Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Varmmassabeläggning i region mitt, Dalarna, Gävleborg och Västernorrlands län
Beläggningsgrupper; Dalarnas län: W1,W2, Gävleborgs län: X1, X2, Västernorrlands län: Y1.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Halvvarm massabeläggning i region mitt, Gävleborgs län
Beläggningsgrupp; Gävleborgs län: X10.
Ombyggnad till resturang i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till restaurang.
Avvattningsåtgärder i region mitt, Gävleborgs län
Kantskärning, dikesbottenrensning. E4 Gävle-Enånger, E16 Gävle-Hofors och Väg 83 Arbrå-Hovsätter (option).
Renovering av idrottshall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av Andersbergs Idrottshall.
Underhållsåtgärder på flerbostadshus i Gävle/Hedesunda
Avser underhållsåtgärder, målning och snickeriarbeten, på objekt i Gavlegårdarnas bestånd. Gävle: Del 1 Objekt 1. Brunnsgatan 47,45 och Gustavsgatan 3. Objekt 3. Högbergsgatan 5-11. Objekt 4. Hillmanskroken 11-23, Sjunde Tvärgatan 40,51, 54-56. Del 2 Objekt 5. Sjunde Tvärgatan 41-47, Sjunde Tvärgatan 49, Sjunde Tvärgatan 42-52, Väpnargatan 24-50. Objekt 6. Sicksackvägen 29. Del 3 Objekt 7. Norra Stapeltorgsgatan 5 Objekt 8. S. Kansligatan 24, S. Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. Del 4 Objekt 9. Brynäsgatan 39 D, 39 E-G. Hedesunda: Del 5 Objekt 10. N Stiftelsevägen 17-23. Objekt 11. N. Stiftelsevägen 7-15. Del 6 Objekt 12. Skomakarvägen 18-32. Objekt 13. N Stiftelsevägen 14, 16, 27, 29 och 31.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Balkong- & fasader. Parkeringsplats och sophus.
Renovering av fönster på förskola i Gävle
Avser målning av fönster på förskola.
Utvändiga måleriarbeten för Gavlefastigheter AB
Avser ommålning och enskilda snickeriarbeten på Alborga skola, Ludvigsbergsskolan, Norrsundets förskola, Nynäs IP, Förskolan Orion samt Varvaterassen.
Underhåll av bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-179-1 GC- tunnel vid Sätrahöjden - Majvägen.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Fasadrenovering av brandstation i Gävle
Avser renovering av Brandstationens fasad inkl. målning fönster.
Ombyggnad av tvättrum vid Rörbergs flygplats i Gävle
Gävle kommun skall på uppdrag av hyresgäst (Räddningstjänsten) upphandla och utföra en ombyggnad av tvättrum för rökskyddet i räddningstjänstens lokaler på Rörberg. Räddningstjänsten själva köper in maskiner som ska installeras som en sidoentreprenad till uppdraget.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal med byte av fönster.
Utvändig målning på tre områden i Gävle
Omfattar utvändig målning i tre områden, område 1018, 3026 och 3166. Objekten är belägna i stadsdelen: Brynäs, Brynäs 35:2, Gävle kommun med adress Brynäsgatan 39D, 39 E-G (område 1018). Söder, Söder 37:6, Gävle kommun med adress S.Kansligatan 24, S.Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. (område 3166). Centrum, Norr 47:6, Gävle kommun med adress Norra Stapeltorgsgatan 5. (område 3026).
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Gävle
Objekten är belägna i stadsdelarna inom Vallongården med adressen Vallongatan, Kulturum med adress Sjätte tvärgatan 26, Gävle Strand med adress Vilhelmina Skoghs gata 3.
Byte av fönster på affärshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Konvertering av värmesystem i förskola i Valbo
Avser konvertering från elradiatorer till vattenburna radiatorer samt fjärrvärme.
Påbyggnad av tak på befintlig byggnad i Gävle
Påbyggnad av tak på glashus.
Byte av tätskikt på bro i Gävle
Objektet avser brounderhåll av bro 2180-130-1 över GC-väg å Furuviksvägen NO Bomhus C.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Renovering av ridunderlag i ridhus i Gävle
Projektet avser renovering av ridunderlag i ridhuset på Skogmur Ridanläggning. Ridbanan i ridhuset är 25 x 80 meter.
Byte av avfuktare i ishall i Gävle
Avser byte av avfuktare i Nynäs ishall.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Brandtrappa vid produktionslokal i Gävle
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Montering av port på produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal. Avser montering av port.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).