Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Ommålning av järnvägsbro vid Gävle Central
Ny spåröverbyggnad och ommålning. Bro över Gavleån.
Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna
Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk/bro i Gävleborgs län. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 821 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 5 st.
Modernisering av fördelningsstation F6 Hille, Gävle
Stationen är i behov av förnyelse. 11kV-ställverk samt skydd- och kontrollutrustning ska ersättas. Även LS- och VS-försörjning kommer att ersättas med nytt. Vissa byggåtgärder på byggnad kommer att behövas göras för att erhålla en driftsäker anläggning.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4. Söder 29:11. Södra Kungsgatan 25A
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Ombyggnad av laststationer i Gävle
Gjutning av 3 fundament för laststationer i Gävle Hamn.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Ombyggnad av Pinnmovägen 24, Gävle 24 st lägenheter byggs om till 12 st lägenheter. Befintlig lokal i markplan byggs om till kontor och 3 aktivitetsrum.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Inventering av vägar i Gävleborgs län
Inventering bullerdämpande åtgärder hos privata fastighetsägare, dvs byte av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Renovering av kulturobjekt inom Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län
Renovering av milstolpar och byggande av fundament till milstolpar, renovering av gränsstenar, grindstolpar och andra vägnära kulturminnen inom Underhållsområde Mitt.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Påbyggnad av tak på befintlig byggnad i Gävle
Påbyggnad av tak på glashus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av spolplatta i Kungsbäck, Gävle
Avsr uppförande av utvändig spolplatta för tyngre maskiner på Kungsbäck, Gävle.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Byte av trapphusbelysning på Öster, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Öster i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i stadsdelen Öster, Gävle kommun med adress Norra Fiskargatan 1, Näringsgatan, Nygatan.
Målningsarbete i flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar målning samt tapetsering på Nygatan 63C, alla väggar på alla plan dvs. markplan och plan 2-5. Målning omfattar trapphuset, gemensamma utrymmen, alla tak där det inte är undertak inklusive alla snickerier i dessa utrymmen. Alla rum i alla lägenheter ska tapetseras, alla tak och snickerier målas.
Biträdande projektledare och projektstöd för installationsentreprenad VViS MS7
Placering Gävle. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 24 månader.
Underhållsingenjör signal till järnvägsprojekt, Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Renovering & takbyte av komplementbyggnad vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer upphandla renovering & takbyte på komplementbyggnad vid Fjärran Höjderbadet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll i kontorshus i Gävle
Bygglov för byte av sprinkler i fastighet.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ditsättning av 170st solpaneler.
Återställande efter vattenskada i Hemstagården, Gävle
Objektet avser källare i Hemstagårdens behandlingshem. Källaren ska återställas efter vattenskada och är sedan tidigare sanerad. Total bruttoarea ca 640 m2.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Rivning av större lada i Gävle
Rivning av större lada på fastigheten Åbyn 12:12 Gävle. Uppdraget innebär rivning av större lada belägen på fastigheten Åbyn 12:12 i Gävle. Sökande är Gävle kommun, samhällsbyggnadsnämnden.
Takbyte på skola i Gävle
Takbyte Lillhagsskolan.
Takbyte på skola i Gävle
Takbyte Sörbyskolan.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av förskola i Gävle
Rivningslov för rivning av offentlig lokal.
Samordnande expertstöd till ombyggnationer i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden Brynäs 27:1.
Tillbyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Fönsterbyte på idrottshall i Valbo
Uppdraget omfattar fönsterbyte av Ludvigsbergsskolans idrottshall fönster. Anpassningar för de nya fönstren ska beaktas.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Anmälan för tillbyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Hydrologisk utredning och GIS-analys i Gävleborgs län
Hydrologisk utredning och GIS-analys.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Utvändig målning av idrottsplats i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ca 70-80st solceller som ska sitta på fastigheter.
Bullerutredning för Duvbackens reningsverk i Gävle
Objektet avser bullerutredning åt Gästrike ekogas vid Duvbackens uppgraderingsanläggning.
Ventilationsarbeten på byggnad i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av lokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, fönster.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för dit sättning av solceller på produktionslokal i Gävle. 60 stycken solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (balkong).
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Byte av fönster på Sofiedalskolan i Gävle
Bygglov för byte av 5 stycken fönster på skola

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).