Aktuell nybyggnation i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende nybyggnation av verksamheter i Kumla
Område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till E20. Norra Mos är tänkt för icke störande verksamhet i liten till medelstor omfattning. Tomtarea 160 000kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av totalt 60 lägenheter i 1 huskropp bestående av 4 trapphus. 3 av trapphusen kommer att ha fyra våningar och det södra trapphuset kommer att ha sex våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Planer finns för nybyggnation av idrottshall i Sörby industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av bostäder i kvarteret Fjärdingsmannen.
Exploatering inför ny stadsdel i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av gator, ca 2,2 km lokalgator och 850 m huvudgata inklusive vatten- och avloppsledningar, cykel- och gångbanor och en dagvattendamm, samt modulering av svackdiken. Nybyggnation finns på projektid: 1628018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i suterräng.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av ca 670 m lokalgator inklusive vatten- och avloppsledningar, ca 170 m cykel- och gångbanor, en dagvattendamm samt modellering av svackdiken. Objektet är beläget i Hällabrottet, öster om Kumla tätort.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av 2 st enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av 2 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av ladugård.
Nybyggnad av telestation i Kumla
Nybyggnad av mobiltorn, 54 m, med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.