Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spontning av å i Söderhamn
Spontning av Söderhamnsån.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar stambyte och badrumsrenovering av 128 st lägenheter fördelat på två områden. Kv TALLEN 1, Tallvägen 1-5 samt Kv BANANEN 4, Köpmangatan 25-27, Humlegårdsgatan 2 samt Norralagatan 1, Söderhamn.
Markanläggning vid camping i Söderhamn
Söderhamns kommun avser att på totalentreprenad låta utföra markarbeten på Stenö camping.
Riktade utteråtgärder längs E4 i Gävleborgs län
Byggande av uttertrumma, styrd borrning genom vägkropp på E4 vid bro över Söderalaån .
Centrumutveckling i Söderhamn, etapp 1
I etapp 1 utvecklas kajpromenaden till att bli ett mer attraktivt promenadstråk med belysning och utrustning, ombyggnad av Norra Hamngatan till ett gångfartsområde, en större torgyta med scen som förses med markvärme samt en brygganläggning öster om gång- och cykelbron i öster. Etapp 1 omfattar den västra delen, sträckan från Källgatan till och med Strykjärnsparken förbi gång- och cykelbron i förlängningen av Skolhusgatan.
Rivning av ångcentralen i Ljusne
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning.
Tillbyggnad av lager i Söderhamn
Tillbyggnad av lager.
Modernisering av hissar vid trygghetsboende i Bergvik
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av nytt material, samt renovering/anpassning/demontering av befintligt material för 3 stycken befintliga hissar till fullt driftfärdiga och godkända hissanläggningar.
Renovering av tak på skola i Söderhamn
Omfattar arbeten med takomläggning av samtliga tak på Staffangymnasiet hus A.
Rivning av magasin i Söderhamn
Rivning av magasin.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).