Aktuell nybyggnation i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handelshus och idrottshall i Askersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, affärslokaler, parkeringsytor samt en idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 1
I etapp 1 planerar man för nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse. Ca 30-40 bostäder. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 2
Omfattning i etapp 2 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 3
Omfattning i etapp 3 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439
Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av drygt 40 villor. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av padelhall i Askersund
Avser nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av hotell m.m. vid golfbana i Åmmeberg
Planens syfte är att möjliggöra för de byggnationer som är nödvändiga för verksamhetens utveckling som t.ex. nytt hotell och övernattningsstugor som lågprisalternativ. Dessutom en pay-and-play-bana som är öppen för alla samt anläggning av bryggor.
Anläggande av VA-ledning i Åsbro
Avser förläggning av nya dricks- och spillvattenledningar tillsammans med en tryckspill -ledning och en pumpstation, i Åsbro, Askersunds kommun.
Anläggande av pendlarparkering vid norra infarten Askersund
Avser anläggande av ny pendlarparkering intill Kvarnhagsvägen i Lundby Askersund, Askersunds kommun.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad - kemikalietank.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Askersund
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av personallokal i Askersund
Bygglov för nybyggnad av personalbodar samt rivning.
Nybyggnad av lager i Askersund
Bygglov för uppsättning av industribyggnad - lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Askersund
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Askersund
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Uppförande av gasoltank vid industrihus i Askersund
Uppförande av gasoltank på betongplatta.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.