Aktuell nybyggnation i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund, etapp 2
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter. SABO-koncept. Etapp 1 finns på projektid: 1403280
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av padelhall i Askersund
Avser nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Avser nybyggnad 3 tvåfamiljshus Mullersätter 1:99,1:100,1:170.
Nybyggnad av småhus i Askersund
Option från projektid: 1565091. Avser nybyggnad av 2 småhus omfattande 2 lgh.
Nybyggnad av radhus i Askersund
Bygglov nybyggnad 24 radhus.
Nybyggnad av cistern i Askersund
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Askersund
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Askersund
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Askersund
Bygglov uppförande av tillfällig bodetablering.
Nybyggnad av matsal i Askersund
Tidsbegränsat bygglov moduler matsal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Askersund
Tidsbegränsat bygglov moduler omklädningsrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats och stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Tillbyggnad av skärmtak på industri iAskersund
Tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.