Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hyresgästanpassning på kontor och nybyggnad av carport i Ljusdal
Avser hyresgästanpassning av kontor och nybyggnation av carport i Ljusdal.
Byte av tak på sporthall i Färila
Entreprenaden omfattar takbyte på Färila Sporthall.
Ombyggnad/renovering av Buffelns förskola i Ljusdal
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och uteplatser på Buffelns förskola i Ljusdal.
Ramavtal avseende Målningsarbeten, Ljusdals kommun mfl.
Avtalstid: 2 år med möjlighet till option 1+1 år. Ramavtalet omfattar planerade- och oplanerade Målningsarbeten (service- och underhållsåtgärder, om- och tillbyggnation och nybyggnation) både inom- och utomhus inom beställarnas fastighetsbestånd. Ramavtalsentreprenör ska i egenskap av utförande- eller totalentreprenör utföra entreprenadtjänster efter avrop.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på storbyn 17:2 i färila.
Underhåll av järnvägsbro i Mellansjö
Reparation vingmurar mm.
Utökning av bränsleplan på Östernäs i Ljusdal
Avser anläggning av hårdgjord yta i form av utökning av befintlig bränsleplan på Östernäs i Ljusdal.
In- och utvändigt underhåll av Färila Kyrka
Avser ut- och invändigt underhåll av kyrka pga sprickbildning i fasaden samt på insidan av väggar i kyrkan.
Takbyte på flerbostadshus i Ljusdal
Byte av tak på Åkersta 22:5 i Ljusdal.
Tillbyggnad av bar i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av champagnebar på öje 11:17 i järvsö.
Kulturmiljöinventering inför återställande av vattendrag, Mellanljusnan, Laforsen
Under 2019-2026 bedriver Länsstyrelsen i Gävleborgs län med projektpartners ett LIFE-projekt (EU-projekt) för att återställa vattendrag. Däribland Mellanljusnan med start strax nedströms Laforsen. Länsstyrelsen avser att sluta avtal med leverantör av Kulturmiljöinventering av strömsträckor i Mellanljusnan.
Ombyggnad till studentlägenhet i Ljusdal
Ombyggnad av garage till studentbostad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).