Aktuell nybyggnation i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenledning mm i Örebro län
Avser nybyggnad av vattenverk samt en fyra mil lång bergtunnel och vattenledningar som sträcker sig till åtta kommuner i Örebro län.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med tre till åtta avdelningar i ett plan samt anpassad utemiljö antingen i Vretstorp eller i Östansjö.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i ett plan. Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum Längs Samsalagatan.
Nybyggnad av parhus i Hallsberg
Nybyggnad av 6 st parhus samt 2 st flerbilscarport med teknikrum och förråd.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, 5 nya kontaktledningsfundament, 20-tals nya signaler, 4 nya kurar och 8 nya signalskåp, kanalisation, tele och visst markarbete.
Nybyggnad av gata, vatten och avlopp i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av gata, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar med dagvattenmagasin, belysning samt pumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med förråd.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Entreprenadbesiktning till järnvägsprojekt sträckan Hallsberg-Degerön
Entreprenadbesiktningsorganisation för ett antal järnvägsprojekt på sträckan Hallsberg-Degerön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage och carportar, Hallsberg
Avser nybyggnad av garage och carportar vid kv Regnbågen , Hallsberg.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstationer Samsala 1:24,Samsala S:2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.