Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Upprustning och ombyggnad av affärshus i Valbo etapp 1-3
Etapp 1 avslutades sommaren 2020. Etapp 2 startade februari 2020, avslutades sommaren 2020 och etapp 3 startar våren 2022.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna
Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom Västernorrland-, Gävleborg-, Uppsala-, Stockholms- Södermanlands- och Östergötlands län. Signalställverk mod 59 belägna på bandel och driftplats: 211- Bodsjön, Nyhem, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Kälarne, Roback, Håsjö, Singsån, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken, Graninge och Helgum. 212- Bräcke, Bensjöbacken, Dysjön. 215- Ovansjö, Östavall, Juån, Mellansjö, Norrhög och Ångebyn. 216- Örabäcken, Hälsningenybo och Tallåsen. 410- Östertälje. 430- Säby och Ekeby. 511- Vretstorp och Linddalen.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Utbyte av rörbroar vid Maråker, Axmarbruk och Hagsta
Bro 21-1198-1 vid Maråker, bro 21-1042-1 vid Axmarbruk och bro 21-1056-1 vid Hagsta. Totalt 3 rörbroar, bron vid Maråker ingår som en option.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4. Söder 29:11. Södra Kungsgatan 25A
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Ombyggnad av metodkök & fönsterrenovering på skola i Gävle
Avser ombyggnad av metodkök Polhemsskolan P5 samt fönsterrenovering.
Takåtgärder på flerbostadshus i Gävle
Byta ut nedre delen av plåten på taket tillsammans med råspont och takstolar. Fotränna monteras till befintligt tak. Skrapning av färg och målning av det resterande av taket. Komplettering av taksäkerhet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Upprustning efter brandskada i flerbostadshus i Gävle
Avser upprustning efter brandskada på Norra Fiskargatan 1A, Gävle.
Byte av ventilationsaggregat på Borgarskolan i Gävle
Objektet avser byte av ventilationsaggregat samt option byte av aggregat TA2/FF2 och TA3/FF3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ombyggnad av 3 lägenheter i källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Ombyggnad av laststationer i Gävle
Gjutning av 3 fundament för laststationer i Gävle Hamn.
Hissbyte i sjukhus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss Södertull 13:10,Väster 4:18.
Ombyggnad av klassrum på Lilla Sätraskolan i Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st klassrum, 2 st hemvister, 1 st lek, 3 st grupprum och korridor.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Byte av avfuktare i ishall i Gävle
Avser byte av avfuktare i Nynäs ishall.
Utvändig målning på tre områden i Gävle
Omfattar utvändig målning i tre områden, område 1018, 3026 och 3166. Objekten är belägna i stadsdelen: Brynäs, Brynäs 35:2, Gävle kommun med adress Brynäsgatan 39D, 39 E-G (område 1018). Söder, Söder 37:6, Gävle kommun med adress S.Kansligatan 24, S.Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. (område 3166). Centrum, Norr 47:6, Gävle kommun med adress Norra Stapeltorgsgatan 5. (område 3026).
Byte av trapphusbelysning på Öster, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Öster i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i stadsdelen Öster, Gävle kommun med adress Norra Fiskargatan 1, Näringsgatan, Nygatan.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Anmälan för tillbyggnad.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.
Takbyte på komplementbyggnader i Gävle
Objekten avser omläggning av 300 m2 papptak på Kantorn.
Renovering & takbyte av komplementbyggnad vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer upphandla renovering & takbyte på komplementbyggnad vid Fjärran Höjderbadet.
Nya balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Utbyte av hockeysarg i ishall i Gävle
Avser en (1 st) ny sarg till Nynäshallen, Idrottsvägen 5, 803 25 Gävle, med option på en (1 st) till sarg.
Rivning av villa i Gävle
Rivning av 1,5 plans hus med verkstad på bottenplan och boendedel på övervåning samt förråd byggt av containrar.
Ommålning av plåttak på Polhemsskolan i Gävle
Avser ommålning av bandtäckning inkl hängränna samt komplettering av taksäkerhet på delar av Polhemsskolans (P1) tak och väggar.
Fönsterbyte på idrottshall i Valbo
Uppdraget omfattar fönsterbyte av Ludvigsbergsskolans idrottshall fönster. Anpassningar för de nya fönstren ska beaktas.
Målning av omklädningsrum och garage i Gävle
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på omklädningsrum och garage på Kastvallen idrottsplats på Korsnäsvägen 130 i Gävle.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ca 70-80st solceller som ska sitta på fastigheter.
Bullerutredning för Duvbackens reningsverk i Gävle
Objektet avser bullerutredning åt Gästrike ekogas vid Duvbackens uppgraderingsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Målning av förråd vid skola i Gävle
Anmälan för underhåll av skyddad byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).