Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Varmmassabeläggning inom Dalarnas och Gävleborgs län
Beläggningsgrupper W2, W3, W4, W5 och X1, X2, X3.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Beläggningsgrupp X20. Väg 50 Älvkarhed-Alfta och Svabensverk-Skräddrabo, väg 654 Hamre-Storsjön (option), väg 682 Knåda-Sidskogen, väg 685 Eriksnäs-Österomsjön (option), väg 693 Djupa-Karsjö, väg 738 vsk 84-Smedsbo, väg 272 Högbo-Långsjön och Vsk 56-Österfärnebo, väg 303 Ockelbo-E4, väg 507 Hedesunda-Ön, väg 521 Hammarby-Årsunda, väg 537 Länsgräns-Stocksbo (option), väg 583 Axmar by-Bofjärden, väg 658 Forsbo-Hänsätter, väg 695 Grönås-Rödmyra, väg 696 Stocksbo-Järvsö (option), väg 709 Rossla-Skrikvik och väg 757 Bästdal-Gammelsträng.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Ombyggnad av av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Ombyggnad till förskola i Hille, Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser tillbyggnad av verksamhetslokal.
Infräsning av grusvägar i Gävleborgs län
Infräsning av två grusvägar.
Ombyggnad till barn- och ungdomsboende LSS i Gävle
Avser ombyggnad till ett barn- och ungdomsboende med tre lägenheter, personal- och gemensamhetsytor samt tekniska utrymmen.
Utvändigt underhåll av kaj
Entreprenaden omfattar reparation och åtgärder för att säkerställa att madrassen är förankrad mot stålsponten, samt att skonsamt muddra massor som spolats upp på madrassen. Betongmadrassen följer upp i stenslänten vilken även den ingår i entreprenaden. Inom uppdraget kan eventuellt en option komma att avropas. Optionen avser reparation och förstärkning av ytterligare en kaj på ca 45 m. Det avser kaj 3 där slukhål uppstått genom och material har rasat ur genom håligheter i kajväggen.
Byte av dilatationsanläggningar på järnvägsbroar över Gårdsjösundet
Byte av 4 st dilatationsanläggningar på broar över Gårdsjösundet mellan driftplatserna Ockelbo och Bollnäs.
Byte av kylcentral vid Högskolan i Gävle
Akademiska Hus har för avsikt att förnya deras befintliga kylcentral belägen i Högskolan i Gävles byggnad 92. Ett nytt vätskekylaggregat med en produktionskapacitet på 600 kW skall installeras tillsammans med ett nytt kylmedel och köldbärarsystem. Befintligt vätskekylaggregat VKA2 skall behållas och ansluts till de nya kylmedel och köldbärarsystemen. Samtliga armaturer, pumpar mm byts ut. Köldbärarsystemet och kylmedelsystemet förses med en värmeväxlare för frikyla.
Tillbyggnad av hälsocentral i Gävle
Bygglov avser tillbyggnad och invändig renovering av offentlig lokal.
Stambyte i flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte på flerbostadshus.
Anläggande av konstgräsplan i Gävle
Entreprenaden omfattar anläggande av konstgräsplan på befintlig fotbollsplan av naturgräs på Måsberget. I projektet ingår även ny belysning till planen.
Renovering av järnvägsbro vid Drottninggatan i Gävle
Bro/btg. Underhåll av slipers och nytt tätskikt.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län.
Rivning av silo på Alderholmen
Avser rivning av spannmålssilo på Alderholmen.
Byte av belysning i Andersberg, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Andersberg i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum stolpbelysning och fasadbelysning samt ett parkeringsgarage mm skall bytas ut till LED armaturer.
Ombyggnad av hotell i Gävle
Viss ombyggnad och väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Teknisk upprustning av Labbis i Forsbacka
Projektet innebär teknisk rust av byggnaden Labbis i Forsbacka. Nyinstallation av FTX- system, nya eldragningar samt nya radiatorer. I projektet ingår 4 optioner i form av bland annat tillgänglighetsanpassning vid befintlig utrymningsväg/trappa samt invändiga åtgärder vid scen för tillgänglighetsanpassning.
Fasadrenovering på radhus i Hagaström, Gävle
Projektet omfattar utvändig renovering av träfasader med tillhörande detaljer. Området består av 14 radhusbyggnader i ett och två plan med tillhörande, fristående förråd i anslutning till respektive lägenhet. Utöver radhusen finns det 6 garagelängor varav två av längorna även innehåller varsitt återvinningsrum samt 1 hyresgästlokal på fastigheten. Radhusen har fasader bestående av både tegel och träpanel. Garagen och hyresgästlokalen har enbart träfasader.
Tillbyggnad av kontor i Gävle
Tillbyggnad av kontor.
Underhåll av bro över bäck vid Gävle flygplats
Bro 100-45407-1 över Sätrabäcken ingår.
Renovering av ridunderlag på uteridbanor i Gävle
Projektet omfattar renovering av ridunderlag på två uteridbanor vid Skogmur Ridsportanläggning. Option 1, åtgärder hagar.
Mindre lokalanpassning av trafikledningscentral i Gävle
Mindre ombyggnad/verksamhetsanpassning av två ytor inom befintlig fastighet. Omfattas till viss del av säkerhetsskydd.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Dränering vid flerbostadshus i Gävle
Avser dränering samt kulvertbyte vid flerbostadshus. Anbudet gäller 1 hus med option på 1 hus till.
Fasadrenovering på radhus i Södra Bomhus, Gävle
Projektet omfattar utvändig renovering och målning av träfasader. Området består av 11 radhusbyggnader i ett och två plan med tillhörande. Utöver radhusen finns det 6 garagelängor och 1 hyresgästlokal på fastigheten. Radhusen och hyregästlokalen har fasader bestående lockpanel i trä. Garagen och tillhörande återvinningsrum har spontad träpanel.
Byte av tak på skolbyggnad i Gävle
Byte av taktäckningsmaterial på Ytterharnäs skola.
Utvändigt underhåll av verkstad i Gävle
Avser renovering av träfasad, byte av plåttak samt byte av 2 dubbelportar och 2 dörrar.
Byte av tak på verksamhetslokal i Gävle
Byte av tak på verksamhetslokal.
Hyresgästanpassning av affärshus i Gävle
Hyresgästanpassning av affärslokal.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar fönsterrenovering m.m. på Gavlegårdarnas byggnader på Runebergsvägen 23 A, Fridstaplan 6 A-B och 8 A-B. Renoveringen sker med kvarboende. Avser även rivning av spaljéer.
Hyresgästanpassning av kontor i Gävle
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Byte av belysning i Sörby, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Norrsundet i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum, stolpbelysning och fasadbelysning mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna på: Jägargatan 3, 5a-c, 7, 9a-c, 11, 13a-c, 15, 17a-c, 19. Parkvägen 40a-b, 42a-b, 44a-c. Artillerigatan 2-22, 13-17. Batterigatan 3-7, 13–19 samt Kaserngatan 26–28, 30-34.
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mitt
Byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projektingenjör för underhåll av VViS, Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden upp till 12 månader. Placering Gävle.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av mur på slott i Gävle
Ombyggnad av mur på innergården mot västra flygeln.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Hyresgästanpassning av affärshus i Gävle
Hyresgästanpassning av affärslokal.
Byte av belysning i Norrsundet, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Norrsundet i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum, stolpbelysning och fasadbelysning mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i Norrsundet med olika adresser, Havsvägen, Skolgatan, Vallvägen, Fabriksvägen, Kvistholmsvägen samt Järnvägsgatan.
Utvändigt underhåll av restaurang i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ventilationsbyte i idrottshall vid Ludvigsbergsskolan i Valbo
Uppdraget består av ventilationsbyte för Ludvigsbergsskolans idrottshall samt angränsande utrymmen, byte av till/frånluftsfläktar till ett FTX aggregat med kompletterande kanalsystem. Fastigheten är av typen suterräng.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Mindre fasadändring av verksamhetslokal.
Invändigt underhåll i lägenhet i flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Målning av fasad på flerbostadshus i Gävle
Målning av fasad på flerbostadshus.
Byte av belysning i fastighet i Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i fastigheten Vågskrivargatan 8 A-F. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum, miljörum mm skall bytas ut till LED armaturer.
Insättning av takskjutsport i produktionslokal i Gävle
Insättning av takskjutsport i produktionslokal.
Avlägsnande av tillbyggnader på fastighet i Gävle
Objektet avser att från fastigheten Gävle Brynäs 42:1 i Gävle avlägsna olovligt uppförda tillbyggnader som vidtagits på fastighetens huvudbyggnad samt ett förråd/uthus på samma fastighet.
Installation av solceller på kontor i Gävle
Installation av solceller på kontor.
Byte av fönster på restaurang i Gävle
Byte av fönster samt entrédörr.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).