Aktuell nybyggnation i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende nybyggnation av verksamheter i Kumla
Område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till E20. Norra Mos är tänkt för icke störande verksamhet i liten till medelstor omfattning. Tomtarea 160 000kvm.
Nybyggnad av bostäder och handel i Kumla
Syftet med detaljplanen är att upprätta ny bostadsbebyggelse inom kvarteret Orren samt möjliggöra för handel i norra planområdet. Planarbetet avser att undersöka möjligheterna för utveckling av ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kumla
Avser nybyggnad av en Willys-butik på Täbyvägen 4 i Kumla. Det kommer bli en konceptenlig Willys på cirka 3 200 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Åbytorp
Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder i Åbytorp, Långgälla. Främst villatomter men även mindre flerfamiljshus.
Nybyggnad av radhus, Kumla
Avser nybyggnad av 14 radhus om 161 kvadratmeter i tre våningar Exploatering finns på projektid: 1522412.
Nya bullerskärmar längs järnväg i Kumla
Ca 2500 meter bullerskyddsskärmar i centrala Kumla.
Nybyggnad av tennishall i Kumla
Avser nybyggnad av padelhall, gym och golfsimulator.
Nybyggnad av radhus, Kumla
Planerar nio radhus om 167 kvadratmer i tre våningar. Exploatering finns på projektid: 1522412.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i suterräng.
Ny pumpstation till område Älvesta, Kumla kommun
Avser ny pumpstation till område Älvesta, Kumla kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kumla
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kumla
Anläggande av fyra nya parkeringsplatser med laddstolpar.
Nybyggnad av campingplats i Kumla
Anordning av campingplats.
Nybyggnad av lager i Kumla
Uppsättning av industri-/lagertält.
Nybyggnad av lager i Kumla
Uppsättning av lagertält.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.