Aktuell nybyggnation i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 1
I etapp 1 planerar man för nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse. Ca 30-40 bostäder. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 2
Omfattning i etapp 2 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 3
Omfattning i etapp 3 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439
Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av drygt 40 villor. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder och småbåtshamn i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra bostäder som en förlängning av befintligt bostadsområde i öster. Planens syfte är också att möjliggöra ett levande småbåtshamnsområde, med en viss komplettering av verksamheten i området. Byggherre: P.O Persson (privat)
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Avser nybyggnad 3 tvåfamiljshus Mullersätter 1:99,1:100,1:170.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Askersund
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Askersund
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Askersund
Bygglov nybyggnad omklädningsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Askersund
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av regionnät i Askersund
Strandskyddsdispens kraftledning.
Nybyggnad av förskola i Askersund
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad förskola.
Tillbyggnad av skärmtak på industri iAskersund
Tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad
Anläggande av pendlarparkering vid norra infarten Askersund
Avser anläggande av ny pendlarparkering intill Kvarnhagsvägen i Lundby Askersund, Askersunds kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.