Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av produktionsanläggning, Sandviken
Avser ombyggnad av produktionsanläggning i Sandviken.
Om- och tillbyggnad av Rökebo vattenverk i Sandviken
Avser en ny kemikaliedel placerat i befintlig byggnad och samma fastighet, anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och råvattenkvalitet. Denna del benämns som del 1. Det ska även byggas en ny lågreservoar på 3500 m3 med intilliggande teknikbyggnad. Detta benämns som del 2. Det ska också uppföras ett nytt lågspänningsställverk samt göras en ombyggnation i transformatorstationen som benämns MT4.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Sandviken och Avesta kommun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av förskola till ungdomsboende i Sandviken
Entreprenaden avser ombyggnation av förskola till ungdomsboende. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, byte av yttertak, tilläggsisolering av fasad, nya fönster och dörrar, nytt uppreglat och ventilerat golv, nya el- och vvs-installationer, sprinkler, markarbeten och dagvattenhantering m.m.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 1
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 2
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 2
Denna entreprenad är Etapp 2 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar invändig infodring av reservoarbehållarens botten samt väggar. Betongreparationer i reservoarbehållaren. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.
Uppdatering av säkerhetsutrustning på kraftvärmeverk, Björksätra
Två gasol/oljeeldade hetvattenpannor med max 5% ånguttag skall uppgradera säkerhetsutrustningarna. Målet med bytet är att uppnå 72 timmars övervakningsintervall.
Ny kontrollutrustning till fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15 i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB har behov av att byta ut kontrollanläggning i fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15. I entreprenaden ingår också att flytta kontrollanläggsdelarna i MT15 till ett annat låst rum då den idag är inhyst i gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av skola i Sandviken
Anmälan, övrig (byte av ventilationsaggregat).
Installation av solceller på flerbostadshus i Sandviken
Installation av solceller på flerbostadshus. Solcellsmontage är Robin Sjöström Bygg Entreprenör för energilagring är Solask
Utvändigt underhåll av restaurang i Sandviken
Fasadändring. Renovering av kök/diskrum.
Byte av tak på flerbostadshus i Sandviken
Byte av tak på flerbostadshus.
Markarbeten efter brand i Storvik
Markarbeten efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).