Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1210 km varav grusväg ca 264 km.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 94 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Björkbergsvägen 10-16 samt 19-53.
Kollektivtrafikåtgärder på busshållplatser inom Gävleborgs län
Uppdelat i tre huvuddelar; produktionsår 2022 (klart 2022-10-31), produktionsår 2023 (klart 2023-10-31) och produktionsår 2024 (klart 2024-10-31). Busshållplatser och vändplaner.
Reparation av bro längs väg 670 vid Lumnäs väster om Iggesund
Byte överbyggnad på bro vid Kjösens utlopp.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 27 lägenheter inklusive erforderliga el-arbeten. Objektet är beläget på Rubingränd 1-5 i Iggesund.
Renovering av flerbostadshus i Delsbo
Objektet avser renovering av ytskikt, el-, sanitets- och luftinstallationer i totalt 16 lägenheter.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser intill den befintliga parkeringen på Kotorget.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, etapp 1
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser markarbeten.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Byte av biltvätt i Hudiksvall
Utbyte av biltvätt
Takbyte på flerbostadshus i Forsa
Avser takbyte på Frejavägen 3, 5 och Forsavägen 16, Forsa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Glada Hudikhem AB upphandlar totalentreprenad avseende ombyggnation på grund av ändrad användning, Torggatan 1, Delsbo
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser komplett leverans och installation av 4 st frånluftsaggregat med integrerad värmepump för återvinning av frånluft. Återvunnen värmeenergi skall tillföras befintligt värmekulvertsystem via de olika fastigheternas värmeundercentral i källarplan. Objektet är beläget på Jakobsbergsvägen 16-24, Hudiksvall.
Uppsättning av solkraftsanläggningar i Hudiksvall och Forsa
Beställaren har för avsikt att bygga två solkraftsanläggningar, Vänortsvägen 8- 22 och Frejavägen 11-13 samt anslutning till angränsande anläggningar.
Installation av FX-aggregat i flerbostadshus i Iggesund
AB Hudiksvallsbostäder upphandlar Totalentreprenad - Installation av FX-aggregat, Skolgatan 4 A-D, Iggesund.
Ombyggnad & rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Inventering av marina naturvärden vid Agön-Kråkön, Länsstyrelsen Gävleborgs län
Avser inventering av marina naturvärden vid Agön-Kråkön med omnejd i Hudiksvalls kommun för Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Anläggning av asfalterad yta/snötipp vid Glysisvallen i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar anläggning av asfalterad yta som ska nyttjas som snötipp. Anläggningen anläggs i syfte att säkerställa att granulat som följer med snö vid snöröjning av konstgräsplanen kan samlas och omhändertas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).