Aktuell nybyggnation i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Avser en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av verkstad/lager.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Entreprenadbesiktning till järnvägsprojekt sträckan Hallsberg-Degerön
Entreprenadbesiktningsorganisation för ett antal järnvägsprojekt på sträckan Hallsberg-Degerön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av omlastningsstation i Hallsberg
Avser projektering och uppförande av ny omlastningsstation för hushållssopor. Placerad i Hallsberg.
Nybyggnad av garage och carportar, Hallsberg
Avser nybyggnad av garage och carportar vid kv Regnbågen , Hallsberg.
Anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion i Hallsberg
Avser anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion för att utjämna flöden vid extrema skyfall. Objektet ska uppföras på jordbruksmark precis öster om Tisarvägen, strax norr om Samsalagatan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Anordning av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintligt.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbilsgarage och en flerbilscarport.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Nybyggnad av återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.