Aktuell nybyggnation i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser i två plan. .
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av butik, Karlskoga
Avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av gång-, cykel- och mopedbro i Karlskoga
Omfattar nybyggnation av en GCM-bro (gång- cykel- och mopedbro) över Timsälven vid Björkborn i Karlskoga kommun.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnation av lokalgator och infrastruktur i Karlskoga
Avser nybyggnation av lokalgator och infrastruktur för att möjliggöra försäljning av fastigheter. Till varje fastighet ska servisanslutningar färdigställas med VA, el och fiber.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Option från projektid: 1582853. Avser nybyggnad av 5 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall med 10 banor och 10 meter i takhöjd.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av parhus i Karlskoga
Planer för nybyggnad av 4 stycken parhus samt miljöhus.
Nybyggnad av ställverk i Gälleråsen, Karlskoga
Avser nytt 10kV ställverk i ny byggnad - Station T42 Gälleråsen.
Nybyggnad av bensinstation i Karlskoga
Nybyggnad av tvätt- och drivmedelsanläggning.
Installation av laddstolpar för elbilar, Karlskoga
Planer finns för att installera laddstolpar på området.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskoga
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av brunnsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad av brygga och parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola.
Nybyggnad av nätstation i Karlskoga
Nybyggnad av kopplingsstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Anordning av återvinningsstation.
Nybyggnad av ställverk i Karlskoga
Nybyggnad av anläggning, ställverk.
Nybyggnad av barack i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar t o m 2021-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.