudiksvall.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet omfattar utbyte av befintliga volymkåpor i köken samt rengöring av ventilationskanalen. Utbytet skall ske på de två nedersta våningsplanen på följande adresser: Mariboplan 5 och 12, Kasköplan 5 och 8 samt Namsosplan 5 och 12. Totalt 64 lägenheter och 1 lokal.
Rörinfodring i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet omfattar rörinfodring på Mariboplan 12 i Hudiksvall.
Fönster- och dörrbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av befintliga fönster till PVC-fönster, på plan 2 och 3. Adress Skolgatan 4 A-D samt Centralgatan 7 A-C i Iggesund.
Rörinfodring i flerbostadshus i Forsa
Objektet omfattar rörinfodring på Frejavägen 9, 13 och 17, Forsa, Hudiksvalls Kommun.
Ombyggnad av lokaler till bostäder på Håsta, Hudiksvall
Avser invändig ombyggnad från före detta lägenhet/lokal till bostäder på Kasköplan 2-6, Hudiksvall.
Installation av solcellsanläggningar i Hudiksvall och Iggesund
Beställaren har för avsikt att bygga en solcellsanläggning i Iggesund och två solcellsanläggningar i Hudiksvall. Objektets läge: Brunnsgatan 26 och Lastagegatan 13, Hudiksvall, Jakobsbergsvägen 18, Hudiksvall samt Centralgatan, Skolgatan och Smedvägen, Iggesund.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte till PVC-fönster på Tullen 8, adress Lastagegatan 7 och 11, Brunnsgatan 8 och 10 i Hudiksvall.
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Utvändig putslagning på Delsbo kyrka
Utvändig putslagning Delsbo kyrka.
Invändigt underhåll av ishall i Hudiksvall
Ombyggnationen handlar om fler platser för publik och avgränsade ytor för bortasupportrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).