Aktuell nybyggnation i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus samt lokaler och garage under mark. Samtliga byggnader får en trästomme. Totalt 182 lägenheter tillsammans i Pimpinellen 1 och Citrongräset 1.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus och en förskola, utemiljöer . Samtliga byggnader får en trästomme. Totalt 182 lägenheter tillsammans i Pimpinellen 1 och Citrongräset 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 4 huskroppar med parkeringsgarage och skyddsrum under dessa samt 1 fristående hus. Det totala antalet lägenheter är 131 st. BOA: ca 7 700 m². BTA Bostad: ca 10 700 m². BTA total: ca 16 300 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 180 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden, Örebro.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, bropaket söder
2 broar, en över Bladsjön och en över riksväg 50.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i Kumla, etapp 2
Avser nybyggnad av vårdcentral och folktandvård Kumla. Rivning av befintligt äldreboende. Etapp 1 består av nybyggnad av vård- och omsorgsboende, och finns på projektid: 1526497.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad 139 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Anläggning av överföringsledning mellan Karlskoga och Degerfors
Avser anläggning av en överföringsledning mellan befintliga fjärrvärmenät inom Karlskoga och Degerfors kommuner. Ledningslängden är ca. 9 kilometer mellan anslutningspunkterna och går huvudsakligen i naturjordbruks- och skogsmark. En mindre sträcka går inom Degerfors tätort - gatumiljö.
Exploatering inför nybyggnation av bostadsområde i Örebro
Avser nybyggnad av gata och torg, belysning, VA-ledningar Törsjö 3:14. Området är beläget i centrala Örebro tätort mellan södra Lindhult och Marieberg.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Avser nybyggnation med idrottsplaner för inomhusidrott och kapacitet för 300 åskådare, fotbollsplan 20x40 meter, omklädningsrum och personalutrymmen, Sörby industriområde. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Avser nybyggnad av lager, kontor.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094 Nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av ett vård och omsorgsboende med ca 100 lägenheter, Brickebacken Örebro.
Nybyggnad av radhus och villor i Askersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Askersund.
Nybyggnad av solcellspark i Hällefors
Avser nybyggnad av solcellspark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Den beräknas bli en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt på cirka 12MWp och en årlig produktion på cirka 12 GWh/år, vilket motsvarar ca 4 500 lägenheters årliga behov av elenergi.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS boende i Kumla
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus inklusive en LSS-enhet inom delar av Kv Ejdern. Objektets läge: Ejdern 9, 29, 30 och 31 på adresserna Skolvägen 16, 18A och Kvarngatan 22. Rivning av äldre bostäder på tomten.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Planer för nybyggnad industribyggnad .
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnation av fler lägenheten vid Västra Strandparken i Askersund.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Avser nybyggnad av förskola i ett plan med 8 avdelningar, inklusive mottagningskök och utemiljöer. Samt rivning av befintlig förskola. Options finns på projekt ID 2167828.
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Storängsstrand.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Avser nybyggnad av parhus. I första skedet kommer 4 lägenheter att göras klar med planerad inflyttning Q12024.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus samt ombyggnad av befintligt stall, 1150 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad av verkstad, kontor och uppställningsmark. Tilldelat från markanvisning.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Örebro
Planer för lager av industri.
Nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnader m.m i Hällefors kommun
Projektet omfattar nya krafttransformatorer, nya kontroll- och ställverksbyggnader, nya luftisolerade inomhusställverk för 30kV och 10kV, kontroll- och reläutrustning samt nollpunktsutrustning på stationerna Borgvik och Silvergruvan i Hällefors kommun.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och mottagningskök , Åsbro
Ny pelletsanläggning i Lindesberg
Avser uppförande av ny pelletsanläggning för Linde Energi AB. (Avser två pelletseldade hetvattenpannor med vardera en värmeeffekt på 3MW )
Nybyggnad av uppställningsspår i Sannahed
Tre nya uppställningsspår om ca 400 m vardera varav ett har rundgångsmöjlighet. Elektrifierade spår. Utökning av belysning samt 6 nya växlar. Bandel 419.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fyra stycken flerbostadshus med totalt 16 lägenheter i två plan, samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus/radhus i Odensbacken, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar. Ca 400 BTA.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Avser nybyggnad av industri med kontor och lager , 1400 kvm samt ett fristående kallager , 600 kvm.
Nybyggnad av kontors- och handelshus i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för nybyggnad radhus samt rivning av byggnader.
Nybyggnad av industri i Kumla
Planer för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, Etapp 3
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Objektets läge: Tengvallsgatan 54-58, 64-68, 74-82 inom kvarteret Pingstliljan 3-5 i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad flerbostadshus med 9 lgh samt två förråd till varje huvudbyggnad.
Exploatering av verksamhetsområde i Hallsberg
Exploatering av verksamhetsområde för terminal-, lager- och industriverksamhet norr och söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20. Nybyggnad Id: 2125609
Nybyggnad av industri i Örebro
Planer för nybyggnad av industri med kontor.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Anläggande av gator i Örebro
Ombyggnad av Termikgatan, en lokalgata med en utformning som ska uppmuntra till låga hastigheter och innehålla fickor för besöksparkering för bil och cykel.
Nybyggnad av produktionslokaler i Degerfors
Avser uppförande av industrihall på tomten Högbergstorp 1:60, Degerfors. Den nya byggnaden kommer att inrymma montagehall samt kontor.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Mycket tidiga planer för nybyggnad av 4 enbostadshus. Kan bli styckebyggda villatomter.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal och garage i Hällefors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med garage och tvätthall intill Fjällbo reningsverk i Hällefors.
Nybyggnad av kontor Askersund
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 90 kvm i Askersund.
Förnyelse av VA-ledningar i Askersund
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, del av Stöökagatan mellan Lilla bergsgatan och Väderkvarnsgatan.
Förnyelse av VA-ledningar i Åmmeberg
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, område vid Lind- och Lidavägen i Åmmeberg.
Ny reservvattenledning för vatten i Nora, Örebro kommun
Avser nyläggning av reservvattenledningar för vatten mellan Pershyttan och Västra sund i Nora. Totalt omfattar entreprenaden cirka 5 km schaktlängd.
Anläggande av ny gata, va-ledning och vändplan i Kumla
Avser markarbete av ca 210 m ny kommunal gata inklusive vatten- och avloppsledningar samt en vändplan öster om Kumla tätort.
Nybyggnad av maskinhall i Karlskoga
Avser nybyggnad av maskinhall, oisolerad.
Nybyggnad av laddstation för tunga fordon i Karlskoga
Avser nybyggnad av laddstation med totalt 8 st laddningspunkter för elektrifiering av tunga fordon. Objektets läge är i anslutning befintlig biogasmack vid Mosserud i Karlskoga.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 3
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 3. Garageportexperten levererar portar.
Utförande av 2 dämmen vid Loppholmen i Lindesberg
Avser utförande av två dämmen, dammvallar, vid Loppholmen i Lindesberg, Lindesbergs kommun.
Anläggande av 2 st dammvallar i Lindesberg
Avser utförande av två dämmen, dammvallar, vid Loppholmen i Lindesberg. Vallarna ska vara täta för vatten från den innestängda åfåran, samt erosionsskyddade mot Lindesjön.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Toaletter inom naturreservat, Länsstyrelsen i Örebro län
Avser att inom naturreservaten Herrfallsäng, Skåle, Snavlunda och Tjälvesta, byta ut gamla torrtoaletter mot nya utrustade med slamtankar.
Instängsling runt ett f.d grusschakt i Lekebergs kommun
Avser stängselarbeten runt det gamla grusschaktet på fastigheten Knista-Sanna 1:18 i Lekebergs kommun. Det tidigare staketet är rivet och behöver ersättas med nytt.
Nybyggnad av förråd vid förskola Örebro
Kallförråd för leksaker vid förskola.
Nybyggnad av mindre lager/förråd i Askersund
Nybyggnad av mindre lager/förråd för kanoter och cyklar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).