Aktuell nybyggnation i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Hallsbergs och Finspångs kommuner
Planer finns för nybyggnation 37 vindkraftverk i Finspång och Hallsbergs kommuner med en totalhöjd på 270 meter.
Nybyggnad av elväg längs väg E20 sträckan Örebro-Hallsberg
Lufttrådar eller elskenor i marken. Sträckan går på E20 mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg. Ca 21 km lång sträcka med två körfält i vardera riktningen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hallsberg
Avser nybyggnad av 7 stycken vindkraftverk., med placering mellan Hjortkvarn, Regna och Brevens Bruk
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med tre till åtta avdelningar i ett plan samt anpassad utemiljö antingen i Vretstorp eller i Östansjö.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i ett plan. Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum Längs Samsalagatan.
Nybyggnad av parhus i Hallsberg
Nybyggnad av 6 st parhus samt 2 st flerbilscarport med teknikrum och förråd.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, signal, kanalisation, tele och visst markarbete.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av verkstad/lager.
Nybyggnad av gata, vatten och avlopp i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av gata, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar med dagvattenmagasin, belysning samt pumpstation.
Nybyggnad av garage och carportar, Hallsberg
Avser nybyggnad av garage och carportar vid kv Regnbågen , Hallsberg.
Anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion i Hallsberg
Avser anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion för att utjämna flöden vid extrema skyfall. Objektet ska uppföras på jordbruksmark precis öster om Tisarvägen, strax norr om Samsalagatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Nybyggnad av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Anordning av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Hallsberg
Flytt/uppsättning av diseltank samt nytt tält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallsberg
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kiosk i Hallsberg
Nybyggnad av obemannad kiosk.
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbilsgarage och en flerbilscarport.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.