Aktuell nybyggnation i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Avser byggvaruhus ca 1300 kvm med en total tomtyta på ca 7000 kvm med drive-in för att kunderna enkelt ska kunna lasta sina varor själv.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 bostadslägenheter och gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 3
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas i 2 delar. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser schaktning och omfattar ca 3 km.
Anläggande av reservvattenledning Nora - Lindesberg, etapp 4
Avser nyanläggning av reservvattenledning. Ledningarna (2st) ska vara för dricksvatten, av PE-rör med dimension om 315 mm. Totalt omfattar entreprenaden cirka 11 km schaktlängd. Etapp 4 avser sträckan Kungsheden - Rya i Lindesberg.
Nybyggnad av kontor, lager och restaurang i Lindesberg
Nybyggnad av kontor och lager i två plan. Kontorsytan är ca 400 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Lindesberg
Planer för nybyggnad av padelhall med 3 banor i Lindesberg.
Utbyggnad av GC-bana i Lindesberg
Avser ny gc-bana samt nyläggning gata. Detta innefattar även rivning av del av befintlig kommunal belysning samt ny belysning med markarbeten. Längden gc-bana och gata är ca 420 m. Objektet är beläget längs med Siggebohyttevägen, mellan Ishockeygatan och Västerplan, i området Brodalen i Lindesberg
Nybyggnad av godsmottagning i Lindesberg
Nybyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av förskola i Lindesberg
Nybyggnation av förskola, flytt av byggnad.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Rivning samt nybyggnad av teknikbod vid befintligt mobiltorn.
Nybyggnad av förskola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lindesberg
Uppförande av servicebyggnad.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av mobiltorn.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Nybyggnad av 5 parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.