Aktuell nybyggnation i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Avser nybyggnad av totalt tre logistikbyggnader, två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm,
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhusområde i Hallsberg
Entreprenaden avser nybyggnation av ett radhusområde med lägenheter i Hallsberg. Byggnaderna ska uppföras i ett (1) eller två (2) våningsplan. Byggnadernas totala area är cirka 1400 - 2000 m2, BOA.
Nybyggnad av terminal- lager och industri verksamhet i Hallsberg
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20. Exploatering Id: 2157399
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 3
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tunbohässle. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av tvätthall i Hallsberg
Avser nybyggnad av tvätthall för kommunens Gata-/ parkavdelning.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Entreprenaden omfattar mark- och VA-arbeten och vissa elarbeten. Objektet avser nyanläggning av ca 150 m distributionsnät för samlad bebyggelse på ön Åholmen, vid sjön Tisaren. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Hallsberg
Avser bygglov för uppställning av ett tält som ska stå i två år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).