Aktuell nybyggnation i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av industriområde till handel, kontor, verksamheter mm, Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att omvandla det industriområde som finns på den södra sidan Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av handel, kontor och verksamheter med mindre omgivningspåverkan.
Exploatering av nytt industriområde, Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av industrimark på ca 30 hektar .
Nybyggnad av punkthus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.
Exploatering av nytt bostadsområde Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utökning av verksamhetsområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Nybyggnad av idrottshall i Lindesberg
Planer för nybyggnad av idrottshall med padelbana, vollyboll och klättervägg.
Nybyggnad av krafttransformator i Lindesberg
Avser nybyggnad av transformator -T22 till MS07 Fellingsbro i Lindesberg.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser byte av vattenledning och del av gatubelysning, samt utbyggnad av gc-bana på Banvägen i Lindesberg.
Nybyggnad av driftscentral i Lindesberg
Nybyggnad av driftcentral samt utökad skyltning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av teknikbyggnad för reservkraft.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av växthus i Lindesberg
Nybyggnad av växthus (tomat- och räkodling).
Nybyggnad av enbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av gångstråk i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.