Aktuell nybyggnation i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av stadsdel i Örebro
En central men naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruket erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur. Vid det gamla Pappersbruket förvandlas 155 000 kvm industrimark till cirka 2 000 nya bostäder med närhet till Osets naturreservat, Hjälmaren och Svartån med småbåtshamnen. Samtidigt ligger citykärnan bara ett par kilometer härifrån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 2
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca. 500 bostäder. Igångsättning ej fastställd. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1324687
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca. 500 bostäder. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar ca 300-400 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Ormesta, Örebro, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder med 5 våningar och garage under mark i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro. Pepparmyntan Id 2146357
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i södra Brickebacken, Örebro
Avser nybyggnad av lokaler för dagverksamhet, hemvård, hemsjukvård, tillagningskök, restaurang och en gruppbostad om 6 lägenheter, södra Brickebacken väster om Saxons park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad av 180 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden, Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 16 våningar vid Österplan. Planen är att det ska bli 16 våningar och egentligen handlar det om två hus, det andra lite lägre på en tomt där det idag finns en obemannad bensinstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad av bostäder, ca 160 lägenheter. Fastighetens areal är 7 093 kvm Tilldelad från markanvisning.
Nybyggnad av bostäder i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 94 lägenheter i storlekarna 1 – 6 rum och kök med balkong, uteplats eller terrass. Etapp 1 kallas Österäng och finns på projektid: 1487400. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus, Tamarinden, Örebro. Citronmelissen Id 1637598
Utbyggnad av flygplats i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för t.ex. transporter, logistik, service, reparation samt uppställningsytor för flygplan med direktkontakt till flygplatsens landningsbana. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som är kopplade till dessa verksamheter.
Nybyggnad av punkthus och radhus, Örebro
Planer finns för nybyggnad av punkthus och radhus, Örebro.
Nybyggnad av skola i Örebro
Avser nybyggnad av skolbyggnad, rivning av en byggnad, samt tillhörande ROT-åtgärder
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad av 59 bostadsrättslägenheter. I entréplan kommer det att finnas en inspirerande co-working lokal för hemarbete där föreningens medlemmar kan hyra en kontorsplats. Gemensam takterrass byggs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av trafikplats i Marieberg
Avser en ny trafikplats vid Mariebergs köpcentrum mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. I objektet ingår bland annat trafikplatsens rampvägar samt sekundärväg över E20 med tillhörande droppar, kommunala vägar på vardera sida E20, vägbro över E20 och breddning av två befintliga vägbroar över gång- och cykelväg, nytt additionsfält mellan tpl Marieberg och tpl Marieberg norra, breddning befintlig E20 med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. ca 3 300 kvm.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Planer finns för ny kontorsbyggnad i fyra våningar plus takvåning.
Nybyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för nytt hotell i 5-10 våningar avser även lokaler för handel och service.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Fastighetens areal är 3 731 kvm Tilldelad från markanvisning. "Ladugårdsporten"
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av kontorshus vid Södra Station i Örebro.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 4
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av stadsvillor i Örebro
Planer för nybyggnad av Stadsvillor med ed träfasader Tilldelad från markanvisning.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 3
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde Örebro
Ombyggnad av 145 kV luftledning i Örebro län
Avser ombyggnad av 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning L1 mellan befintliga stationer Lindbacka och Bäck i Örebro län. Samt rasering av befintlig ledning (faslina 1x3x329 mm2). Totalt ska c:a 35 km ny ledning byggas och befintlig ledning ska raseras.
Markarbeten i kv. Gasklockan i Örebro, etapp 2
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Planer för nybyggnad av handelslokal för grossistverksamhet.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av industri i i Örebro
Planområde för nybyggnad av industri,
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Planer för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter, cykelförråd och lokal.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Oklart vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad av verkstad, kontor och uppställningsmark. Tilldelat från markanvisning.
Nybyggnad av lager i Örebro
Planer för nybyggnad av industri/lager/logistik.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer för nybyggnad av skola, mellanstadium samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder & förskola i Örebro
Avser exploatering inför kommande nybyggnation av bostäder och förskola i Södra Ormesta, Örebro. Nybyggnation finns på projektid: 1396900
Nybyggnad av enfamiljshus i Örebro
Nybyggnad av 14 st. enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnader i Örebro
Syftet med detaljplanen är att vidare möjliggöra kontors och lagerbyggnader. örebro
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för ombyggnad eller rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 675 mellan Norra Bro-Almbro/Gällersta
Gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 2,7 km. Anpassning av busshållplatser längs sträckan ingår.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Nybyggnad av Va- ledningar Rinkaby ,Örebro
Avser anslutning till kommunala VA-nätet, Rinkaby
Stängselåtgärder inom region Öst, etapp 2
Stängsling på olika sträckor i distrikt Öst.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid hörreservoar Lyran i Örebro.
Ramavtal avseende energi, Örebro kommun
Ramavtal avseende energiexpert till Tamarinden, syfte är att säkerställa beställarens behov vad gäller konsulttjänster (Senior energiexpert och innovationsledare inom energisystem). Avtalstid:2023-09-04 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31
Ny- och tillbyggnad av skola i Örebro
Planer för ny- och tillbyggnad av skola. Det kommer bli en fristående del samt en påbyggnad av befintlig skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).