Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak.
Värmebeläggning i region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W3, Gävleborgs län: X3, Västernorrlands län: Y2, Jämtlands län: Z2.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen. Hastighetshöjande åtgärder. Rivning och nybyggnad av järnväg vid Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1-2.
Spårväxelbyte vid Gävle driftplats
Byte av 10 st växlar samt spår inne på Gävle driftplats. Bandel 303, km 113+922 – km 114+828.
Tillståndsmätning av byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt
Inspektion av byggnadsverk under åren 2022, 2023 och 2024. Omfattar totalt 10 brogrupper.
Riskreducerande åtgärder längs väg- och järnvägsnätet i Region Mitt
Klimatanpassade åtgärder i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år tom 2024-12-31.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Gävle Kommun upphandlar utförande av ny bro över Testeboån utmed Strömsbrovägen, samt anslutande vägar.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Tillbyggnad av vattenverk i Gävle
Om allt går enligt planerna kommer man att bygga ut vattenverket i Valbo i Gävle nästa år.
Ramavtal avseende material och programmering av trafiksignalsanläggningar mm, Gävle
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Ny utrustning till linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra
Avser ny utrustning till nya 82,5kV linjefack i mottagningsstationer ÄT31-Gävle Södra och ÄT441-Gävle Västra.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom Västernorrland-, Gävleborg-, Uppsala-, Stockholms- Södermanlands- och Östergötlands län. Signalställverk mod 59 belägna på bandel och driftplats: 211- Bodsjön, Nyhem, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Kälarne, Roback, Håsjö, Singsån, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken, Graninge och Helgum. 212- Bräcke, Bensjöbacken, Dysjön. 215- Ovansjö, Östavall, Juån, Mellansjö, Norrhög och Ångebyn. 216- Örabäcken, Hälsningenybo och Tallåsen. 410- Östertälje. 430- Säby och Ekeby. 511- Vretstorp och Linddalen.
Ombyggnad av produktionslokal till kontor i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Gävle
Objektet vid namn Dragonen är en av Gavlefastigheters kontorsbyggnader med BRA på ca 1400 m2 som ska ställas om från så kallade enskilda cellkontor till mer aktivitetsbaserade ytor för plan 1 och ska ytskiktsrenoveras på plan 2.
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Gävle
Ombyggnationer lokal till lägenheter, Valbo Centrum 2 B, 8 B.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Underhåll av bro över bäck vid Brännsågen
Bro över bäck 1 km NV Brännsågen.
Renovering av kulturobjekt inom Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län
Renovering av milstolpar och byggande av fundament till milstolpar, renovering av gränsstenar, grindstolpar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt.
Nya X-frånskiljare längs järnväg sträckan Gävle-Tierp
El 17 H08. Nya X-frånskiljare på platserna Söderhamn och Gävle transformatorstation, Bomansberget, Marma, Salsta, Järlebo samt Skärpan inom Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Uppsala kommuner.
Ny entréyta vid Johannes kraftvärmeverk, Gävle
Avser yttre markplanering av entréyta vid Johannes Kraftvärmeverk. Nytt miljöhus uppförs samt befintligt markvärmesystem utökas.
Ombyggnad av gym i Gävle
Friskis&Svettis utökar sin verksamhet i Gävle med en träningsanläggning om 600 kvadratmeter.
Ombyggnad till lägenheter i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Rivning av fastigheter i Valbo och Gävle
Avser rivningar vid: Sofiedals Gård – 4 byggnader på totalt ca. 742 kvm samt Villa Öster – 3 byggnader på totalt ca 205 kvm. Sofiedals Gård är beläget på Masugnsvägen 30 i Valbo. Villa Öster är beläget på Östra Hantverkargatan 65 i Gävle.
Projektledare NUVA till Region Mitt
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Gävle, Sundsvall, Östersund eller Härnösand. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Gävle
Förhandsbesked för tillbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av bilhall i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av va-ledning i Gävle
Anmälan av installation av anläggning för avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av bostäder.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av fastigheter i Gävle
Objektet avser rivning på Hagaströmsvägen 46. 3 st byggnader på totalt ca 90 m2.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal, från lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, carport & förrådstält.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.