Aktuell nybyggnation i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende med ca 100 lägenheter i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Nora
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder.
Nybyggnad av radhus och villor i Nora
Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.
Ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Älvestorp i Nora
Nybyggnad av en komplett tryckstegringsstation för dricksvatten. Platsen för byggnation är belägen i Älvestorp, invid Hitorpsvägen, straxt söder om centrala Nora, Nora kommun.
Anläggande av konstgräsplan i Nora
Avser anläggande av konstgräsplan i Nora.
Ny reservvattenledning för vatten i Nora, Örebro kommun
Avser nyläggning av reservvattenledningar för vatten mellan Pershyttan och Västra sund i Nora. Totalt omfattar entreprenaden cirka 5 km schaktlängd.
Nybyggnad av fritidshus i Nora
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Nora
Nybyggnad av panthus vid affär.
Nybyggnad av skola i Nora
Nybyggnation paviljonger järnboås skola.
Nybyggnad av förråd i Nora
Två vindskydd vid eljusspåret vid norvalla.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.