Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Nytt kylsystem till ishall mm i Sandviken
Objektet avser utbyte av kylsystem för Jernvallens ishall samt bandyplan. Rivning av befintlig ispist och anläggande av ny ispist för bandyplan med tillhörande kylanläggning samt ny kylanläggning och nytt avfuktningsaggregat för ishallen. Upprustning av befintlig maskinhall.
Om- & tillbyggnad av idrottshall i Sandviken
Om- & tillbyggnad av Parkhallen i Storvik.
Stamrenovering i flerbostadshus i Storvik
Avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation mm på adresserna Kvarnvägen 2,3,4,6, Kårsgatan 4, och Fiskargatan 2. Option: Adresser Thore petre 52, Magasingatan 15,18, Thore petre 19 och Vallgatan 14.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fönsterrenovering på Barberaren 7.
Fasadåtgärder längs Norra stambanan i Region Mitt
Ca 100 fastigheter totalt i Gävleborgs-, Jämtlands- och Västernorrlands län. Nya fönster och dörrar.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Avser Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B.
Renovering av bad i Sandviken
Ny vattenreningsanläggning till Storviksbadet.
Renovering av broar i Sandvikens kommun
Entreprenaden omfattar renovering av 2st broar över Vallbyån i Storvik. En vägbro belägen vid mjölnarvägen och en gångbro belägen vid dammluckorna vid kvarnvägen.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Entreprenaden omfattar fyra (4) stycken entréer som ska byggas till Färnebofjärdens nationalpark.
Ny omkopplingsbar krafttransformator till mottagningsstation i Storvik
Avser leverans av en komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation, ÄT34 i Storvik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Restaurering av våtmarker i Färnebofjärdens nationalpark
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Färnebofjärdens nationalpark, främst pluggning och igenläggning av diken.
Yttre renovering av kyrkogårdsexpedition i Kungsgården
Utvändig puts & avfärgning av gamla kyrkogårdsexpeditionen.
Yttre renovering av komministerbostaden i Kungsgården
Total utvändig renovering av Komministerbostaden vi Birgittagården i Kungsgården.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).