Aktuell nybyggnation i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Avser en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Option från projektid: 1334446. Detta avser en tredje huskropp innehållande 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Nybyggnad av naturförskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av omlastningsstation i Hallsberg
Avser projektering och uppförande av ny omlastningsstation för hushållssopor. Placerad i Hallsberg.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Tidsbegränsat bygglov. uppförande av kontorsbyggnad efter brand samt uppställning av 6 st byggbaracker.
Nybyggnad av cistern i Hallsberg
Uppsättning av gasoltank.
Nybyggnad av växthus i Hallsberg
Rivning av tre befint växthus samt nybyggnad av ett växthus.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.