Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
På- och tillbyggnad av hus 60, entré. 5 våningar, samt helikopterplatta.
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan strömsbro-Vallvik (fd Gävle-Ljusne/Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 31-46 2021. Brounderhåll och reparationer. 62 km spårbyte, 28 km ballastrening, 6 växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Tillståndsmätning av byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt
Inspektion av byggnadsverk under åren 2022, 2023 och 2024. Omfattar totalt 10 brogrupper.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Gävle
Objektet vid namn Dragonen är en av Gavlefastigheters kontorsbyggnader med BRA på ca 1400 m2 som ska ställas om från så kallade enskilda cellkontor till mer aktivitetsbaserade ytor för plan 1 och ska ytskiktsrenoveras på plan 2.
Sanering av mark samt ombyggnad av förskola, Gävle
Sanering av mark samt ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Ny utrustning till linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra
Avser ny utrustning till nya 82,5kV linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra.
Ombyggnad av kök mm vid särskilt boende i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av köket på Hemstagården som för tillfället är ett mottagningskök men ska bli ett tillagningskök. Renoveringen innebär främst åtgärder av planlösning, ytskikt och golvbrunnar/avlopp samt ventilation. Även viss köksutrustning byts ut.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Underhåll av sju broar över Bäckebrobäcken i Gävle kommun
Gävle kommun avser upphandla entreprenör för att åtgärda beläggning av räcken för sju stycken broar.
Renovering och byggande av fundament till milstolpar, Gävleborgs och Västernorrlands län
Utförande av renovering och byggande av fundament till milstolpar, gränsstenar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt, inom Gävleborgs och Västernorrlands län.
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Gävle
Ombyggnationer lokal till lägenheter, Valbo Centrum 2 B, 8 B.
Ombyggnad till lägenheter i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Rivning av fastigheter i Valbo och Gävle
Avser rivningar vid: Sofiedals Gård – 4 byggnader på totalt ca. 742 kvm samt Villa Öster – 3 byggnader på totalt ca 205 kvm. Sofiedals Gård är beläget på Masugnsvägen 30 i Valbo. Villa Öster är beläget på Östra Hantverkargatan 65 i Gävle.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av kontor i Gävle
Förhandsbesked för tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av park i Gävle
Upprustning av Brunnsparken i Gävle.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Gävle
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal efter brand.
Rivning av lager i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av fastigheter i Gävle
Objektet avser rivning på Hagaströmsvägen 46. 3 st byggnader på totalt ca 90 m2.
Hydrologisk utredning av områden i Gävleborgs län
Avser hydrologiska utredningar och GIS-analyser för fem områden i Gävleborgs län.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.