Aktuell nybyggnation i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av vårdcentral och vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av vårdcentral samt ett vård- och omsorgsboende med 100 platser. Projektet kommer att delas in i etapper. Etapp 1: Vårdcentral inkl parkeringsgarage och tillagningskök Etapp 2: Rivning av befintlig vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende (100 lägenheter), hemvårdslokaler och dagrehab Etapp 1 BTA ca 8900 m2. Etapp 2 BTA ca 10100 m2
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus samt lokaler och garage under mark. Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus och en förskola, utemiljöer . Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 4 huskroppar med parkeringsgarage och skyddsrum under dessa samt 1 fristående hus. Det totala antalet lägenheter är 131 st. BOA: ca 7 700 m². BTA Bostad: ca 10 700 m². BTA total: ca 16 300 m²
Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Avser nybyggnad av ca 106 hyresrätter i 3 till 4 våningar, Källeruds Park vid Gustavsvik.
Påbyggnad av fastighet med bostäder i Karlskoga
Avser påbyggnad av Galleria Kulan och biblioteket med nya bostäder och funktioner
Utveckling av Aspholmen, Örebro
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.
Nybyggnad av verksamhet i Örebro
Tomtarea: ca 6000m²
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 3
Huvuddel 3 ”Nyproduktion” omfattar nyproduktion av fyra lamellhus innehållande 90 lägenheter. Lamellhusen står på en sockelvåning. Sockelvåningens tak är ett terrassbjälklag som utgör fri-/grönyta för lamellhusen. Sockelvåning består av lokaler, en daglig varuhandel på ca 2000 kvm med invändig last/lossning, restaurang/café, kontor och butikslokaler. Sockelvåningen i sin tur är placerat på ett nytt parkeringsgarage innehållande ca 120 p-platser och källare som ska byggas för att uppfylla kvarterets parkeringsbehov.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mosås, Örebro
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och en förskola i den nordvästra delen av Mosås. Förslaget beräknas möjliggöra cirka 70 bostäder i form av friliggande villor, parhus och radhus samt en mindre andel flerbostadshus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning om 9000 kvm i ett plan med entresolplan för kontor, Västra Pilängen i Örebro. Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Ett automatiserat robotsystem kommer att installeras i byggnaden.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad kontorsbyggnad samt kallager.
Nybyggnad av handelshus i Örebro etapp 2
Planerad etapp efter etapp 1 på: 1002626 Hela tomten är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av solcellspark i Hällefors
Avser nybyggnad av solcellspark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Den beräknas bli en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt på cirka 12MWp och en årlig produktion på cirka 12 GWh/år, vilket motsvarar ca 4 500 lägenheters årliga behov av elenergi.
Nybyggnad av radhus och villor i Askersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Askersund.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av bostäder i kvarteret Fjärdingsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus med 54 lägenheter och som högst 6 våningar. Byggnaden kommer att vara L formad och i källare kommer det bli teknikrum och förråd . Ett cykelförråd kommer att byggas separat.
Nybyggnad av depåverksamhet i Örebro
Avser nybyggnad av depåverksamhet för Systembolaget pga ökat intresse för e-handel.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad av ett punkthus och kommersiella lokaler i 10 våningar. Varberga Centrum-projektet delas upp i olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1. Delprojekt 2 finns på projektid: 1408653.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser exploateringsarbeten inför kommande nybyggnation av ca 500 bostäder på Heden i Örebro. Nybyggnad av bostäder finns på projektid: 1324687.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kumla
Avser nybyggnad av en Willys-butik på Täbyvägen 4 i Kumla. Det kommer bli en konceptenlig Willys på cirka 3 200 kvadratmeter
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler mm i Fjugesta, Lekeberg
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse huvudsakligen i 1-3 våningsbyggnader för cirka 30 bostäder, byggande av vård, skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privat och allmänna platser samt förlängning av Dommarringsvägen som ansluter mot Fjugesta Byväg.
Nybyggnad av generationsboende i Almby , Örebro
Avser nybyggnation av generationsboende för studenter och äldre i Almby kyrkpark. Husen byggs i 3 våningar, den övre våningen får karaktären av vindsvåning – där finns studentlägenheterna. Boendet får 38 lägenheter varav 16 studentlägenheter. Genom en loftgång kan man enkelt ta sig mellan huskropparna och till ett gemensamt vardagsrum, där det finns ett mindre kaffekök och plats för 50 sittande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sörby, Örebro
Avser nybyggnad av 38 bostadsrätter i Sörby, Örebro.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Avser nybyggnation av idrottshall med fotbollsplan 20x40 meter, omklädningsrum och personalutrymmen, Sörby industriområde.
Nybyggnad av småhus i Marieberg, Örebro
Avser nybyggnad av par- och kedjehus med 27 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Ca 30 lägenheter som ska byggas.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus samt ombyggnad av befintligt stall, 1150 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Avser nybyggnad av lager, kontor och industri.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer för nybyggnad av skola, mellanstadium samt idrottshall.
Nybyggnad av industri i Örebro
Avser nybyggnad av produktionslokal samt lagertält.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för rivning av 2 mindre byggnader för att göra plats för nybyggnation av ett nytt flerbostadshus med 24 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av radhus, Kumla
Avser nybyggnad av 14 radhus om 161 kvadratmeter i tre våningar Exploatering finns på projektid: 1522412.
Nybyggnad av verkstad i Kumla
Nybyggnad av verkstad åt Maskinconsulting på området Norra Mos i Kumla.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av radhus i 2 plan. Området kommer att byggas tillsammans med Kvarter B ID 2129488
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av radhus i 2 plan. Området kommer att byggas tillsammans med Kvarter A. Id 1397557
Rivning, renovering och nybyggnad på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus B byggs om från vårdboende och administration till lokaler för administration och hemvård/hemsjukvård. Hus D och E som idag inrymmer gruppbostäder ska rivas och sedan byggas på nytt. Hus E kommer vara vård- och omsorgsboende på ca 1781 kvm/BTA och 20 boenderum. Nybyggnad av Hus D entré/vinterträdgård, på övervåningen blir det lokaler för dagvård, huset är på ca 576 kvm/BTA. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622541, 1224313
Nybyggnad av parhus i Hallsberg
Nybyggnad av 6 st parhus samt 2 st flerbilscarport med teknikrum och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sex våningar med cirka 14 lägenheter. Detaljplanen möjliggör även för en lokal i bottenvåningen som kan nyttjas för centrumändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnation av fler lägenheten vid Västra Strandparken i Askersund.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Avser nybyggnad av industri med kontor och lager , 1400 kvm samt ett fristående kallager , 600 kvm.
Nybyggnad av industri i Kumla
Planer för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus/radhus i Odensbacken, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar. Ca 400 BTA.
Nybyggnad av tryckregleringsanläggning i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnation av en tryckregleringsanläggning som ska göra gasleveranserna stabilare och möjliggöra till en utbyggnad av biogasnätet.
Flytt av kraftledningar i Tälle mellan Hallsberg-Stenkumla
Flytt av tre matarledningar i Tälle. Ledningarna korsar Västra Stambanan vid ca km203+243 -- slut 206+602, bandel 419.
Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av 9 enplans-radhus i Nora.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad flerbostadshus med 9 lgh samt två förråd till varje huvudbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, 5 nya kontaktledningsfundament, 20-tals nya signaler, 4 nya kurar och 8 nya signalskåp, kanalisation, tele och visst markarbete.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Avser entreprenad (anläggningsentreprenad) i syfte att iordningställa byggbar mark. Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 lägenheter, Örebro.
Nybyggnad av LSS boende i Örebro
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt 3 st enfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i suterräng i Kumla.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Avser nybyggnad av industri.
Ramavtal avseende mobilitetslösningar gällande cykelparkering på Campus, Akademiska Hus AB
Avser väderskyddade cykelparkeringslösningar på campus i Örebro. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Älvestorp i Nora
Nybyggnad av en komplett tryckstegringsstation för dricksvatten. Platsen för byggnation är belägen i Älvestorp, invid Hitorpsvägen, straxt söder om centrala Nora, Nora kommun.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad förråd, bilhall och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gym i Örebro
Avser nybyggnad av ett gym, en skottramp och en klubblokal i befintligt utrymme som ligger i anslutning till Behrn arena bandyhall.
Utökning av verksamhetsområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Stängselåtgärder i distrikt Öst, etapp 1
Stängsling på olika sträckor i distrikt Öst.
Klimatanpassning av Hjälmarens vattennivåer
Planer finns för vattenfördröjande åtgärder i Hjälmarens tillrinningsområde. Samt på delavrinningsområden kring sjön Tysslingen, Kvismarens sjöar och Lillån som rinner genom Örebro.
Anläggande av konstgräsplan i Hällefors
Avser anläggande av konstgräs på Hällevi IP i Hällefors. Konstgräsplanen kommer att anläggas på A-planen.
Nybyggnad av grupphus i Kumla
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Lövet 11,10,Barken 9.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Ny- och ombyggnad av infrastruktur inom Östra Mark, Örebro
Avser bygga nya och samt förbättra befintliga gator, Gc -banor, Va serviser och belysning för tomter inom planlagt område Almby 12:56 m.fl. Östra Mark, Örebro.
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Nybyggnad av solcellspark i Vässlingby, Fellingsbro
Solvallen i Vässlingby planeras att byggas på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan stor som 1,5 fotbollsplan. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år.
Exploateringsarbete inför nytt bostadsområde i Askersund
Avser exploatering av tomter i nytt område vid Gustavlund/Nordhangen i Askersund. På området planeras det för ca 25 villatomter och 2 tomter med byggrätter för flerbostadshus.
Anläggande av konstgräsplan i Nora
Avser anläggande av konstgräsplan som ska anläggas ovanpå den före detta konstfrusna isbanan vid Karlsängs idrottsplats, Nora.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser byte av vattenledning och del av gatubelysning, samt utbyggnad av gc-bana på Banvägen i Lindesberg.
Nybyggnad av kontor Askersund
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 90 kvm i Askersund.
Nybyggnad av idrottshall i Lindesberg
Planer för nybyggnad av idrottshall med padelbana, vollyboll och klättervägg.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagertält.
Viltsäkring av järnväg mellan Velanda-Prässebo
Viltsäkring järnväg, faunapassager i plan samt stängsling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 2
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 2. Garageportexperten levererar portar.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Anläggande av VA-ledning i Åsbro
Avser förläggning av nya dricks- och spillvattenledningar tillsammans med en tryckspill -ledning och en pumpstation, i Åsbro, Askersunds kommun.
Etablering av markplatser för ATK, region Mellersta
Anläggande av 14 mätplatser och utmärkning för trafiksäkerhetskameror på 5 sträckor i Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län och Östergötlands län.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Utförande av 2 dämmen vid Loppholmen i Lindesberg
Avser utförande av två dämmen, dammvallar, vid Loppholmen i Lindesberg, Lindesbergs kommun.
Anläggande av reservvattenledning till produktionskök i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2027.
Nybyggnad av cykelleder i Nora
Avser anläggande av cykelleder och vandringsled i natur-turistområde, för Nora kommun.
Uppförande av gasoltank vid industrihus i Askersund
Uppförande av gasoltank på betongplatta.
Nybyggnad av tak i Örebro
Avser nybyggnad av cykel tak
Nybyggnad av kontor i Degerfors
Avser moduler som kontorslokal/omklädningsrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).