Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarna och Gävleborgs län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W1 och W3, Gävleborgs län: X1, X2, X3 och X5.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Mitt
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 2 år.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Gävleborgs län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar.
Tankbeläggning i region Mitt, W, X och Z-län
Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W20 2021, W20 2022, X20 2021, X20 2022, X20 2023, Z20 2021 och Z20 2022.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av fibernät i Gävle kommun
IP-Only upphandlar byggentreprenad för byggnation av fibernät i Gävle kommun.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Renovering av Östra kajen i Gävle
Omfattar renovering av kajplats 9 och 10, Östra kajen i Gävle hamn.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Nybyggnad av fiskväg i Gävle
Strömdalens kraftverk i Boulognern i Gävle hindrar lax, öring och ål från att vandra högre upp i Gavleån.
Lokalanpassning av terminalbyggnad vid Rörbergs flygplats i Gävle
Gävle kommun skall i uppdrag av hyresgäst upphandla och utföra en ”Lokalanpassning” av befintliga lokaler. Viss verksamhet kommer att bedrivas i anslutning till entreprenaden, delad tidplan kommer att krävas och entreprenaden kommer att bedrivas i etapper för att störa verksamheten i minsta mån.
Reparation och ommålning av bro över bangård
Broreparation och ommålning av gångbro över bangård.
Ombyggnad av gruppbostad till lägenheter i Brynäs, Gävle
Avser invändig ombyggnation av en f.d. gruppbostad om ca 370 m2. Lokalen ska byggas om till 5 st lägenheter vilket bl.a. omfattar ny lägenhets- och rumsbildning. Rivning och renovering av kök och badrum samt genomgående nya ytskikt. Utöver nya lägenheter i lokalen ska 1 st lägenhet på samma plan renoveras.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av bensinstation i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Byggledare för icke linjeburen kraft järnväg för underhållsdistrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av brandskyddet, Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden Norr 15:7.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Erfaren projektingenjör till projekt Gävle-Kringlan
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av bensinstation i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.