Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Ombyggnad till kontor i Hudiksvall
På Aktivitetsfabriken finns planer på att inom något år bygga 700 kvadratmeter kontorslokaler.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Forsa
Objektet avser renovering/ombyggnation av våtrum med byte av vs-stammar i både kök och badrum och ventilationsarbeten i lägenhet, totalt 46 lägenheter, inklusive erforderliga el-arbeten. Frejavägen 9-17 består av 5 huskroppar som har vardera 2 våningsplan, husen saknar hiss.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall.
Kollektivtrafikåtgärder på busshållplatser inom Gävleborgs län
Omfattar 21 busshållplatser samt 2 vändplaner i Sandviken, Gävle, Söderhamn och Hudiksvalls kommuner.
Ombyggnad av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Njutånger
Avser utbyte av befintlig IVT värmepump och oljepanna mot en värmepumpslösning med en elpanna som spets- och reservfunktion. Komplettering med ytterligare ca 600 m energibrunnar. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.
Installation av värmepumpar, byte av rörkulvert mm i flerbostadshus i Näsviken
Avser installation av värmepumpar, byte av rörkulvert och kallvattenservis på Mälensvägen 4 - 64 i Näsviken. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Utökning av parkering i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Delvis renovering av kök på Forsagården.
Renovering av bostadsrätt i Hudiksvall
Avser renovering av bostadsrätt på Storgatan 20 i Hudiksvall.
Ombyggnad & rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Vägarbete i Forsa, Hudiksvall
Ca 4000 m grusväg som behöver rustas upp. Planerad dikesrensning av vägområdet. Dikesrensning/kantskärning med rensning/sortering av massor och återläggning till vägområde. Grushyvling bombering av vägbank. Tilläggstjänst grusning av vissa vägpartier.
Upphandling av automationstjänster till RISE fiberlab i Hudiksvall
Avser planering, projektledning, felsökning, utförande av tjänster inom automation.
Ny tornstomme till RISE fiberlab i Hudiksvall
Avser Profiler och komponenter till 1st tornstomme.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.