Aktuell nybyggnation i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kumla
Avser nybyggnad av 31 radhus och 2 flerbostadshus med 52 lägenheter. Upplåtelseformen kommer vara blandad. Mellan huskropparna kommer odlingar med enbart ätbara växter att grönska, bilbersåer runt parkeringsytor och medvetna materialval kommer pressa ner kvarterets CO2-tal och blir ett klimatsmart bostadsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i Kumla. Option från projekt ID 2167818.
Nybyggnad av ridanläggning i Kumla
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av 1 ridhus, med föreningslokal, läktare, cafe, omklädningsrum. 3 övernattningsstugor 36,9 kvm . 1 ligghall, samt ridbana
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av kedjehus i Kumla
Nybyggnad av rad/kedjehus samt komplementbyggnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kumla kommun
Avser anläggning av nytt bostadsområde i området Ekeby Prästgård 1:7 till 16 tomter för småhusbebyggelse samt två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).