Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av förskola i Ämbarbo, Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Rivning av elektrisk ledning i Ljusdal
Avser rivning av den gamla ledningen samt återställningsarbeten.
Byte av luftbehandlingsaggregat i kommunhuset i Ljusdal
Projektet omfattar utbyte av 2 st ventilationsaggregat inom Kommunhuset i Ljusdal. LA01; luftflöde 5,2m3/s. LA02; luftflöde 4,2m3/s.
Ombyggnad till gc-bro i Ljusdal
Ombyggnad av järnvägsbro till GC-bro.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ombyggnad av kontors/affärshus (flytt av innevägg).
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tre skärmtak på kontorsbyggnad på östernäs 15:3 i ljusdal.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Om- och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av servering i Ljusdal
Ombyggnad av bef. uteservering.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av museibyggnad till flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.